Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PL SK SL

EUROPSKA KOMISIJA

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. ožujka 2013.

Izmjene proračuna za 2013. u vezi s ulaskom Hrvatske u EU

Europska komisija danas predlaže izmjene ovogodišnjeg proračuna EU-a koje su potrebne zbog pristupanja Hrvatske EU-u. Predloženo povećanje iznosi 655,1 milijun EUR u obvezama1 (0,4 % proračuna za 2013.) i 374,0 milijuna EUR (0,3 %) u plaćanjima2. Ti iznosi proizlaze iz odredaba ugovora o pristupanju potpisanog između EU-a i Hrvatske.

„Kada Hrvatska uđe u EU 1. srpnja 2013.”, izjavio je povjerenik EU-a za financijsko planiranje i proračun Janusz Lewandowski, „hrvatske regije i gradovi, mala i srednja poduzeća, nevladine udruge, znanstvenici i drugi imat će mogućnost koristiti sredstva EU-a jednako kao i ostale države članice. Tim se izmjenama proračuna samo provode financijski aspekti jednoglasne odluke država članica EU-a o primitku Hrvatske u Europsku uniju kao njezine 28. članice.”

Doprinos Hrvatske proračunu EU-a za 2013. iznosi 211,9 milijuna EUR.

Nacrt izmjena proračuna još treba prihvatiti proračunsko tijelo, tj. Vijeće i Europski parlament.

Za pojedinosti vidi tablicu u nastavku.

Nacrt izmjena proračuna br. 1 (pristupanje Hrvatske EU-u)

(u milijunima EUR, tekuće cijene)

2013.

Obveze

Plaćanja

1. Održivi rast

496.6

167.4

1.a Konkurentnost za rast i zapošljavanje (1)

47.2

17.6

1.b Kohezija za rast i zapošljavanje

449.4

149.8

od toga strukturni fondovi

299.6

89.9

od toga Kohezijski fond

149.8

59.9

2. Očuvanje prirodnih resursa i upravljanje njima

10.2

2.6

Europski fond za ribarstvo

8.7

2.2

Ostale potpore u okviru ZRP-a, Life + (1)

1.5

0.4

3. Građanstvo, sloboda, sigurnost i pravda

73.3

42.2

3.a Sloboda, sigurnost i pravda (1)

2.1

1.1

Schengenski instrument

40.0

40.0

3.b Građanstvo (1)

2.2

1.1

Prijelazni instrument

29.0

4. EU kao globalni čimbenik

86.8

6. Naknade (instrument za jačanje novčanog toka)

75.0

75.0

Ukupno

655.1

374.0

1) Rashodi koji nisu unaprijed dodijeljeni - navode se samo kao primjer.

Popratne informacije:

Hrvatska je podnijela zahtjev za članstvo u EU-u 2003., a pregovore o pristupanju započela je 2005. Hrvatska i EU potpisali su Ugovor o pristupanju 9. prosinca 2011. Nakon što sve države članice ratificiraju Ugovor, Hrvatska će 1. srpnja 2013. postati 28. članicom EU-a.

Izmjenama proračuna obuhvaćene su financijske promjene povezane s pristupanjem Hrvatske EU-u. Komisija ujedno predstavlja prijedlog revizije višegodišnjeg financijskog okvira 2007. – 2013. koji odražava te promjene.

Kontakti:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

1 :

Obveze: maksimalna vrijednost jamstava EU-a za buduća plaćanja – uglavnom dugoročni projekti koje financira EU

2 :

Plaćanja: stvarni iznosi plaćanja za preuzete obveze – uglavnom dovršeni projekti koje financira EU


Side Bar