Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 mars 2013

Så förverkligas medborgarnas rättigheter: 500 informationskontor i hela EU informerar allmänheten

Idag presenterades det nya Europa direkt av Europeiska kommissionens vice ordförande, Viviane Reding, och Europaparlamentets vice talman, Othmar Karas. Tack vare det nya nätverket kommer allmänheten få tillgång till praktisk informattion och råd om hur de kan tillvarata sina rättigheter inom EU. Inom EU finns nu 500 kontor för unionens 500 miljoner invånare. Dessutom kommer Kroatien att ansluta sig till nätverket senare i år. Detta meddelades då företrädare för nätverket möttes i Bryssel i samband med det årliga mötet för nätverket Europa direkt.

– Informationskontoren Europa direkt är vårt skyltfönster – de är ett ansikte utåt, våra ögon, öron, men också ett språkrör för vår politik och medborgarnas rättigheter i praktiken, sade Viviane Reding, som också är kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

– Statistiken talar sitt tydliga språk: kontoren fick en miljon förfrågningar bara i fjol. Därför utvidgar vi i dag nätverket, så att kontoren kan fortsätta att besvara frågor från allmänheten och stimulera till EU-debatt lokalt.

Kommissionen har – efter en öppen tävling – valt ut kontoren för en femårsperiod. Godkända kandidater, som samfinansieras av Europeiska kommissionen, kan nu använda beteckningen ”Europa direkt informationscentrum”. De flesta kontoren drivs av regionala eller lokala myndigheter, intresseorganisationer och handelskammare.

Den första generationen kontor öppnade 2005. Sedan dess har folk i hela Europa i ökande grad börjat rådfråga dem. Bara de senaste fyra åren av andra generationens Europa direkt har kontoren tagit emot så många som 3,3 miljoner personliga förfrågningar, organiserat över 41 000 evenemang och besvarat över en miljon e-postmeddelanden.

Nätverket Europa direkt spelar en viktig roll som ett forum för direktkontakt med människor på ett sätt som är både relevant och begripligt. Dagens presentation sker under Europaåret för medborgarna, som är tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Som ett led i ansträngningarna att nå ut till allmänheten under 2013 kommer Viviane Reding och övriga kommissionärer att tillsammans med nationella och lokala politiker hålla debatter med allmänheten i hela EU – för att lyssna och svara på frågor.

Bakgrund

Nätverket Europa Direkt startades 2005. Kontoren i medlemsstaterna är ett av Europeiska kommissionens sätt att nå ut till allmänheten på lokal nivå. Kontorens tjänster är kostnadsfria för allmänheten.

Kontoren samfinansieras av Europeiska kommissionen och erhåller högst 25 000 euro årligen till sin informationsverksamhet. Den totala budgeten för samtliga kontor är oförändrad och uppgår till högst 11,4 miljoner euro årligen.

Fyra olika generaldirektorat har engagerats under temat ”Europa direkt”. Alla fyra står kostnadsfritt till tjänst.

  • Europa direkts kontaktpunkt erbjuder en EU-omfattande telefon- och e-posttjänst med information om alla frågor som rör EU.

  • Europa direkts informationskontor är de lokala kontaktpunkterna. De informerar och besvarar frågor om allting som rör EU. Och de ger personlig service med hänsyn till de lokala förhållandena. Välutbildad personal samarbetar med människor genom att organisera evenemang i skolor, debatter med lokala och regionala politiker samt Europapresentationer i samband med mässor. Med fler än en miljon förfrågningar varje år, får också de europeiska beslutsfattarna en chans att direkt lära sig någonting om medborgarnas behov och problem.

  • Europeiska dokumentationscentra främjar utbildning och forskning om europeisk integration. De erbjuder ett brett material om europeiska frågor och uppmuntrar forskarna att delta i debatten om Europa.

  • Team Europe erbjuder talare i EU-frågor. Specialister på olika ämnen som rör EU talar gästar konferenser, universitet och skolor för att tala om frågor som gäller Europa.

Läs mer

Länkar till Europa direkt:

http://europa.eu/europedirect/index_sv.htm

Karta med alla Europa direkts informationskontor:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_sv.htm

Debatter med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sv.htm

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013/sv/home

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

BILAGA

1. Det nya Europa direkts informationskontor

Antal informationskontoren per medlemsstat (2013-2017)

Medlemsstat

Antal informationskontor

Belgien

12

Bulgarien

15

Tjeckien

13

Danmark

5

Tyskland

55

Estland

9

Irland

8

Grekland

19

Spanien

47

Frankrike

50

Italien

48

Cypern

3

Lettland

9

Litauen

10

Luxemburg

2

Ungern

20

Malta

3

Nederländerna

14

Österrike

11

Polen

31

Portugal

19

Rumänien

31

Slovenien

7

Slovakien

12

Finland

8

Sverige

20

Förenade kungariket

18

Totalt

499

2. Verksamhet vid Europa direkts informationskontor under 2012

Verksamhet vid Europa direkts informationskontor

per medlemsstat

(Preliminär statistik för 2012)

Medlemsstat

Antal informationskontor som valts ut för 2009–2012

Antal personliga förfrågningar (besök, e-post förfrågningar, telefonsamtal osv.)

Antal publikationer (rapporter, broschyrer, nyhetsbrev, audiovisuellt material osv.)

Antal organiserade evenemang

Österrike

11

12647

215

38

Belgien

10

8324

194

151

Bulgarien

14

48906

315

335

Cypern

2

2832

25

1

Tjeckien

11

5504

315

132

Danmark

4

5531

75

9

Estland

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

Frankrike

56

123256

750

505

Tyskland

59

163959

867

459

Grekland

18

12437

250

32

Ungern

18

23685

159

214

Irland

7

11104

60

55

Italien

49

179731

894

695

Lettland

9

9099

224

125

Litauen

10

17933

160

28

Luxemburg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

Nederländerna

13

25721

267

59

Polen

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Rumänien

31

36643

901

257

Slovakien

12

6610

66

68

Slovenien

6

19847

106

121

Spanien

47

102657

912

402

Sverige

19

30731

258

175

Förenade kungariket

16

70184

172

167

TOTALT

500

1036953

8247

4902

3. Över en miljon personliga förfrågningar under 2012 — analys

1 036 953 personliga förfrågningar (besök, e-postförfrågningar, telefonsamtal osv.)


Side Bar