Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. marca 2013

Pravice državljanov postanejo oprijemljiva resničnost: 500 informacijskih središč za obveščanje državljanov po vsej Evropi

Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije, in Othmar Karas, podpredsednik Evropskega parlamenta, sta danes predstavila novo generacijo informacijskih središč Europe Direct. Nova mreža bo državljanom omogočila širšo izbiro praktičnih informacij in nasvetov glede uveljavljanja pravic v Evropski uniji. V Evropi je zdaj 500 središčih za 500 milijonov ljudi v Evropski uniji. Hrvaška se bo mreži pridružila pozneje v letu 2013. Novica je bila objavljena ob srečanju predstavnikov centrov v Bruslju na letni skupščini mreže Europe Direct.

„Informacijska središča Europe Direct— naš obraz v javnosti, oči, ušesa in usta naše politike in pravic državljanov na terenu,“ je dejala Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Statistika je osupljiva: Samo v preteklem letu so središča prejela več kot milijon vprašanj. Zato danes razširjamo omrežje, da bodo središča lahko še naprej dejavna pri odgovarjanju na vprašanja državljanov in spodbujanju razprave o Evropi na lokalni ravni.“

Nova središča je na podlagi javnega natečaja izbrala Evropska komisija za petletno obdobje. Uspešni kandidati, ki jih komisija sofinancira, lahko zdaj uporabljajo oznako „informacijsko središče Europe Direct“. Večino središč upravljajo regionalni ali lokalni organi, združenja ali trgovinske zbornice.

Prva generacija središč je začela delovati leta 2005. Od takrat jih ljudje po vsej Evropi uporabljajo vedno bolj pogosto. Samo v zadnjih štirih letih so središča druge generacije prejela kar 3,3 milijona osebnih poizvedb, organizirala več kot 41 000 prireditev in odgovorila na več kot milijon elektronskih sporočil.

Mreža Europe Direct ima ključno vlogo pri zagotavljanju neposredne povezave z ljudmi v njihovi domovini, saj jim posreduje informacije na ustrezen in razumljiv način. Današnja novica je objavljena v letu 2013, ki je evropsko leto državljanov, namenjeno evropskim državljanom in njihovih pravicah. V okviru prizadevanj ozaveščanja bodo podpredsednica Komisije Viviane Reding in njeni kolegi komisarji s pomočjo nacionalnih in lokalnih politikov skozi vse leto razpravljali z državljani po vsej Evropi, jim prisluhnili in odgovarjali na njihova vprašanja.

Ozadje

Informacijska mreža Europe Direct je bila prvič uvedena leta 2005. Središča v državah članicah so eden od načinov Evropske komisije za ozaveščanje splošne javnosti na lokalni ravni. Storitve središč so za javnost brezplačne.

Središča se sofinancirajo in za svoje dejavnosti obveščanja na področju EU od Evropske komisije prejemajo do 25 000 EUR na leto. Celotni proračun EU za vsa središča ostaja nespremenjen, tj. največ 11,4 milijona EUR na leto.

Europe Direct zagotavlja štiri različne storitve. Vse so namenjene državljanom in vse so brezplačne.

  • Center za stike Europe Direct po telefonu in pošti vsem prebivalcem EU zagotavlja storitev obveščanja o vseh zadevah EU.

  • Informacijska središča Europe Direct so lokalne kontaktne točke. Zagotavljajo informacije in odgovore na vprašanja v zvezi z najrazličnejšimi evropskimi zadevami. Na vprašanja odgovarjajo osebno in upoštevajo lokalne razmere. Dobro usposobljeno osebje v svoje delo vključuje ljudi, tako da organizira prireditve v šolah in razprave z regionalnimi in lokalnimi politiki ter predstavlja Evropo na sejmih. Z več kot milijonom poizvedb na leto imajo tudi evropski nosilci odločanja priložnost, da se neposredno seznanijo s potrebami in težavami državljanov.

  • Evropski dokumentacijski centri spodbujajo izobraževanje in raziskave o evropski integraciji. Zagotavljajo najrazličnejše dokumente o evropskih zadevah in spodbujajo akademske kroge k sodelovanju pri razpravi o Evropi.

  • Govorci Team Europe o zadevah EU. Strokovnjaki za različna področja EU predstavljajo evropske zadeve na konferencah, univerzah in šolah.

Več informacij

Neposredna povezava na Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Zemljevid z vsemi informacijskimi središči Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Spletna stran Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije in komisarke EU za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Nova generacija informacijskih središč Europe Direct (EDICs)

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Dejavnosti informacijskih središč Europe Direct (EDICs) v letu 2012

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Več kot milijon osebnih stikov v letu 2012 – razčlenitev

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)


Side Bar