Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. marca 2013

Práva občanov sa stávajú hmatateľnou realitou: 500 informačných centier pre všetkých

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová a podpredseda Európskeho parlamentu Othmar Karas dnes otvorili novú generáciu informačných centier Europe Direct. Nová sieť rozšíri možnosti občanov získať praktické informácie a poradenstvo týkajúce sa práv v Európskej únii. V Európe v súčasnosti existuje 500 centier, ktoré pôsobia v prospech 500 miliónov ľudí v Európskej únii. Neskôr v roku 2013 sa do siete pripojí aj Chorvátsko. To sa koná v čase, keď sa predstavitelia z jednotlivých centier stretávajú v Bruseli na výročnom zasadnutí siete Europe direct.

„Informačné centrá Europe Direct sú miestom nášho prvého kontaktu – verejnou tvárou, očami, ušami a ústami našich politík a práv občanov,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Číselné údaje sú ohromujúce: len v minulom roku dostali centrá viac ako milión otázok. Dnes rozširujeme sieť, aby centrá mohli pokračovať v plnení svojej úlohy – odpovedať na otázky občanom a podporovať tak európsku diskusiu na miestnej úrovni.“

Nové centrá vybrala Európska komisia na základe verejnej súťaže, a to na obdobie piatich rokov. Úspešní záujemcovia, spolufinancovaní Európskou komisiou, môžu používať značku informačných centier Europe Direct. Väčšinu centier prevádzkujú regionálne alebo miestne orgány, združenia alebo obchodné komory.

Prvá generácia centier začala svoju činnosť v roku 2005. Odvtedy tieto služby využíva čoraz viac ľudí v celej Európe. Len za posledné štyri roky druhej generácie centier dostali tieto centrá takmer 3,3 milióna otázok od občanov, zorganizovali viac ako 41 000 podujatí a odpovedali na viac ako milión e-mailov.

Sieť Europe Direct zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečovaní priameho kontaktu s občanmi v ich krajine, pričom s nimi komunikuje relevantným a zrozumiteľným spôsobom. Dnešné otvorenie prichádza počas Európskeho roka občanov 2013, ktorý je rokom venovaným Európanom a ich právam. Počas tohto roka v rámci komunikácie s občanmi podpredsedníčka Viviane Redingová a jej kolegovia komisári spoja svoje sily s politikmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a zúčastnia sa na diskusiách s občanmi v celej Európe, budú ich počúvať a odpovedať na ich otázky.

Súvislosti

Informačná sieť Europe Direct začala svoju činnosť v roku 2005. Centrá v členských štátoch sú jedným z prostriedkov Európskej komisie, ktoré zabezpečujú kontakt s verejnosťou na miestnej úrovni. Centrá poskytujú služby občanom zadarmo.

Centrá spolufinancuje Európska komisia a na svoju informačnú činnosť o EÚ dostávajú najviac 25 000 EUR ročne. Celkový rozpočet EÚ pre všetky centrá zostáva nezmenený v maximálnej výške 11,4 milióna EUR ročne.

V rámci Europe Direct sa občanom poskytujú štyri rôzne druhy služieb: všetky slúžia občanom a všetky sú bezplatné.

  • Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka v rámci celej EÚ telefonické a mailové informačné služby o všetkých záležitostiach týkajúcich sa EÚ.

  • Informačné centrá Europe Direct (EDIC) sú miestne kontaktné centrá. Poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci spolu s občanmi organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi a reprezentujú Európu na veľtrhoch. Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia takisto možnosť poznať potreby a obavy občanov.

  • Európske dokumentačné centrá podporujú vzdelávanie a výskum v oblasti integrácie EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach a podporujú akademickú obec, aby sa zapojila do verejnej debaty o Európe.

  • Prednášatelia Team Europe o záležitostiach EÚ. Sú to odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s EÚ, ktorí o európskej tematike prednášajú na konferenciách, univerzitách a školách.

Ďalšie informácie

Priamy odkaz na Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Mapa so všetkými informačnými centrami Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Viviane Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

1. Nová generácia informačných centier Europe Direct (EDIC)

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Činnosť informačných centier Europe Direct (EDIC) v roku 2012

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Viac ako milión osobných kontaktov v roku 2012 – rozdelenie

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)


Side Bar