Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. martā

Pilsoņu tiesību pārvēršana taustāmā realitātē: 500 informācijas centri informē pilsoņus visā Eiropā

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Othmar Karas uzsāka jaunas paaudzes „Europe Direct informācijas centru” darbību. Jaunais tīkls paplašinās iespējas pilsoņiem iegūt praktisku informāciju un padomus par tiesību izmantošanu Eiropas Savienībā. Tagad Eiropā ir 500 centru, kas paredzēti 500 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Horvātija pievienosies tīklam vēlāk 2013. gadā. Paziņojums sakrīt ar centru pārstāvju pulcēšanos Briselē Europe Direct tīkla ikgadējai vispārējai sanāksmei.

“Europe Direct informācijas centri ir mūsu priekšpulks – mūsu politikas un pilsoņu tiesību publiskā seja, acis, ausis un mute,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Tieslietu, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. „Skaitļi ir satriecoši: centri tikai pagājušajā gadā vien saņēma vairāk nekā miljonu jautājumu. Tāpēc šodien mēs paplašinām šo tīklu, lai centri varētu turpināt darīt savu darbu, atbildot uz pilsoņu jautājumiem un palīdzot stimulēt diskusiju par Eiropu vietējā līmenī."

Eiropas Komisija jaunos centrus atlasīja uz pieciem gadiem, pamatojoties uz atklātu konkursu. Sekmīgie kandidāti, kurus līdzfinansē Eiropas Komisija, tagad var izmantot nosaukumu „Europe Direct informācijas centrs”. Vairumu centru pārvalda reģionālās vai vietējās iestādes, apvienības vai tirdzniecības palātas.

Pirmās paaudzes centri darbību uzsāka 2005. gadā. Kopš tā laika cilvēki visā Eiropā aizvien vairāk un vairāk izmanto šos centrus. Tikai otrās paaudzes pēdējos četros gados centri saņēma aptuveni 3,3 miljonus personisku informācijas pieprasījumu, rīkoja vairāk nekā 41 000 pasākumu un atbildēja vairāk nekā uz miljonu e-pastiem.

Europe Direct tīklam ir izšķiroši svarīga loma tiešās saiknes nodrošināšanā ar iedzīvotājiem viņu pašu valstī, sazinoties ar viņiem aktuālā un saprotamā veidā. Šodienas paziņojums tiek sniegts 2013. gada – Eiropas Pilsoņu gada – laikā, un šis gads ir veltīts Eiropas pilsoņiem un viņu tiesībām. Informatīvo pasākumu ietvaros 2013. gada laikā priekšsēdētāja vietniece Redinga un viņas kolēģi komisāri apvienos spēkus ar valstu un vietējiem politiķiem, rīkojot diskusijas ar pilsoņiem visā Eiropā, lai uzklausītu viņus un atbildētu uz viņu jautājumiem.

Papildu informācija

Europe Direct informācijas tīkls darbību uzsāka 2005. gadā. Centri dalībvalstīs ir viens no Eiropas Komisijas līdzekļiem, lai nodrošinātu informatīvus pasākumus sabiedrībai vietējā līmenī. Centru pakalpojumi sabiedrībai ir bezmaksas.

Centri tiek līdzfinansēti un savām ES informācijas darbībām saņem ne vairāk par 25 000 eiro gadā no Eiropas Komisijas. Kopējais ES budžets visiem centriem paliek nemainīgs un nepārsniedz 11,4 miljonus eiro gadā.

“Europe Direct" ietvaros iedzīvotājiem ir pieejami četri dažādi pakalpojumi. Visi ir paredzēti pilsoņiem un visi ir bez maksas.

  • Europe Direct kontaktu centrs (EDCC) piedāvā ES mēroga telefonisku un pasta informācijas pakalpojumu par visiem ES jautājumiem;

  • Europe Direct informācijas centri (EDIC) ir vietējie kontaktpunkti. Tie sniedz informāciju un atbild uz jautājumiem par jebkura veida Eiropas jautājumiem. Atbildēts tiek personīgi, ņemot vērā vietējo kontekstu. Labi apmācīti darbinieki sadarbojas ar iedzīvotājiem, organizējot pasākumus skolās, diskusijas ar vietējiem un reģionālajiem politiķiem, un pārstāv Eiropu gadatirgos. Katru gadu saņemot vairāk nekā miljonu pieprasījumu pēc informācijas, Eiropas lēmumu pieņēmējiem ir arī iespēja tiešā veidā uzzināt iedzīvotāju vajadzības un bažas.

  • Eiropas dokumentācijas centri veicina izglītību un pētniecību ES integrācijas jomā. Tie piedāvā dažādus dokumentus par Eiropas jautājumiem un rosina akadēmisko sabiedrību iesaistīties diskusijā par Eiropu.

  • Team Europe speakers par ES lietām. Būdami speciālisti dažādās ar ES saistītās jomās, viņi uzstājas konferencēs, universitātēs un skolās par Eiropas jautājumiem.

Sīkāka informācija

Tiešā saite uz Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Karte ar visiem „Europe Direct informācijas centriem”.

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm

Diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. Jaunās paaudzes Europe Direct informācijas centri (EDIC)

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Europe Direct informācijas centru (EDIC) darbības 2012. gadā

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Vairāk nekā miljons personīgu kontaktu 2012. gadā — sadalījums

1 036 953 personīgi kontakti (apmeklējumi, e-pasta pieprasījumi, tālruņa zvani utt.)


Side Bar