Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 18 d.

Piliečių teisės – akivaizdi realybė. Informaciją piliečiams visoje Europoje teikia 500 informacijos centrų

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Othmaras Karas paskelbė apie pradėjusius veikti naujosios kartos informacijos centrus „Europe Direct“. Šis naujasis tinklas suteiks piliečiams daugiau galimybių gauti praktinės informacijos ir patarimų apie naudojimąsi Europos Sąjungos suteikiamomis teisėmis. Šiuo metu Europoje yra 500 centrų 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių. Prie šio tinklo 2013 m. viduryje prisijungs Kroatija. Skelbiant šį pranešimą centrų atstovai kaip tik renkasi į Briuselyje vykstantį „Europe Direct“ tinklo metinį visuotinį susirinkimą.

„Informacijos centrai „Europe Direct“ yra tarsi mūsų fronto linija – jie padeda mums išlaikyti tiesioginį ryšį su piliečiais, jie yra mūsų akys, ausys ir mūsų balsas vietoje“, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. „Skaičiai stulbinantys: vien tik praėjusiais metais centrai sulaukė daugiau nei milijono paklausimų. Todėl šiandien plečiame šį tinklą, kad centrai ir toliau galėtų vaidinti svarbų vaidmenį teikdami informaciją piliečiams ir skatindami Europos debatus vietos lygiu.“

Naujus centrus atrinko Europos Komisija penkerių metų laikotarpiui paskelbusi atvirą konkursą. Atrinkti centrai, bendrai finansuojami Europos Komisijos, gali naudoti ženklą informacijos centras „Europe Direct“. Daugumai centrų vadovauja regioninės ar vietos valdžios institucijos, asociacijos ar prekybos rūmai.

Pirmosios kartos centrai pradėjo veikti 2005 m. Nuo to laiko žmonės visoje Europoje vis daugiau ir daugiau naudojasi jų paslaugomis. Vien tik per pastaruosius ketverius antrosios kartos centrų veikimo metus, centrai gavo apie 3,3 mln. asmeninių paklausimų, surengė daugiau nei 41 000 renginių ir atsakė daugiau nei į vieną milijoną elektroninių laiškų.

„Europe Direct“ tinklui tenka esminis vaidmuo užtikrinant tiesioginį ryšį su savo šalies žmonėmis – svarbu kalbėti suprantamai ir šviesti žmones jiems svarbiais klausimais. Šios dienos pranešimas skelbiamas 2013 m. Europos piliečių metais – Europos piliečiams ir jų teisėms skirtais metais. 2013 m. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir jos kolegos Europos Komisijos nariai suvienys jėgas su nacionaliniais ir vietos politikais, kad palaikytų diskusijas dėl Europos ateities – bus siekiama išklausyti juos ir atsakyti į jų klausimus.

Bendroji informacija

Informacijos tinklas „Europe Direct“ pradėjo veikti 2005 m. Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti išsamią informaciją visuomenei vietos lygiu. Centrai paslaugas visuomenei teikia nemokamai.

Centrai yra bendrai finansuojami ir savo informavimo apie ES veiklai vykdyti iš Europos Komisijos kasmet gauna daugiausia 25 000 EUR. Bendras visų centrų ES biudžetas lieka nepakitęs ir yra daugiausia 11,4 mln. EUR per metus.

Informacijos centrai „Europe Direct“ apima keturias skirtingas tarnybas. Visos jos yra skirtos piliečiams ir yra nemokamos.

  • „Europe Direct“ ryšių centras (angl. EDCC) visoje ES teikia informaciją telefonu ir raštu visais ES klausimais;

  • Informacijos centrai „Europe Direct“ (angl. EDIC) yra vietiniai ryšių punktai. Jie teikia informaciją ir atsako į visus su ES susijusius klausimus. Jie atsako asmeniškai ir atsižvelgia į vietos kontekstą. Gerai parengtas personalas organizuoja renginius mokyklose, debatus su vietos ir regiono politikais bei pristato Europą mugėse. Informacijos centrai kasmet sulaukia daugiau nei milijono paklausimų; Europos sprendimų priėmėjams tai taip pat yra proga tiesiogiai sužinoti žmonių poreikius ir lūkesčius;

  • Europos dokumentacijos centrai skatina ES integraciją švietimo ir mokslinių tyrimų srityje. Jie siūlo platų spektrą dokumentų su Europa susijusiais klausimais ir skatiną akademinę bendruomenę dalyvauti debatuose apie Europą;

  • „Team Europe“ pranešėjai ES klausimais. Tai yra įvairių su ES susijusių sričių specialistai, kurie dalyvauja konferencijoje, sako kalbas universitetuose ir mokyklose.

Daugiau informacijos

Tiesioginė nuoroda į „Europe Direct“:

http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm

Visų informacijos centrų „Europe Direct“ žemėlapis:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_lt.htm

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_lt.htm

Europos piliečių metai:

http://europa.eu/citizens-2013/lt/home

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRIEDAS

1. Naujosios kartos informacijos centrai „Europe Direct“ (angl. EDIC)

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Informacijos centrų „Europe Direct“ (angl. EDIC) veikla 2012 m.

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Daugiau nei milijonas paklausimų 2012 m.!

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)


Side Bar