Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. maaliskuuta 2013

EU-kansalaisia auttaa 500 Europe Direct ‑tiedotuspistettä ympäri Eurooppaa

Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja Euroopan parlamentin varapuhemies Othmar Karas käynnistivät tänään uuden sukupolven Europe Direct ‑tiedotuspisteiden toiminnan. Uusi tiedotuspisteiden verkosto lisää kansalaisten mahdollisuuksia saada käytännön tietoja ja neuvontaa heidän oikeuksiensa käyttämisestä Euroopan unionissa. Euroopassa on nyt 500 tiedotuspistettä, jotka palvelevat 500:aa miljoonaa ihmistä. Kroatia liittyy verkostoon vuoden 2013 kuluessa. Samaan aikaan tiedotuspisteiden edustajat ovat kokoontuneet Brysseliin Europe Direct ‑verkoston vuosikokoukseen.

"Europe Direct -tiedotuskeskukset toimivat etulinjassa EU:n politiikan silminä ja korvina ja kansalaisten oikeuksien ylläpitäjinä", komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding sanoi. ”Luvut puhuvat puolestaan. Tiedotuspisteille esitettiin pelkästään viime vuonna yli miljoona kysymystä. Tänään olemme laajentaneet verkostoa, jotta tiedotuspisteet voivat jatkaa kansalaisten palvelemista ja lisätä EU:sta käytävää keskustelua paikallisella tasolla."

Euroopan komissio valitsi uudet tiedotuspisteet viiden vuoden toimikaudeksi avoimella kilpailulla. Valitut ehdokkaat saavat osan rahoituksestaan Euroopan komissiolta ja voivat käyttää nimeä Europe Direct -tiedotuspiste. Useimpia tiedotuspisteitä hoitavat alue- tai paikallisviranomaiset, yhdistykset tai kauppakamarit.

Ensimmäisen sukupolven tiedotuspisteet aloittivat toimintansa vuonna 2005. Niiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet koko ajan vuosien saatossa. Pelkästään neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana toisen sukupolven tiedotuspisteet ovat vastaanottaneet noin 3,3 miljoonaa henkilökohtaista kyselyä, järjestäneet yli 41 000 tapahtumaa ja vastanneet yli miljoonaan sähköpostiviestiin.

Europe Direct -verkostolla on keskeinen rooli, koska se tarjoaa kansalaisille suoran yhteyden EU:hun omassa maassa ja antaa heille käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä neuvoja. Tänään julkistetut toimet ovat osa Euroopan kansalaisten teemavuotta 2013, joka on omistettu kansalaisille ja heidän oikeuksilleen. Komission varapuheenjohtaja Reding ja muut komissaarit sekä kansalliset ja paikalliset poliitikot keskustelevat kansalaisten kanssa kaikkialla Euroopassa vuoden 2013 aikana ja vastaavat kysymyksiin.

Tausta

Europe Direct -tiedotuspisteiden verkosto aloitti toimintansa vuonna 2005. Jäsenvaltioissa olevien tiedotuspisteiden avulla Euroopan komissio saa yhteyden kansalaisiin paikallisella tasolla. Tiedotuspisteiden tarjoamat palvelut ovat kansalaisille maksuttomia.

Tiedotuspisteet saavat vuosittain Euroopan komissiolta enintään 25 000 euroa EU-tiedotustoimintaansa. Kaikkien tiedotuspisteiden EU:lta vuosittain saama yhteenlaskettu rahoitus on edelleen 11,4 miljoonaa euroa.

Europe Direct -verkosto tarjoaa kansalaisille neljäntyyppisiä maksuttomia palveluja:

  • Europe Direct -neuvontapalvelut antavat EU-tietoa puhelimitse ja sähköpostitse koko unionin alueella.

  • Europe Direct -tiedotuspisteet toimivat paikallistasolla. Ne antavat tietoja ja vastaavat kaikkiin EU-asioita koskeviin kysymyksiin. Ne tarjoavat henkilökohtaista palvelua ja ottavat paikalliset olosuhteet huomioon. Hyvin koulutettu henkilökunta järjestää tapahtumia kouluissa, keskustelee paikallis- ja aluetason poliitikkojen kanssa ja esittelee EU:ta messuilla ja muissa tapahtumissa. Vuosittain esitetyt yli miljoona kysymystä antavat EU:n päätöksentekijöille suoraa palautetta kansalaisten tarpeista ja ongelmista.

  • Euroopan unionin tallekirjastot (European Documentation Centres) edistävät ja kehittävät Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta. Ne tarjoavat kattavan kokoelman EU:ta koskevia asiakirjoja ja kannustavat tiedeyhteisöä osallistumaan EU-asioita koskevaan keskusteluun.

  • Team Europe -verkoston asiantuntijaluennoitsijat. Nämä eri EU-alojen asiantuntijat käyvät puhumassa konferensseissa, yliopistoissa ja kouluissa.

Lisätietoja

Europe Direct –verkosto:

http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm

Kartta Europe Direct -tiedotuspisteistä:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_fi.htm

Keskustelu kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_fi.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82.

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56.

LIITE

1. Uuden sukupolven Europe Direct -tiedotuspisteet

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Europe Direct –tiedotuspisteiden toiminta vuonna 2012

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Yli miljoona suoraa yhteydenottoa vuonna 2012 (jakauma)

1 036 953 suoraa yhteydenottoa (käynnit, sähköpostikyselyt, puhelut jne.)


Side Bar