Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. märts 2013

500 teabekeskust muudavad ELi kodanikuõigused kõikjal liidus käegakatsutavamaks

Täna avasid Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding ja Euroopa Parlamendi asepresident Othmar Karas uue Europe Direct’i teabekeskuste võrgustiku. Uus võrgustik avardab inimeste jaoks võimalusi saada praktilist teavet ja nõu oma õiguste kohta ELi kodanikena. Nii nagu liidus on 500 miljonit elanikku, on nüüd üle Euroopa 500 teabekeskust. Veel tänavu ühineb võrgustikuga ka Horvaatia. Võrgustiku avamine langeb kokku Europe Direct'i iga-aastase üldkoosolekuga, mille raames on praegu Brüsselisse kogunenud eri keskuste esindajad.

„Europe Direct’i teabekeskused on meie avalik pale ning ELi poliitika ja kodanikuõigustega seotud küsimustes meie silmad, kõrvad ja suu liikmesriikides,” sõnas õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. „Numbrid räägivad siinkohal enda eest, sest ainuüksi mullu laekus keskustele üle miljoni küsimuse. Täna avatav laiendatud võrgustik võimaldab ka edaspidi aidata kaasa kodanike teavitamisele ja ELi-teemalise arutelu ergutamisele kohalikul tasandil.”

Euroopa Komisjon valis uude võrgustikku kuuluvad keskused välja avaliku konkursi teel ja nende tegevusaeg on viis aastat. Komisjon katab osa väljavalitud keskuste kuludest ja neil on õigus kasutada Europe Direct’i teabekeskuse märgist. Enamjaolt tegutsevad keskused piirkondlike või kohalike omavalitsuste, ühenduste või kaubanduskodade juures.

Esimene võrgustik loodi 2005. aastal ning sellest ajast on keskuste populaarsus kõikjal liidus üha kasvanud. Võrgustiku teisel tegutsemisajal, mis langes viimasele neljale aastale, said keskused ligikaudu 3,3 miljonit päringut, korraldasid üle 41 000 ürituse ja vastasid rohkem kui miljonile e-kirjale.

Europe Direct’i võrgustikul on kanda tähtis roll, sest ta on liikmesriikides otselüliks institutsioonide ja kodanike vahel ning jagab inimestele selgitusi neid huvitavatel teemadel ja neile arusaadaval viisil. Kuna 2013. aasta on Euroopa kodanike aasta ja seega pühendatud liidu kodanikele ja nende õigustele, siis on uue võrgustiku avamine igati ajakohane. Komisjoni teabevahetustegevuse raames osalevad nii asepresident Reding kui ka teised volinikud koos riigi ja kohaliku tasandi poliitikutega 2013. aastal Euroopa eri paigus kodanikega peetavatel aruteludel, et kuulata ära nende seisukohad ja vastata küsimustele.

Taustteave

Europe Direct’i teabekeskuste võrgustik loodi esmakordselt 2005. aastal. Eri liikmesriikides paiknevad keskused võimaldavad Euroopa Komisjonil üldsusega kohapeal lävida ja nende teenuste eest ei tule kodanikel maksta.

Teavitustöö eest, mida keskused ELiga seotud küsimustes teevad, kaasrahastab Euroopa Komisjon neid aastas kuni 25 000 euroga. Seejuures ei ole ELi kogukulud keskustele muutunud ega ületa aastas 11,4 miljonit eurot.

Europe Direct’il on neli eri allharu, mis osutavad kodanikele tasuta teenust:

  • Europe Direct’i kontaktkeskus (EDCC), mis jagab üle kogu liidu telefoni ja e-posti teel teavet ELi puudutavates küsimustes.

  • Europe Direct’i teabekeskused (EDIC), mis kujutavad endast kohalikke büroosid. Teabekeskustes pakutakse teavet kõikides ELiga seotud valdkondades. Küsijale vastatakse isiklikult ja kohalikke olusid arvesse võttes. Seal töötavad koolitatud spetsialistid suhtlevad üldsusega, korraldades üritusi koolides, astudes dialoogi kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikutega ning esindades ELi messidel. Asjaolu, et teabekeskustele esitatakse aastas üle miljoni päringu, võimaldab ELi juhtidel saada aimu inimeste vajadustest ja muredest.

  • Euroopa dokumendikeskused, mis edendavad ELi integratsiooni käsitlevat haridus- ja teadustegevust. Dokumendikeskustes saab tutvuda paljude Euroopa asju käsitlevate materjalidega, mille eesmärk on ergutada teadusringkondi osalema ELi-teemalises mõttevahetuses.

  • Team Europe’i kõnelejad, kes võtavad sõna ELi teemadel. Tegu on ELi eri valdkondi tundvate spetsialistidega, kes esinevad konverentsidel ning koolides ja ülikoolides.

Lisateave

Otselink Europe Direct'i veebisaidile:

http://europa.eu/europedirect/index_et.htm

Europe Direct'i teabekeskuste täpne kaart:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_et.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_et.htm

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. Europe Direct’i teabekeskuste uus võrgustik

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Europe Direct’i teabekeskuste tegevus 2012. aastal

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Üle miljoni isikliku kontakti 2012. aastal (jaotus)

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)


Side Bar