Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013

Μετατρέποντας τα δικαιώματα των πολιτών σε απτή πραγματικότητα: 500 κέντρα πληροφόρησης ενημερώνουν τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη

Σήμερα, η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Othmar KARAS ξεκίνησαν μια νέα γενιά των «κέντρων πληροφόρησης Europe Direct». Το νέο δίκτυο θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες ώστε να λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σήμερα 500 κέντρα πληροφόρησης στην Ευρώπη για τα 500 εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία θα ενταχθεί στο δίκτυο αυτό στα τέλη του 2013. Η αναγγελία αυτή γίνεται τη στιγμή που εκπρόσωποι των κέντρων συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για την ετήσια γενική συνέλευση του δικτύου Europe Direct.

«Τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct είναι η πρώτη γραμμή το δημόσιο πρόσωπο, τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα των τομέων πολιτικής μας και των δικαιωμάτων των πολιτών στην πράξη», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. «Τα αριθμητικά στοιχεία είναι εξαιρετικά υψηλά: Το τελευταίο έτος μόνον, υποβλήθηκαν στα κέντρα πάνω από ένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Έτσι, σήμερα, επεκτείνουμε το δίκτυο ώστε τα κέντρα να μπορούν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους ως προς το να απαντούν στις ερωτήσεις των πολιτών και να συμβάλλουν στην τόνωση του ευρωπαϊκού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο».

Τα νέα κέντρα είχαν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών με βάση ανοικτό διαγωνισμό. Τα υποψήφια κέντρα που επελέγησαν και τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούν πλέον να φέρουν την ένδειξη «Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct». Αρμόδιες για τη διαχείριση των περισσότερων κέντρων είναι οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι ενώσεις ή τα εμπορικά επιμελητήρια.

Η πρώτη γενιά κέντρων ξεκίνησε το 2005. Έκτοτε, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνο όσον αφορά τα τελευταία τέσσερα έτη της δεύτερης γενιάς, τα κέντρα δέχθηκαν περίπου 3,3 εκατομμύρια ερωτήσεις από μεμονωμένα άτομα, διοργάνωσαν περισσότερες από 41.000 εκδηλώσεις και απάντησαν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το δίκτυο Europe Direct έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στο να αποτελέσει έναν απευθείας σύνδεσμο για τους πολίτες στη χώρα τους, ο οποίος θα απευθύνεται σε αυτούς με προσήκοντα και κατανοητό τρόπο. Η σημερινή ανακοίνωση γίνεται το 2013, Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, έτος αφιερωμένο στους ευρωπαίους πολίτες και στα δικαιώματά τους. Ως μέρος της προσπάθειες ευαισθητοποίησης, η Αντιπρόεδρος κα Reding κοι οι λοιποί Επίτροποι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους , καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013, με πολιτικούς σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη διεξαγωγή συζητήσεων με πολίτες σε όλη την Ευρώπη – ώστε να ακουστεί η γνώμη τους και να απαντηθούν τα ερωτήματά τους.

Ιστορικό

Το δίκτυο πληροφόρησης Europe Direct ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2005. Τα κέντρα στα κράτη μέλη είναι ένα από τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσεγγίζει το ευρύ κοινό σε τοπικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες των κέντρων παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Τα κέντρα συγχρηματοδοτούνται και λαμβάνουν κατ ανώτατο όριο 25.000 ευρώ ανά έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες πληροφόρησης που προσφέρουν σε επίπεδο ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για όλα τα κέντρα παραμένει αμετάβλητος κατ’ ανώτατο όριο σε 11,4 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του δικτύου «Europe Direct». Όλες τους εξυπηρετούν πολίτες και όλες τους είναι δωρεάν.

  • Το κέντρο επαφής Europe Direct (EDCC) προσφέρει τηλεφωνικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα θέματα της ΕΕ·

  • Τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) είναι τοπικά σημεία επαφής. Οι εν λόγω φορείς παρέχουν πληροφορίες και απαντούν σε ερωτήσεις επί όλων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Απαντούν προσωπικά και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Το καλά καταρτισμένο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε σχολεία, μέσω συζητήσεων με τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς και παρουσιάζει την Ευρώπη σε εμπορικές εκθέσεις. Με περισσότερες από ένα εκατομμύριο ερωτήσεις κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι φορείς λήψης αποφάσεων έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίζουν άμεσα τις ανάγκες και τις ανησυχίες των λαών.

  • Τα Κέντρα ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης προωθούν την εκπαίδευση και την έρευνα όσον αφορά την ολοκλήρωση της ΕΕ. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εγγράφων σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα και ενθαρρύνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη.

  • Οι ομιλητές της Team Europe για τα θέματα της ΕΕ. Ειδικοί σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΕ μιλούν σε συνέδρια, σε πανεπιστήμια και σε σχολεία για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Άμεση σύνδεση με το δίκτυο Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_el.htm

Χάρτης με όλα τα «κέντρα πληροφόρησης Europe Direct»:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_el.htm

Διάλογος με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_el.htm

Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών:

http://europa.eu/citizens-2013/el/home

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Παρακολουθήστε την κα Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Η νέα γενιά των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Αριθμός EDIC ανά κράτος μέλος (2013-2017)

Κράτος μέλος

Αριθμός EDIC

Βέλγιο

12

Βουλγαρία

15

Τσεχική Δημοκρατία

13

Δανία

5

Γερμανία

55

Εσθονία

9

Ιρλανδία

8

Ελλάδα

19

Ισπανία

47

Γαλλία

50

Ιταλία

48

Κύπρος

3

Λετονία

9

Λιθουανία

10

Λουξεμβούργο

2

Ουγγαρία

20

Μάλτα

3

Κάτω Χώρες

14

Αυστρία

11

Πολωνία

31

Πορτογαλία

19

Ρουμανία

31

Σλοβενία

7

Σλοβακία

12

Φινλανδία

8

Σουηδία

20

Ηνωμένο Βασίλειο

18

Σύνολο

499

2. Δραστηριότητες των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) το 2012

Δραστηριότητες των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

ανά κράτος μέλος

(ενδεικτικές στατιστικές για το 2012)

Κράτος μέλος

Αριθμός EDIC για την περίοδο 2009-2012

Αριθμός προσωπικών επαφών (επισκέψεων, αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, κ.λπ.)

Αριθμός δημοσιεύσεων (εκθέσεων, ειδησεογραφικών δελτίων, φυλλαδίων, οπτικοακουστικού υλικού κ.λπ.).

Αριθμός οργανωθεισών εκδηλώσεων

Αυστρία

11

12647

215

38

Βέλγιο

10

8324

194

151

Βουλγαρία

14

48906

315

335

Κύπρος

2

2832

25

1

Τσεχική Δημοκρατία

11

5504

315

132

Δανία

4

5531

75

9

Εσθονία

8

9097

123

56

Φινλανδία

23

35742

122

105

Γαλλία

56

123256

750

505

Γερμανία

59

163959

867

459

Ελλάδα

18

12437

250

32

Ουγγαρία

18

23685

159

214

Ιρλανδία

7

11104

60

55

Ιταλία

49

179731

894

695

Λετονία

9

9099

224

125

Λιθουανία

10

17933

160

28

Λουξεμβούργο

2

5022

1

1

Μάλτα

2

3003

31

16

Κάτω Χώρες

13

25721

267

59

Πολωνία

27

58624

590

612

Πορτογαλία

16

8124

195

84

Ρουμανία

31

36643

901

257

Σλοβακική Δημοκρατία

12

6610

66

68

Σλοβενία

6

19847

106

121

Ισπανία

47

102657

912

402

Σουηδία

19

30731

258

175

Ηνωμένο Βασίλειο

16

70184

172

167

ΣΥΝΟΛΟ

500

1036953

8247

4902

3. Πάνω από ένα εκατομμύριο προσωπικές επαφές το 2012 — Κατανομή

1.036.953 προσωπικές επαφές (επισκέψεις, αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις, κ.λπ.)


Side Bar