Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. marts 2013

Sådan bliver borgernes rettigheder til kontant virkelighed: 500 informationscentre oplyser borgerne i Europa

Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen, og Othmar Karas, næstformand for Europa-Parlamentet, lancerede i dag en ny generation af "Europe Direct-informationscentre". Det nye netværk vil udvide borgernes mulighed for at få praktisk information og rådgivning om, hvordan de udøver deres rettigheder i EU. Der er nu 500 centre i Europa – til at servicere 500 millioner EU-borgere. Og Kroatien bliver en del af netværket senere i år. Meddelelsen kommer samtidig med, at repræsentanter for centrene mødes i Bruxelles til Europe Direct-netværkets årsmøde.

"Europe Direct-informationscentrene er vores forpost - vores ansigt udadtil, vores øjne og ører, men også talerør for vores politik og for borgernes rettigheder i praksis", siger næstformand Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Tallene er forbløffende: sidste år alene modtog centrene over 1 million spørgsmål. Derfor udvider vi nu netværket, så centrene fortsat kan udføre deres del af arbejdet med at svare på borgernes spørgsmål og hjælpe med at stimulere den europæiske debat på lokalt plan."

De nye centre er udvalgt af Europa-Kommissionen på baggrund af en åben udvælgelsesprøve og for en periode på 5 år. De udvalgte centre, som Kommissionen er med til at finansiere, kan nu kalde sig "Europe Direct-informationscenter". De fleste af dem drives af regionale eller lokale myndigheder, organisationer eller kamre.

Den første generation af centre blev lanceret i 2005, og borgere i hele Europa har brugt dem mere og mere lige siden. Alene i de sidste 4 år af den anden generation har centrene modtaget ca. 3,3 millioner personlige henvendelser, organiseret mere end 41 000 events og besvaret mere end 1 million e-mails.

Europe Direct-netværket spiller en afgørende rolle i den direkte kontakt med borgerne i deres eget land og taler til dem på et sprog, der både er relevant og forståeligt. Dagens meddelelse kommer, mens Europa fejrer Borgernes Europaår 2013 - et år der er tilegnet EU-borgerne og deres rettigheder. Som en del af bestræbelserne på at nå borgerne vil næstformand Reding og hendes kommissærkolleger i 2013 gå sammen med nationale og lokale politikere om at afholde debatmøder med borgerne på tværs af Europa – for at lytte til dem og svare på deres spørgsmål.

Baggrund

Europe Direct-informationsnetværket blev startet i 2005. Centrene, der er placeret i medlemsstaterne, er et af Europa-Kommissionens muligheder for at nå ud til offentligheden på lokalt plan. Den service, som centrene yder, er gratis.

Kommissionen medfinansierer centrene, der modtager maksimalt 25 000 EUR om året for deres oplysningsaktiviteter om EU. EU's samlede budget for alle centrene forbliver uændret på maksimalt 11,4 mio. EUR om året.

"Europe Direct" stiller 4 forskellige tjenester til rådighed. De er alle til for borgerne, og de er alle gratis.

  • Europe Direct-kontaktcentret (EDCC) besvarer alle former for spørgsmål om EU pr. telefon og e-mail og dækker hele EU.

  • Europe Direct-informationscentrene (EDIC) er lokale kontaktsteder. De udleverer information og besvarer spørgsmål om alle slags europæiske spørgsmål. De svarer personligt og tager højde for den lokale kontekst. Uddannet personale blander sig i lokalsamfundet ved at arrangere events på skoler, debatter med lokale og regionale politikere og præsentere Europa på messer. De mere end 1 million henvendelser om året giver desuden de europæiske beslutningstagere mulighed for direkte at få kendskab til borgernes behov og bekymringer.

  • EU's dokumentationscentre (EDC) fremmer uddannelse og forskning i EU-integration. De stiller en lang række dokumenter om europæiske forhold til rådighed og opfordrer de akademiske kredse til at deltage i debatten om Europa.

  • Team Europe-foredragsholdere, der taler om EU-anliggender. Som specialister inden for forskellige EU-relaterede emner, taler de om europæiske forhold på konferencer, universiteter og skoler.

Yderligere oplysninger

Direkte link til Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_da.htm

Kort over alle "Europe Direct-informationscentre":

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_da.htm

Debatmøder med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_da.htm

Borgernes Europaår 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/da/home

Websted for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

1. Den nye generation af Europe Direct-informationscentre (EDIC)

Antal EDIC pr. medlemsstat (2013-2017)

Medlemsstat

Antal EDIC

Belgien

12

Bulgarien

15

Tjekkiet

13

Danmark

5

Tyskland

55

Estland

9

Irland

8

Grækenland

19

Spanien

47

Frankrig

50

Italien

48

Cypern

3

Letland

9

Litauen

10

Luxembourg

2

Ungarn

20

Μalta

3

Nederlandene

14

Østrig

11

Polen

31

Portugal

19

Rumænien

31

Slovenien

7

Slovakiet

12

Finland

8

Sverige

20

Det Forenede Kongerige

18

I alt

499

2. Europa Direct-informationscenteraktiviteter i 2012

Europe Direct-informationscenteraktiviteter

pr. medlemsstat

(Vejledende statistik for 2012)

Medlemsstat

Antal EDIC udvalgt for perioden
2009-2012

Antal personlige henvendelser (besøg, e-mail-forespørgsler, telefon-opringninger osv.)

Antal publikationer udgivet (rapporter, brochurer, nyhedsbreve, audiovisuelt materiale osv.)

Antal organise-rede events

Østrig

11

12 647

215

38

Belgien

10

8 324

194

151

Bulgarien

14

48 906

315

335

Cypern

2

2 832

25

1

Tjekkiet

11

5 504

315

132

Danmark

4

5 531

75

9

Estland

8

9 097

123

56

Finland

23

35 742

122

105

Frankrig

56

123 256

750

505

Tyskland

59

163 959

867

459

Grækenland

18

12 437

250

32

Ungarn

18

23 685

159

214

Irland

7

11 104

60

55

Italien

49

179 731

894

695

Letland

9

9 099

224

125

Litauen

10

17 933

160

28

Luxembourg

2

5 022

1

1

Μalta

2

3 003

31

16

Nederlandene

13

25 721

267

59

Polen

27

58 624

590

612

Portugal

16

8 124

195

84

Rumænien

31

36 643

901

257

Slovakiet

12

6 610

66

68

Slovenien

6

19 847

106

121

Spanien

47

102 657

912

402

Sverige

19

30 731

258

175

Det Forenede Kongerige

16

70 184

172

167

I ALT

500

1 036 953

8 247

4 902

3. Mere end 1 million personlige henvendelser i 2012 - Fordeling

1 036 953 personlige henvendelser (besøg, e-mail-forespørgsler, telefonopringninger osv.)


Side Bar