Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. března 2013

Větší informovanost o občanských právech: 500 informačních středisek ve službách pěti set milionů Evropanů

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas dnes slavnostně zahájili fungování nové generace informačních středisek Europe Direct. Tato nová síť je dalším z prostředků, které mohou Evropané využít, chtějí-li získat praktické informace a poradenství týkající se uplatňování občanských práv v Evropské unii. Nyní je v Evropě 500 středisek, která slouží 500 milionům obyvatel Evropské unie. Ještě letos se do sítě zapojí i Chorvatko. Toto oznámení bylo učiněno při příležitosti výročního setkání zástupců středisek sítě Europe Direct.

Informační střediska Europe Direct jsou naší vizitkou; jsou očima, ušima a hlasem našich politik a občanských práv v praxi,“ prohlásila místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Čísla jsou ohromující: jenom v minulém roce obdržela střediska více než milion dotazů. Dnes tedy tuto síť rozšiřujeme, aby tato zařízení mohla nadále hrát svoji důležitou roli, pokud jde o informování občanů o EU a podporu evropské diskuse na lokálních úrovních.“

Nová střediska vybrala Evropská komise na základě otevřené soutěže, a to na dobu pěti let. Úspěšní uchazeči, spolufinancovaní Evropskou komisí, mohou používat značku „Informační středisko Europe Direct“. Většinu středisek provozují regionální nebo místní orgány, sdružení nebo obchodní komory.

Fungování první generace středisek bylo zahájeno v roce 2005. Od té doby se počet lidí využívajících tyto služby neustále zvyšuje. Jenom za poslední čtyři roky fungování druhé generace obdržela tato střediska od občanů přibližně 3,3 milionu dotazů, uspořádala více než 41 000 akcí a odpověděla na více než milion e-mailů.

Síť Europe Direct má klíčovou roli v komunikaci s občany: představuje přímé spojení s občany v jejich vlastní zemi a vyjadřuje se ke konkrétním problémům občanů způsobem, který jim je srozumitelný. Dnešní oznámení je v souladu s tématy letošního Evropského roku občanů, který je věnován evropským občanům a jejich právům. V průběhu celého roku 2013 budou místopředsedkyně Redingová a další komisaři Evropské komise ve spolupráci s vnitrostátními a místními politiky diskutovat s občany z celé EU o budoucnosti Evropy, budou jim naslouchat a odpovídat na jejich dotazy.

Souvislosti

Činnost informační sítě Europe Direct byla poprvé zahájena v roce 2005. Zřízení středisek v členských státech je jedním ze způsobů přímého kontaktu s širokou veřejností na místní úrovni. Služby středisek jsou pro veřejnost zdarma.

Provoz středisek je spolufinancován Evropskou komisí, která poskytuje příspěvek v maximální výši 25 000 eur ročně na informační činnosti v souvislosti s EU. Celkový rozpočet EU pro všechna střediska zůstává nezměněn (nejvýše 11,4 milionu eur ročně).

V rámci „Europe Direct“ jsou občanům poskytovány čtyři různé služby. Všechny slouží občanům a jsou zdarma.

  • Kontaktní středisko Europe Direct (EDCC) lze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem s nejrůznějšími otázkami, které se týkají EU;

  • Informační střediska Europe Direct jsou lokální kontaktní místa. Poskytují informace a odpovídají na jakékoliv otázky týkající se evropských záležitostí. Odpovědi jsou adresné a zohledňují situaci v dané zemi nebo regionu. Odborně vyškolení zaměstnanci středisek pořádají akce ve školách, debaty s místními a regionálními politiky a propagují Evropu na veletrzích. Díky více než jednomu milionu dotazů, na které střediska každoročně odpoví, mohou evropští politici také získat lepší představu o tom, co si Evropané přejí a co je trápí.

  • Evropská dokumentační střediska podporují vzdělávání a výzkum v oblasti evropské integrace. Nabízejí širokou škálu dokumentů o evropských záležitostech a vybízejí akademickou obec, aby se účastnila diskuse o Evropě.

  • Přednášející ze skupiny „Team Europe” jsou odborníci zabývající se různými tématy v souvislosti s EU, kteří o evropské tematice přednášejí na konferencích, na univerzitách a ve školách.

Další informace

Přímý odkaz na Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm

Mapa se všemi informačními středisky Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_cs.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

1. Nová generace informačních středisek Europe Direct (EDIC)

Number of EDICs per Member State (2013-2017)

Member State

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

2. Činnosti informačních středisek Europe Direct v roce 2012

Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

3. Více než milion osobních kontaktů v roce 2012 — rozdělení podle způsobu kontaktu

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)


Side Bar