Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. martā

ES pastiprina pasākumus, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un narkotiku tirdzniecību Rietumāfrikā

Eiropas Savienība ir uzsākusi jaunu projektu, lai Ganā, Nigērijā, Senegālā un Kaboverdē veicinātu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Projekts palīdzēs tiesībaizsardzības iestādēm labāk izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumus un tādējādi apkarot organizēto noziedzību. Vienlaikus tas uzlabos reģionālo sadarbību starp šīm valstīm, kas veido daļu no tā dēvētā „kokaīna maršruta”, t. i., maršruta, ko izmanto Dienvidamerikas narkotiku karteļi, lai ievestu Eiropā narkotikas.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: „Narkotiku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kas jānovērš pasaules mērogā. Šī nelikumīgā tirdzniecība izraisa smagas sekas ekonomikā, sociālajā jomā, politikā un sabiedrības veselības jomā. Eiropas Savienībā vien katru gadu tiek patērētas 140 tonnas kokaīna. Lielā apmērā legalizējot līdzekļus, kuru pamatā ir no kokaīna pārdošanas nelikumīgi gūtā peļņa, šīs problēmas skartajās Rietumāfrikas valstīs tiek destabilizēta visa ekonomika, tādējādi apdraudot gan to attīstību, gan to stabilitāti.”

Viņš piebilda: „Pateicoties šim jaunajam projektam, mēs piedāvāsim tiesībaizsardzības iestādēm apmācības pasākumus un sniegsim tām tehnisko atbalstu (piemēram, lai ieviestu elektroniskās datubāzes vai drošu e-pastu), kā arī uzlabosim informācijas apmaiņu pārrobežu mērogā starp valsts iestādēm.”

Konteksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas projektam ir paredzēti 1,8 miljoni eiro, un to finansē stabilitātes instrumenta ietvaros kā daļu no „Kokaīna maršruta programmas”. Programmas mērķis ir pastiprināt partnervalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu efektivitāti cīņā pret starptautiskajiem noziedzības tīkliem, vienlaikus pilnībā ievērojot cilvēktiesības. Kokaīna maršruta programma tika uzsākta 2009. gadā; tā ir starpreģionāla programma, kas aptver 36 valstis – puse no tām atrodas Āfrikā (galvenokārt Rietumāfrikā), piecas atrodas Karību jūras reģionā un pārējās – Latīņamerikā un Centrālamerikā. Kopš programmas sākuma šīm darbībām ir piešķirti vairāk nekā 23 miljoni eiro.

Organizētās noziedzības apkarošana un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana Rietumāfrikā ir īpaši sarežģīta. Reģionā pašlaik trūkst regulējuma attiecībā uz nefinanšu nozari, kurai ir būtiska nozīme nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā tādās ekonomikās, kuru pamatā ir skaidras naudas darījumi. Šobrīd arī nav pietiekamas sadarbības starp reģiona valstīm, kas ir izšķirošs faktors, lai apkarotu tādus pārrobežu apdraudējumus kā organizētā noziedzība. Turklāt tiesībaizsardzības iestādēm bieži trūkst vajadzīgo spēju un piekļuves informācijai.

Stabilitātes instruments

Stabilitātes instruments ir stratēģisks instruments, ar ko kompleksi risina drošības un attīstības jautājumus. Galvenais mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz tādu apstākļu nodrošināšanu vai atjaunošanu, kuros ES partnervalstis var īstenot ilgtermiņa attīstības mērķus.

Instruments papildina esošos ES ģeogrāfiskos un tematiskos instrumentus un politikas virzienus, kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības, reģionālas un starptautiskas organizācijas un divpusējas programmas, ko īsteno ES dalībvalstis. Instruments sniedz pievienoto vērtību, jo tas aizpilda „robus”, kad nav iespējams izmantot ģeogrāfiskus vai citus instrumentus attīstības jomā, un to var izmantot, lai novērstu starpreģionālus draudus drošībai, ko nevar panākt ar tradicionāliem attīstības instrumentiem. Stabilitātes instrumenta ietvaros Eiropas Savienība kopš 2007. gada ir atbalstījusi vairākus projektus, lai apkarotu starpreģionālo organizēto noziedzību un terorismu.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Stabilitātes instrumenta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kokaīna maršruta programmas tīmekļa vietne:

http://corms.esteri.it/index.php?log_user=0

Starpvaldību rīcības grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai Rietumāfrikā (GIABA) tīmekļa vietne:

http://www.giaba.org/

Kontaktpersona:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)


Side Bar