Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 14. marca 2013

Boj proti tržnim prevaram: Evropska komisija namerava strožje ukrepati proti nepoštenim poslovnim praksam

Bruselj, 14. marca 2013 — Evropska komisija je danes predstavila vrsto ukrepov za preprečevanje agresivnih poslovnih praks v EU, kot so navidezne brezplačne ponudbe, oglaševanje izdelkov, ki jih ni mogoče dobaviti, z namenom promocije drugačnega izdelka in nagovarjanje otrok k nakupu. Pet let po začetku veljavnosti direktive o nepoštenih poslovnih praksah je Komisija pregledala njeno uporabo in napovedala strožje izvrševanje njenih določb, da bi povečala zaupanje državljanov pri nakupovanju na evropskem notranjem trgu.

Pobuda je del prizadevanj Komisije za krepitev zaupanja potrošnikov v okviru Evropske agende za potrošnike (IP/12/491). Pri čezmejnem spletnem nakupovanju v EU imajo potrošniki na izbiro do 16-krat več izdelkov, kljub temu pa 60 % potrošnikov še vedno ne izkorišča te možnosti. Zato potrošniki niso v celoti deležni koristi bogate izbire in nižjih cen, ki jih ponuja enotni trg. Izboljšanje zaupanja potrošnikov, ki bi ga omogočilo boljše izvrševanje pravil, lahko zagotovi pomembno spodbudo za gospodarsko rast v Evropi. Raziskave dejansko kažejo, da postajajo čezmejni nakupi zanimivi za vse več potrošnikov, ki so zanje tudi pripravljeni porabiti več denarja kot leta 2006, ko pravila EU še niso začela veljati.

Potrošnja prebivalstva predstavlja 56 % BDP EU, vendar potencial enotnega trga zaradi pomanjkanja zaupanja potrošnikov v čezmejno nakupovanje še vedno ni v celoti izkoriščen,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Imamo kakovostna pravila za varstvo potrošnikov, poskrbeti pa moramo za njihovo boljše izvrševanje, zlasti v čezmejnih primerih. Zavzemam se za ničelno toleranco do nepoštenih trgovcev, tako da bodo potrošniki natančno vedeli, kaj kupujejo, in ne bodo ogoljufani. To pomeni tudi usklajen pristop k izvrševanju enotnih pravil.“

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah je nacionalnim organizacijam za varstvo potrošnikov omogočila omejevanje številnih nepoštenih poslovnih praks, npr. dajanja neresničnih informacij ali uporabe agresivnih načinov trženja, s katerimi trgovci vplivajo na odločitve potrošnikov. Z uvedbo enotne ureditve namesto 27 različnih nacionalnih ureditev je direktiva poenostavila pravila o nepoštenih poslovnih praksah. Zdaj se potrošniki lažje pozanimajo o tem, kakšne so njihove pravice, ne glede na to, kje v EU nakupujejo. Vendar pa se tako potrošniki kot trgovci še vedno soočajo z negotovostjo glede tega, kako nacionalni izvršilni organi izvršujejo ta pravila.

Leta 2010 so štirje od petih potrošnikov iz držav EU (81 %), ki so kupovali na spletu, uporabili spletne strani za primerjavo cen. Taka orodja pa lahko pripomorejo k večjemu zaupanju potrošnikov le, če zagotavljajo jasne in točne informacije, kar pa danes ni nujno res. Različne zainteresirane strani so opozorile na težave, povezane s spletnimi stranmi za primerjavo cen, zlasti glede preglednosti in informacij, ki jih zagotavljajo.

Poleg tega so ponavljajoče se težave in novejše poslovne prakse, npr. pri spletni prodaji, pogosto čezmejne narave in tako predstavljajo skupen problem za evropske nacionalne izvršilne organe. Zato bi bil dobrodošel bolj usklajen pristop k izvrševanju nacionalnih predpisov.

Kot primer lahko navedemo naložitev globe vodilnemu podjetju na trgu na področju elektronskih naprav s strani nacionalnega izvršilnega organa, ker je podjetje potrošnikom ponujalo dveletno garancijo za svoje izdelke za dodatno plačilo, čeprav imajo potrošniki v skladu z zakonodajo EU pravico da te storitve brezplačno. Podobni primeri so se pojavili tudi v drugih državah članicah, zato je podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding v dopisu, poslanem vsem evropskim ministrom, pristojnim za varstvo potrošnikov, opozorila na ta primer in zahtevala informacije o načinih izvrševanja direktive na nacionalni ravni. Prejeti odgovori kažejo, da se pristopi nacionalnih organov k razlagi in izvrševanju direktive med seboj razlikujejo.

Komisija si bo zato prizadevala okrepiti svojo vlogo pri izboljšanju sodelovanja med nacionalnimi izvršilnimi organi, in sicer bo:

  • okrepila učinkovitost evropske mreže za sodelovanje pri varstvu potrošnikov ter še naprej spodbujala usklajene izvršilne ukrepe („sweeps“),

  • pomagala državam članicam pri učinkoviti uporabi direktive z zagotavljanjem smernic in izmenjavo najboljših praks,

  • razvila kazalnike izvrševanja za ugotavljanje pomanjkljivosti in napak, ki zahtevajo nadaljnje preiskovalno in/ali korektivno ukrepanje,

  • redno organizirala tematske delavnice med nacionalnimi izvršilnimi organi ter usposabljanja za izvršilne organe in sodstvo.

Glavni sektorji, v katerih so potrošniki še vedno prikrajšani in kjer so potrebna dodatna prizadevanja, so turizem, promet, digitalni sektor, finančne storitve in nepremičninski trgi. Poleg tega morajo izvršilni organi posvetiti večjo pozornost t.i. „okolju prijaznim“ izdelkom, saj so tovrstne oznake pogosto zelo splošne in nenatančne in jih trgovci na drobno ne uporabljajo vedno odgovorno.

Ozadje

Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah, ki je bila sprejeta leta 2005, določa usklajena pravila za preprečevanje nepoštenih poslovnih praks. Preprečuje zavajanje potrošnikov in njihovo izpostavljanje agresivnemu trženju, zagotavlja pa tudi, da so vse trditve trgovcev v EU jasne, resnične in utemeljene, tako da se lahko potrošniki informirano in smiselno odločajo. Poleg tega je njen namen zagotavljanje, spodbujanje in varstvo poštene konkurence na področju poslovnih praks. Direktiva ima široko področje uporabe in se uporablja za vse gospodarske sektorje.

Posebne določbe preprečujejo izkoriščanje ranljivih potrošnikov, kot so otroci. Direktiva vsebuje tudi črno listo praks, ki so prepovedane v vseh okoliščinah, kot so oglaševanje z vabo in navidezne brezplačne ponudbe.

V danes objavljenem poročilu so države članice in zainteresirane strani opozorile, da pomanjkanje virov, zapletenost in dolgotrajnost notranjih postopkov ter pomanjkanje odvračilnih ukrepov otežujejo ustrezno izvajanje zakonodaje.

Evropski vrh o pravicah potrošnikov, ki ga organizira Evropska komisija in bo potekal 18. in 19. marca 2013, bo priložnost za razpravo z vsemi zainteresiranimi stranmi o konkretnih rešitvah za izboljšanje uveljavljanja pravic potrošnikov znotraj in prek nacionalnih meja ter o možnih načinih za zagotavljanje učinkovitega odzivanja na primere z evropsko razsežnostjo na enotnem trgu.

Več informacij

Gradivo za novinarje — nepoštene poslovne prakse:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm  

Sporočilo „Doseganje visoke stopnje varstva potrošnikov – vzpostavljanje zaupanja v notranji trg“

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_en.pdf

Poročilo o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_en.pdf

Študija o uporabi Direktive 2005/29/ES na področju finančnih storitev in nepremičnin:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130108_en.htm

Zakonodaja EU o nepoštenih poslovnih praksah:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar