Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Lissabon/Bryssel den 14 mars 2013

eTwinning: Årets bästa gränsöverskridande skolprojekt

I dag delas priserna för EU:s bästa e-vänskoleprojekt 2013 ut i Lissabon. Första priset går till projektet "Rainbow Village" med skolelever från Frankrike, Grekland, Rumänien, Storbritannien, Turkiet, Italien, Slovakien och Polen. Eleverna är 12-15 år gamla och har skapat en virtuell värld efter jordens undergång och utforskat teman som överlevnad, naturskydd och medborgarskap. Nätverket e-Twinning fungerar som ett virtuellt klassrum i vilket elever och lärare från 100 000 skolor i 33 europeiska länder kan delta i interaktiva projekt via internet. Sammanlagt nio priser delas ut (se nedan).

Lyckönskningar till alla som var med i de vinnande projekten: Ni är bäst i klassen! I år är det Europaåret för medborgarna och det är därför passande att ett projekt med medborgarskap i fokus vinner första pris. Vi är mycket stolta över e-vänskolesystemets framgångar. Unga människor har fått lära sig att känna stolthet över sin hembygd och Europa, men de har även haft möjlighet att vidga sina vyer och aktivt engagera sig som europeiska medborgare, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Vinnarna valdes ut bland 300 bidrag i tre åldersgrupper (4–11 år, 12–15 år och 16–19 år). Dessutom delas sex andra priser ut för språkinlärning (spanska, franska, tyska och engelska), matematik och vetenskap (Marie Skłodowska Curie-priset) samt interkulturell förståelse (Mevlana-priset).

Det vinnande projektet i åldersgruppen 4–11 år är "Friends Fur-ever", som fokuserar på hundar som människans bästa vän och knyter samman skolor i Rumänien, Polen och Portugal. Vinnarna i kategorin 16–19-år har skapat ett projekt som är baserat på en resande loppas äventyr. I det har eleverna haft möjligheten att vara manusförfattare, tecknare och översättare. De deltagande skolorna ligger i Frankrike, Spanien, Italien, Turkiet, Bulgarien, Portugal och Tjeckien.

Priset för spanska delas av skolor i Italien, Spanien, Portugal och Danmark. Priset för franska delas av skolor i Italien och Polen. Skolor i Frankrike, Polen och Grekland delar priset för tyska, medan priset för engelska delas av elever i Grekland, Lettland, Frankrike, Österrike och Portugal.

Marie Skłodowska Curie-priset går till projektet "Flyg mig till månen" som blandar vetenskapliga observationer eller mätningar med forskning och lokala traditioner och synsätt. De skolor som vann ligger i Slovenien, Frankrike, Grekland, Spanien, Polen och Turkiet.

Vinnarna av Mevlana-priset har arbetat med projektet ”Interkulturell dialog genom sagor, drama och konst”. I projektet deltog elever och lärare från 29 länder. Målet var att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de olika kulturerna i partnerskolornas hemland.

Bakgrund

Prisutdelningen i Lissabon äger rum under en konferens som samlar 500 lärare från 33 europeiska länder. De kommer att dela idéer och nya sätt att undervisa på, till exempel genom att utnyttja IKT på bästa sätt.

Initiativet eTwinning ingår i Comenius-programmet och får cirka 10 miljoner euro i stöd per år. Initiativet ger inte pengar till enskilda projekt, utan erbjuder verktyg och stöd åt lärare och elever i form av exempelvis en gemensam webbportal och lärarseminarier.

Nationella stödtjänster i alla EU-länder samt i Kroatien, Island, Norge, Turkiet, Schweiz och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har till uppgift att främja eTwinning, tillhandahålla utbildning och erbjuda stöd via internet och per telefon.

Enligt en ny studie är eTwinning ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för skolor att samarbeta internationellt. Studien visar också att lärare som deltar i eTwinning-projekt förbättrar sina kunskaper och kontakter med eleverna och utvecklar sina nätverk med kollegor. Eleverna blir också mer motiverade och bättre på att arbeta i grupp.

Kommissionen har föreslagit att eTwinning ska utvecklas som en plattform för alla skolor som vill samarbeta över gränserna med hjälp av EU-stöd. Detta ska ske inom ramen för det nya programmet Erasmus för alla som kommer att starta 2014.

Initiativet eTwinning bidrar till EU:s mål om att förbättra it-kompetens och gemensamt lärande. Kommissionen kommer senare i år att lägga fram en strategi om öppna utbildningssystem för att främja utbildning och kompetensutveckling genom ny teknik och öppna utbildningsresurser.

Tidigare denna månad lanserades ”eTwinning Plus” som ger skolor i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldova och Ukraina möjlighet att delta i projekten. Kommissionen planerar också att gradvis utöka projektet till EU:s södra grannländer, med början i Tunisien (IP/13/183).

Läs mer

eTwinning-konferensen

EU-kommissionen: Comenius-programmet

EU-kommissionen: Erasmus för alla (2014-2020)

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar