Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Lizbona/Bruselj, 14. marca 2013

eTwinning: najboljši mednarodni šolski projekti leta

Danes bodo v Lizboni na podelitvi nagrad eTwinning za leto 2013 nagrajeni najboljši projekti medšolskega sodelovanja v letošnjem letu. Prvo nagrado prejme projekt „Rainbow Village“, ki je povezal od 12 do 15 let stare učence iz Francije, Grčije, Romunije, Združenega kraljestva, Turčije, Italije, Slovaške in Poljske. Učenci so oblikovali virtualni svet po svetovni katastrofi in raziskovali vprašanja, kot so preživetje, ohranitev in državljanstvo. Mreža eTwinning je virtualna učilnica, v kateri učenci in učitelji iz 100 000 šol in 33 evropskih držav prek interneta sodelujejo pri interaktivnih projektih. Na današnji slovesnosti bo skupaj podeljenih devet nagrad (glej spodaj).

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je ob tem dejala: „Iskrene čestitke vsem nagrajenim šolam: zaslužite si čisto petico! V letošnjem evropskem letu državljanov je primerno, da gre glavna nagrada projektu, ki se osredotoča na državljanstvo. Zelo smo ponosni na uspeh programa eTwinning. Pri mladih zbuja občutek lokalnega in evropskega ponosa ter jim omogoča, da razširijo svoja obzorja in postanejo aktivni evropski državljani.“

Izmed 300 prispevkov so bili nagrajenci izbrani v treh starostnih skupinah (od 4 do 11 let, od 12 do 15 let, od 16 do 19 let) in šestih posebnih kategorijah: nagrade za španski, francoski, nemški in angleški jezik, nagrada Marie Skłodowske Curie za matematiko in naravoslovje ter nagrada za medkulturno razumevanje Mevlana.

Zmagovalni projekt v starostni skupini od 4 do 11 let je „Friends Fur-ever“, ki se osredotoča na psa kot človekovega najboljšega prijatelja. Pri projektu so sodelovale šole iz Romunije, s Poljske in Portugalske. V starostni skupini od 16 do 19 let je bil nagrajen projekt o pustolovščinah potujoče bolhe, pri katerem so se učenci lahko preskusili kot scenaristi, karikaturisti in prevajalci. Sodelovale so šole iz Francije Španije, Italije, Turčije, Bolgarije, s Portugalske in Češke.

Nagrado za španski jezik si delijo šole iz Italije, Španije, Portugalske in Danske, nagrado za francoski jezik šoli iz Italije in Poljske, nagrado za nemški jezik šole iz Francije, Poljske in Grčije, nagrado za angleški jezik pa šole iz Grčije, Latvije, Francije, Avstrije in Portugalske.

Nagrado Marie Skłodowske Curie prejme projekt „Fly me to the moon“, ki znanstvena opazovanja in meritve združuje z raziskovanjem lokalnih tradicij in verovanj. Zmagovalne šole so iz Slovenije, Francije, Grčije, Španije, Poljske in Turčije.

Prejemniki nagrade Mevlana so se ukvarjali z medkulturnim dialogom prek pravljic, dramatike in umetnosti. Učenci in učitelji iz 29 držav so se povezali, da bi skupaj spoznavali različne kulture držav partnerskih šol.

Ozadje

Podelitev nagrad v Lizboni bo potekala med konferenco, na kateri sodeluje 500 učiteljev iz 33 evropskih držav. Izmenjali si bodo poglede in nove načine poučevanja, kako na primer čim bolj učinkovito uporabiti IKT.

eTwinning je del programa Comenius in vsako leto prejme okoli 10 milijonov evrov sredstev. Ne financira posameznih projektov, temveč učiteljem in učencem ponuja orodja in podporo, kot so portal eTwinning in seminarji za učitelje.

Nacionalne svetovalne službe v vseh državah EU ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem, v Turčiji, Švici in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji promovirajo eTwinning ter ponujajo usposabljanja in podporo po telefonu in na spletu.

Glede na nedavno študijo je program eTwinning enostaven in stroškovno učinkovit način, da se šole vključijo v mednarodno sodelovanje. Študija je prav tako pokazala, da so se učitelji, vključeni v pobudo, naučili novih spretnosti, izboljšali odnose z učenci in razširili strokovna omrežja, učenci pa so postali bolj motivirani in bolje delali v skupini.

Komisija je predlagala, da se v okviru novega programa Erasmus za vse, ki se bo začel izvajati leta 2014, eTwinning razvije kot platforma za vse šole, ki si želijo mednarodnega sodelovanja s podporo EU.

Program eTwinning prispeva k uresničevanju ciljev EU glede izboljšanja digitalne pismenosti in skupnega vzajemnega učenja. V nadaljevanju leta bo Komisija objavila strategijo o odpiranju izobraževanja, v skladu s katero naj bi se s pomočjo novih tehnologij in odprtih izobraževalnih virov izboljšala izobraževanje in razvoj spretnosti.

Na začetku meseca je Komisija začela pobudo eTwinning Plus, s katero se mreža šol širi v Armenijo, Azerbajdžan, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Komisija načrtuje tudi postopno razširitev pobude na države iz južnega sosedstva, najprej na Tunizijo (IP/13/183).

Več informacij

Spletišče konference eTwinning

Evropska komisija: program Comenius

Evropska komisija: Erasmus za vse (2014–2020)

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na twitterju: @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar