Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Lisabon/Brusel 14. marca 2013

eTwinning: najlepšie cezhraničné školské projekty roka

Dnes sa budú v Lisabone udeľovať ceny eTwinning za najlepšie projekty partnerských škôl roku 2013. Hlavnú cenu tento rok získal projekt s názvom „Rainbow Village“, ktorý spojil žiakov vo veku od 12 do 15 rokov z Francúzska, Grécka, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Turecka, Talianska, Slovenska a Poľska. Žiaci vytvorili virtuálny postapokalyptický svet a zaoberali sa viacerými témami, napr. prežitie, ochrana prírody a občianstvo. Sieť eTwinning je virtuálnou triedou, v rámci ktorej sa žiaci a učitelia zo  100 000 škôl v 33 európskych krajinách zúčastňujú na interaktívnych projektoch prostredníctvom internetu. Na slávnostnom ceremoniáli bude dnes popoludní udelených spolu deväť cien (pozri nižšie).

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež uviedla: „Z celého srdca blahoželám všetkým víťazom. Ste najlepší z najlepších! V tomto roku, teda v Európskom roku občanov, je vhodné, že zvíťazil práve projekt, ktorého podstatou je idea občianstva. Sme veľmi hrdí na úspech programu eTwinning. Mladým ľuďom dáva pocit miestnej ale aj európskej hrdosti, umožňuje im získať širší rozhľad a učí ich, ako sa stať aktívnym občanom Európy.“

Víťazi, ktorí boli vybraní spomedzi 300 prihlásených projektov, sú rozdelení do troch vekových kategórií (4–11, 12–15 a 16–19). Okrem toho bude udelených aj šesť cien v špecifických kategóriách: Štúdium cudzích jazykov – španielčiny, francúzštiny, nemčiny, angličtiny, cena Marie Skłodowskej Curie za matematiku a prírodné vedy a Melvanova cena za podporu porozumenia medzi kultúrami.

Víťazným projektom sa vo vekovej kategórii od 4 do 11 rokov stal projekt s názvom „Friends Fur-ever“, ktorý sa zameriava na psa ako najlepšieho priateľa človeka. Na projekte spolupracovali žiaci zo škôl v Rumunsku, Poľsku a Portugalsku. Vo vekovej kategórii od 16 do 19 rokov zvíťazil projekt, ktorý je založený na dobrodružstvách blchy–cestovateľky. Žiaci si mohli vyskúšať prácu scenáristov, autorov kreslených príbehov a prekladateľov. Projekt je výsledkom spoločnej práce škôl z Francúzska, Španielska, Talianska, Turecka, Bulharska, Portugalska a Českej republiky.

Cenu za španielsky jazyk spoločne získali školy v Taliansku a Dánsku, cenu za francúzsky jazyk školy v Taliansku a Poľsku a školy vo Francúzsku, Poľsku a Grécku si podelia cenu za nemecký jazyk. Cena za anglický jazyk poputuje do Grécka, Lotyšska, Francúzska, Rakúska a Portugalska.

Cena Marie Skłodowskej Curie bola udelená projektu s názvom „Fly Me to The Moon“, ktorý spája vedecké pozorovania a merania so skúmaním miestnych tradícií a viery. Víťazný projekt vytvorili žiaci zo škôl v Slovinsku, Francúzsku, Grécku, Španielsku, Poľsku a Turecku.

Víťazi Melvanovej ceny pracovali na projekte s názvom „Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“ (Medzikultúrny dialóg prostredníctvom ríše rozprávok, drámy a umenia). Tento projekt je dielom spoločnej práce žiakov a učiteľov z 29 krajín. Cieľom projektu bolo oboznámiť účastníkov s rozdielnou kultúrou domovskej krajiny každej z partnerských škôl.

Súvislosti

Slávnostný ceremoniál v Lisabone sa uskutoční počas konferencie, ktorej sa zúčastní 500 učiteľov z 33 európskych krajín. Stretnú sa, aby si vymenili nápady a nové spôsoby výučby vďaka efektívnemu využitiu informačných a komunikačných technológií.

Program eTwinning je súčasťou programu EÚ s názvom Comenius a každoročne sa naň vyčleňuje finančný príspevok vo výške približne 10 miliónov EUR. Nefinancujú sa ním jednotlivé projekty, ale ponúka nástroje a podporu pre učiteľov a žiakov, napríklad portál programu eTwinning a semináre pre učiteľov.

Národné podporné útvary vo všetkých krajinách EÚ, ako aj v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku, Turecku, Švajčiarsku a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, podporujú eTwinning, poskytujú odbornú prípravu a podporu online a prostredníctvom telefónu.

V nedávno realizovanej štúdii sa dospelo k záveru, že eTwinning ponúka školám jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob na rozvíjanie spolupráce na medzinárodnej úrovni. Ďalej sa zistilo, že učitelia zapojení do projektu eTwinning zlepšili svoje zručnosti, vzťah k žiakom a rozvinuli svoje profesionálne kontakty. Zlepšila sa motivácia žiakov a ich schopnosť pracovať v tíme.

V rámci programu Erasmus pre všetkých, ktorý sa začne v roku 2014, Komisia navrhla rozvinúť eTwinning ako platformu pre všetky školy, ktoré chcú rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s podporou EÚ.

Program eTwinning je prínosom pre dosahovanie cieľov EÚ v oblasti zlepšovania digitálnej gramotnosti a spoločného partnerského vzdelávania. Komisia v priebehu roka uverejní stratégiu otvorenia systémov vzdelávania s cieľom zlepšiť vzdelávanie a rozvíjanie zručností prostredníctvom nových technológií a voľne dostupných zdrojov na vzdelávanie.

Tento mesiac Komisia zaviedla program „eTwinning Plus“, ktorý rozširuje sieť do škôl v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine. Komisia plánuje postupne rozšíriť program aj na krajiny susediace s EÚ na juhu, počnúc Tuniskom (IP/13/183).

Ďalšie informácie

Webová stránka konferencie eTwinning

Európska komisia: Program Comenius

Európska komisia: Erasmus pre všetkých (2014 – 2020)

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar