Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Lissabon/Brüssel, 14. märts 2013

eTwinning: aasta parimad piiriülesed kooliprojektid

Täna Lissabonis toimuval eTwinningu projektide auhinnatseremoonial tunnustatakse parimaid sõpruskoolide projekte. Sel aastal läheb peaauhind projektile „Rainbow Village”, mis koondab 12–15-aastaseid Prantsuse, Kreeka, Rumeenia, Ühendkuningriigi, Türgi, Itaalia, Slovakkia ja Poola noori. Õpilased lõid virtuaalse viimsepäevajärgse maailma ning uurisid selliseid teemasid nagu ellujäämine, looduskaitse ja kodakondsus. eTwinningu võrgustik on virtuaalne klassiruum, kus 100 000 kooli õpilased ja õpetajad 33 Euroopa riigist osalevad interaktiivsetes projektides interneti kaudu. Täna pärastlõunal toimuval tseremoonial antakse välja kokku üheksa auhinda (vt allpool).

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou märkis: „Minu südamlikud õnnesoovid kõigile võitjatele: te olete klassi parimad! Mul on hea meel, et käimasoleval Euroopa kodanike aastal tuli üldvõitjaks projekt, mille keskmes on kodakondsus. Oleme uhked eTwinningu projekti edu üle. Lisaks sellele, et projekt paneb noori tundma uhkust oma kodukoha ja Euroopa üle, võimaldab see neil maailmapilti avardada ja olla aktiivsed Euroopa kodanikud.”

Kolmesaja taotleja hulgast välja valitud võitjad jagunevad kolme vanuseklassi (4–11-aastased, 12–15-aastased ja 16–19-aastased); kuus auhinda anti välja erikategooriates: hispaania, prantsuse, saksa ja inglise keele õpe, Marie Skłodowska Curie auhind matemaatikas ja teaduses ning Mevlana auhind kultuuridevahelise mõistmise valdkonnas.

4–11-aastaste arvestuses tuli võitjaks projekt „Friends Fur-ever”, mille teemaks oli koer kui inimese parim sõber ning mis ühendas Rumeenia, Poola ja Portugali koole. 16–19-aastaste arvestuses tuli võitjaks projekt, mis põhines reisiva kirbu seiklustel ning mis andis õpilastele võimaluse olla stsenarist, karikaturist ja tõlkija. Osalesid Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Türgis, Bulgaarias, Portugalis ja Tšehhis asuvad koolid.

Hispaania keele auhind läks Itaalia, Hispaania, Portugali ja Taani koolide vahel jagamisele, prantsuse keele auhinda jagasid Itaalia ja Poola koolid, saksa keele auhinda jagasid Prantsuse, Poola ja Kreeka koolid ning inglise keele auhinda jagasid Kreeka, Läti, Prantsusmaa, Austria ja Portugali koolid.

Marie Skłodowska Curie auhind läks projektile „Fly Me to The Moon”, mis seostas teaduslikud vaatlused ja mõõtmised kohalike traditsioonide ja uskumustega. Võitjateks olid Sloveenia, Prantsusmaa, Kreeka, Hispaania, Poola ja Türgi koolid.

Mevlana auhinna võitis projekt „Kultuuridevaheline dialoog läbi muinasjuttude, teatri ja kunsti”. See projekt koondas 29 riigi õpilasi ja õpetajaid, kes tegid koostööd, et õppida tundma iga partnerkooli koduriigi erinevaid kultuure.

Taust

Lissabonis toimuv auhinnatseremoonia leiab aset 33 Euroopa riigi 500 õpetajat koondava konverentsi ajal. Nad jagavad mõtteid ja uusi õpetamisviise, kasutades võimalikult suurel määral ära näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

eTwinningu projekt kuulub ELi Comeniuse programmi alla ja sellele eraldatakse igal aastal ligikaudu 10 miljonit eurot. Algatuse raames ei toetata üksikprojekte, vaid pakutakse õpetajatele ja õpilastele tuge ning selliseid vahendeid nagu eTwinningu portaal või õpetajatele suunatud seminarid.

Riiklikud tugiteenindused kõigis ELi riikides ning Horvaatias, Islandil, Norras, Türgis Šveitsis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis edendavad eTwinningu projekti, korraldavad koolitusi ja pakuvad tugiteenuseid interneti ja telefoni teel.

Hiljutine uuring leidis, et eTwinningu projektid on lihtne ja kulutõhus viis, mis võimaldab koolidel teha rahvusvahelist koostööd. Ka leiti selles, et eTwinningu projektis osalevad õpetajad parandasid oma oskusi, suhteid õpilastega ja arendasid välja ametialased võrgustikud. Õpilased olid motiveeritumad ja töötasid paremini meeskonnas.

Komisjon on teinud ettepaneku arendada 2014. aastal käivituva uue programmi „Erasmus kõigi jaoks” raames ELi toetusel välja eTwinningu platvorm, mis võimaldab kõigil koolidel teha piiriülest koostööd.

eTwinningu projekt aitab kaasa ELi eesmärgile suurendada digitaalpädevust ja ühist vastastikust õppimist. Selle aasta jooksul avaldab komisjon avatud haridusruumi strateegia, et edendada haridust ja oskuste arendamist uute tehnoloogiliste lahenduste ja avatud haridusallikate abil.

Sel kuul käivitas komisjon projekti „eTwinning Plus”, millega laiendatakse koolide võrgustikku Armeeniale, Aserbaidžaanile, Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale. Samuti kavatseb komisjon järk-järgult käivitada projekti lõunanaabruse riikides, alustades Tuneesiaga (IP/13/183).

Lisateave

eTwinningu konverentsi veebisait 

Euroopa Komisjon: Comeniuse programm

Euroopa Komisjon: „Erasmus kõigi jaoks” (2014–2020)

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar