Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Lisabon/Brusel 14. března 2013

Iniciativa eTwinningnejlepší přeshraniční školní projekty roku

Nejlepší školní twinningové projekty roku budou dnes vyhlášeny v Lisabonu u příležitosti udílení eTwinningových cen za rok 2013. První cena je letos udělena projektu s názvem „Rainbow Village“ („Duhová vesnice“), na němž se společně podílely dvanácti až patnáctileté děti ve Francii, Řecku, Rumunsku, Spojeném království, Turecku, Itálii, na Slovensku a v Polsku. Žáci vytvořili virtuální post-apokalyptický svět a podrobně se zabývali tématy, jako je šance na přežití, ochrana přírody a občanství. Síť eTwinning je virtuální třída, v níž se žáci a učitelé z 100 000 škol v 33 evropských zemích účastní interaktivních projektů prostřednictvím internetu. Dnes odpoledne bude v průběhu slavnostního předávání uděleno celkem devět cen (viz níže).

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: Srdečně blahopřeji všem vítězným školám: jste nejlepší z nejlepších! Je skvělé, že v letošním Evropském roce občanů zvítězil právě projekt, jehož ústředním tématem je občanství. Jsme velmi hrdí na úspěch iniciativy eTwinning. Mladým lidem dává pocit místní a evropské hrdosti a zároveň jim umožňuje rozšiřovat si obzory a vzdělávat se, aby se tak mohli stát aktivními evropskými občany.“

Vítězové, vybraní z 300 přihlášených, jsou rozděleni do tří věkových kategorií (4–11, 12–15 a 16–19 let). Ceny jsou rovněž udělovány v šesti specifických kategoriích: studium jazyků ve španělštině, francouzštině, němčině a angličtině, cena Marie Curie Skłodowské za matematiku a přírodní vědy a Melvanova cena za mezikulturní přístup.

Ve věkové kategorii 4–11 let zvítězil projekt „Friends Fur-ever“, který se zaměřuje na psy jakožto nejlepší přátele člověka a na němž spolupracovaly školy v Rumunsku, Polsku a Portugalsku. Vítězové věkové kategorie 6–19 let vytvořili projekt založený na dobrodružství blechy cestovatelky, v němž měli žáci možnost stát se scénáristy, autory kreslených příběhů a překladateli. Do projektu se zapojily školy ve Francii, Španělsku, Itálii, Turecku, Bulharsku, Portugalsku a České republice.

Cenu za španělský jazyk společně získaly školy v Itálii, Španělsku, Portugalsku a Dánsku; cenu za francouzský jazyk získaly školy v Itálii a Polsku; o cenu za německý jazyk se podělily školy ve Francii, Polsku a Řecku a cenu za anglický jazyk sdílejí žáci v Řecku, Lotyšsku, Francii, Rakousku a Portugalsku.

Cenu Marie Curie Skłodowské získává projekt „Fly me to the Moon“ („Vezmi mne na měsíc“), jenž je kombinací vědeckých pozorování nebo měření a studií o místních tradicích a vírách. Zvítězily školy ze Slovinska, Francie, Řecka, Polska, Španělska a Turecka.

Nositelé Mevlanovy ceny pracovali na projektu nazvanémIntercultural dialogue through fairy tales, drama and art“ („Mezikulturní dialog prostřednictvím pohádek, divadelních her a umění“). Na uvedeném projektu se podíleli studenti a učitelé z 29 zemí, kteří navzájem spolupracovali, aby se seznámili s rozdílnou kulturou domovské země každé z partnerských škol.

Souvislosti

Slavnostní udílení cen v Lisabonu se bude konat v průběhu konference, které se zúčastní 500 učitelů z 33 evropských zemí. Budou si vyměňovat nápady a nové způsoby výuky, například o využívání informačních a komunikačních technologií.

Iniciativa eTwinning je součástí programu EU zvaného Comenius a každoročně je na ni vyčleněno přibližně 10 milionů EUR. Nefinancuje jednotlivé projekty, ale nabízí učitelům a žákům nástroje a podporu, například v podobě portálu eTwinning a seminářů pro učitele.

Národní podpůrná střediska pro eTwinning ve všech zemích EU, jakož i v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku, Turecku, Švýcarsku a v Bývalé jugoslávské republice Makedonie poskytují školení a poradenství online i telefonicky.

Z nedávné studie vyplynulo, že eTwinning nabízí školám jednoduchý a levný způsob jak rozvíjet mezinárodní spolupráci. Bylo rovněž zjištěno, že učitelé, kteří se na iniciativě e-Twinning podílejí, si zlepšili své dovednosti i vztahy s žáky a rozšířili své profesní sítě. Žáci cítili větší motivaci a lépe pracovali v týmu.

V rámci nového programu Erasmus pro všechny, který bude zahájen v roce 2014, Komise navrhla eTwinning rozvinout jako platformu pro všechny školy, které chtějí spolupracovat přes hranice s podporou EU.

Iniciativa eTwinning přispívá k naplňování cílů EU týkajících se zlepšování kompetencí v oblasti práce s digitálními technologiemi a vzájemného učení. V průběhu letošního roku Komise zveřejní strategii o otevření vzdělávacích systémů. Cílem je posílit vzdělávání a rozvoj dovedností prostřednictvím nových technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů.

Na začátku tohoto měsíce Komise zahájila iniciativu „eTwinning plus“, jež síť rozšiřuje do škol v Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině. Komise také plánuje postupné zavádění této iniciativy do zemí jižního sousedství, počínaje Tuniskem (IP/13/183).

Další informace

Internetová stránka konference eTwinning

Evropská komise: Program Comenius

Evropská komise: Erasmus pro všechny (2014–2020)

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar