Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Лисабон/Брюксел, 14 март 2013 г.

eTwinning: най-добрите трансгранични училищни проекти за годината

Най-добрите проекти за побратимяване на училища за годината ще бъдат наградени днес в Лисабон на церемонията по връчване на наградите eTwinning за 2013 г. Тазгодишната първа награда е присъдена на проекта Rainbow Village („Селце на дъгата“), който събра ученици на възраст между 12 и 15 години във Франция, Гърция, Румъния, Обединеното кралство, Турция, Италия, Словакия и Полша. Учениците създадоха виртуален постапокалиптичен свят и работиха по теми като оцеляването, опазването на околната среда и гражданството. Мрежата за електронно побратимяване eTwinning представлява виртуална класна стая, в която ученици и преподаватели от 100 000 училища в 33 европейски държави участват в интерактивни проекти с помощта на интернет. На церемонията днес следобед ще бъдат обявени общо девет награди (вж. по-долу).

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Сърдечни поздравления на всички спечелили училища: вие сте отличниците! Съвсем в духа на Европейската година на гражданите основният победител е проект за гражданството. Изключително се гордеем с успеха на схемата eTwinning. Освен че извиква у младите хора чувство на местна и европейска гордост, тя им позволява да разширят своите хоризонти и да се научат да бъдат активни граждани на Европа“.

Победителите, избрани измежду 300 кандидатури, са разпределени в три възрастови групи (4—11, 12—15 и 16—19 години) и има шест други награди за специфични категории: изучаване на испански, френски, немски и английски език, наградата „Мария Склодовска-Кюри“ за математика и точни науки и наградата „Мевлана“ за междукултурно разбирателство.

Спечелилият проект във възрастовата група от 4 до 11 години е Friends Fur-ever („Приятели завинаги“), който има за тема кучетата като най-добрия приятел на човека и свърза училища в Румъния, Полша и Португалия. В категорията от 16 до 19 години победителите създадоха проект, основан на приключенията на пътуваща бълха, и учениците имаха възможност да се изявят като сценаристи, художници на комикси и преводачи. Участващите училища са във Франция, Испания, Италия, Турция, България, Португалия и Чешката република.

Наградата за испански език се споделя от училища в Италия, Испания, Португалия и Дания; наградата за френски език получават училища в Италия и Полша; училища във Франция, Полша и Гърция споделят наградата за немски език, а наградата за английски език се връчва на ученици в Гърция, Латвия, Франция, Австрия и Португалия.

Наградата „Мария Склодовска-Кюри“ е присъдена на проект, наречен Fly Me to The Moon („Отведи ме на Луната“), който съчетава научни наблюдения и измервания с изследвания на местните традиции и вярвания. Спечелилите училища са в Словения, Франция, Гърция, Испания, Полша и Турция.

Лауреатите на наградата „Мевлана“ работиха по проект, наречен „Междукултурният диалог чрез приказки, театър и изкуство“. Този проект обедини ученици и преподаватели от 29 държави, които работиха съвместно, за да се запознаят с различните култури на родната страна на всяко партньорско училище.

Контекст

Церемонията по награждаването в Лисабон ще се проведе по време на конференция, която обединява 500 преподаватели от 33 европейски държави. Те ще обменят идеи и нови начини на преподаване, например чрез пълноценно използване на ИКТ.

Схемата eTwinning е част от програмата „Коменски“ на ЕС и всяка година получава финансиране в размер на близо 10 млн. евро. Тя не финансира отделни проекти, а предоставя инструменти и помощ за преподаватели и ученици, като например портала eTwinning, и семинари за преподаватели.

Национални звена за координация във всички държави от ЕС, както и в Хърватия, Исландия, Норвегия, Турция, Швейцария и бившата югославска република Македония, популяризират схемата eTwinning, осигуряват обучение и предлагат помощ онлайн и по телефона.

Според неотдавнашно проучване схемата eTwinning е лесен и ефективен от гледна точка на разходите начин училищата да развиват международно сътрудничество. В него се посочва също, че преподавателите, участвали в eTwinning, са усъвършенствали уменията си, подобрили са отношенията си с учениците и са разширили своите професионални мрежи. Учениците са се почувствали по-мотивирани и са подобрили уменията си за работа в екип.

В рамките на новата програма „Еразъм за всички“, която ще започне през 2014 г., Комисията предложи да развие eTwinning като платформа за всички училища, които желаят да си сътрудничат през границите с помощта на ЕС.

Схемата eTwinning допринася за постигането на целите на ЕС за подобряване на уменията в областта на цифровите технологии и за учене, почиващо на сътрудничеството между партньори. По-късно тази година Комисията ще публикува стратегия за отваряне на образованието с цел подобряването му и развиването на умения чрез нови технологии и достъпни за всички образователни ресурси.

По-рано този месец Комисията стартира схемата eTwinning Plus, която добавя в мрежата училища в Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна. Комисията планира също постепенно да въведе схемата в южните съседни държави, като започне с Тунис (IP/13/183).

За повече информация

Уебсайт за конференцията за eTwinning

Европейска комисия: програма „Коменски“

Европейска комисия: „Еразъм за всички“ (2014—2020 г.)

Уебсайт на Андрула Василиу

Следете дейността на Андрула Василиу в Twitter: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar