Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. marca 2013

Dejavnosti Marie Curie: Komisija poziva k oddaji prijav za raziskovalne štipendije v višini 227 milijonov evrov

Evropska komisija poziva k oddaji prijav, da bi razdelila zadnjo tranšo za štipendije v okviru dejavnosti Marie Curie, ki se podeljujejo na podlagi aktualnega sedmega okvirnega programa za raziskave (7OP, 2007–2013). Letos bo okoli 227 milijonov evrov, kar je najvišji znesek, ki ga je sklad za dejavnosti Marie Curie kadar koli dal na voljo, dodeljenih približno tisočim izkušenim raziskovalcem. Prijave se bodo zbirale do 14. avgusta 2013.

Evropska komisarka, pristojna za sklad Marie Curie, Androulla Vassiliou je povedala: „V času omejevanja proračunskih sredstev mora biti javna poraba usmerjena v politike, ki državljanom in evropskemu gospodarstvu prinašajo največ koristi. Štipendije v okviru dejavnosti Marie Curie zagotavljajo podporo vrhunskim raziskavam na področjih, kot je zdravstvo, in tako lahko pripomorejo k prelomnim dosežkom, ki lahko spremenijo življenja milijonov ljudi. Nedavni štipendisti sklada Marie Curie so na primer izvedli pionirske raziskave na področju boja proti hepatitisu C in malariji.“

Individualne štipendije sklada Marie Curie podpirajo mobilnost raziskovalcev v Evropi in zunaj nje ter k delu v EU privabijo najboljše tuje raziskovalce. „Za oddajo prijave sem se odločil zaradi prestiža in odličnih pogojev dejavnosti Marie Curie. Štipendija mi je omogočila delo v Londonu in vzpostavitev obširne mreže mednarodnega sodelovanja,“ je dejal Armando Arias Esteban iz Madrida, ki je prejel dvoletno štipendijo sklada Marie Curie za poklicni razvoj znotraj Evrope za delo na univerzi Imperial College.

Individualne štipendije se bodo še naprej podeljevale v okviru novih dejavnosti Marie Skłodowske-Curie na podlagi programa Obzorje 2020, ki se začne izvajati leta 2014.

Če želite oddati prijavo, obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

Ozadje

Kaj so dejavnosti Marie Curie?

Dejavnosti Marie Curie spodbujajo raziskovalne poklicne poti v Evropi s financiranjem programov, ki jih upravlja Izvajalska agencija za raziskave Evropske komisije. Proračun za obdobje 2007–2013 za dejavnosti Marie Curie znaša 4,7 milijarde evrov. Skoraj polovica sredstev (48 %) je namenjena doktorskemu izobraževanju raziskovalcev, 24 % sredstev pa je dodeljenih raziskovalcem z več kot štirimi leti izkušenj po končanem magistrskem študiju. Preostanek je namenjen podpori partnerstev med gospodarstvom in univerzami, štipendijam za poklicno vključitev (za raziskovalce ob vrnitvi v EU), programom izmenjave in posebni podpori, kot je noč raziskovalcev Evropske unije.

Od leta 2007 je bilo več kot 4 000 štipendij v okviru dejavnosti Marie Curie podeljenih raziskovalcem 90 nacionalnosti, ki so bili dejavni v 50 državah. Skoraj 780 milijonov evrov je bilo do sedaj dodeljenih v obliki individualnih štipendij, pri čemer je povprečna štipendija znašala okoli 195 000 evrov. Štipendija običajno krije dvoletno plačo, dodatek za mobilnost, stroške raziskave in splošne stroške institucije gostiteljice. Približno 37 % štipendistov je žensk. Najpogostejše destinacije za štipendiste dejavnosti Marie Curie so Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Francija, Nemčija in Švica. Poleg tega štipendiste dejavnosti Marie Curie gosti še 75 drugih držav.

Kaj so individualne štipendije?

Posamezni raziskovalci vložijo predloge za financiranje s soglasjem izbrane organizacije gostiteljice. Neodvisni strokovnjaki izberejo raziskovalce, ki bodo prejeli finančna sredstva, na podlagi njihove odličnosti, inovativnega pristopa k raziskavam in izobraževanju ter podpore, ki jo zagotovi organizacija gostiteljica, kot tudi prihodnjih poklicnih obetov raziskovalca.

Obstajajo tri vrste individualnih štipendij:

  • evropske podoktorske štipendije (Intra-European Fellowships – IEF) za podporo raziskovalcem pri pridobivanju znanja in novih spretnosti v drugi evropski državi;

  • mednarodne podoktorske štipendije – iz Evrope v svet (International Outgoing Fellowships – IOF) raziskovalcem omogočajo, da pridobijo novo znanje na vrhunski organizaciji zunaj Evrope; na podlagi pogodbe o podelitvi štipendije se morajo raziskovalci vrniti v Evropo in deliti pridobljeno znanje z drugimi;

  • mednarodne podoktorske štipendije – iz sveta v Evropo (International Incoming Fellowships – IIF) omogočajo raziskovalcem, ki prihajajo iz tretjih držav (Neevropejci), izobraževanje na evropski instituciji.

Kakšne bodo individualne štipendije po letu 2014?

Individualne štipendije se bodo še naprej podeljevale v okviru dejavnosti Marie Skłodowske‑Curie, ki spadajo v program Obzorje 2002. Obstaja tudi možnost staža v drugi vrsti organizacije (npr. v podjetju). Države članice in Evropski parlament še vedno razpravljajo o podrobnostih programa. Evropska komisija namerava prvi novi razpis za zbiranje prijav za individualne štipendije objaviti ob koncu letošnjega leta.

Več informacij

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju: @VassiliouEU

Dejavnosti Marie Curie in 7OP

Unija inovacij in strategija Evropa 2020

Izvršilna agencija za raziskave

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar