Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 maart 2013

Marie Curie-acties: Commissie opent aanvraagronde voor 227 miljoen euro aan onderzoekssubsidies

De Europese Commissie heeft de laatste aanvraagronde geopend voor de Marie Curie-beurzen die in het kader van het huidige zevende kaderprogramma voor onderzoek worden toegekend (KP7, 2007-13). Circa 227 miljoen euro zal dit jaar worden toegewezen aan ongeveer 1 000 ervaren onderzoekers; dit is het hoogste bedrag dat ooit via het fonds voor Marie Curie-acties beschikbaar is gemaakt. De aanvraagprocedure loopt tot 14 augustus 2013.

Europees commissaris Androulla Vassiliou, die verantwoordelijk is voor het Marie Curie-fonds, verklaarde: "In tijden van strikte begrotingsdiscipline moeten de overheidsuitgaven worden toegespitst op het beleid dat de meeste voordelen oplevert voor de burgers en de Europese economie. Onze Marie Curie-beurzen ondersteunen uitmuntend onderzoek op gebieden als gezondheidszorg, hetgeen kan leiden tot doorbraken die miljoenen levens kunnen veranderen. Recente begunstigden van de Marie Curie-beurzen hebben bijvoorbeeld baanbrekend onderzoek naar de genezing van hepatitis C en malaria uitgevoerd."

Individuele Marie Curie-beurzen ondersteunen de mobiliteit van onderzoekers binnen en buiten Europa; daarnaast stellen ze de beste buitenlandse onderzoekers in staat in de EU te werken. "Het prestige van de Marie Curie-acties en het uitstekende pakket dat wordt aangeboden vormden de aanleiding voor mijn aanvraag. Dankzij de beurs kon ik in Londen werken en een uitgebreid netwerk van internationale contacten opbouwen,” zei Armando Arias Esteban uit Madrid, die een tweejarige intra‑Europese beurs ontving voor een verblijf aan het Imperial College.

De individuele beurzen blijven bestaan in het kader van de nieuwe Marie Skłodowska-Curie-acties, die een onderdeel vormen van het programma Horizon 2020; dit programma start in 2014.

U kunt zich aanmelden op http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

Achtergrond

Wat zijn de Marie Curie-acties?

De Marie Curie-acties bevorderen wetenschappelijke loopbanen in Europa door de financiering van regelingen die worden beheerd door het Uitvoerend Agentschap onderzoek van de Europese Commissie. De begroting 2007-2013 voor de Marie Curie-acties bedraagt 4,7 miljard euro. Bijna de helft van de financiering (48 %) ondersteunt promotieopleidingen voor onderzoekers, en 24 % gaat naar beurzen voor onderzoekers met meer dan vier jaar ervaring na hun masteropleiding. De rest is bestemd voor partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld, loopbaanintegratietoelagen (voor onderzoekers die naar de EU terugkeren), uitwisselingsprojecten en specifieke ondersteuningsacties zoals de Europese Nacht van de onderzoekers.

Sinds 2007 zijn meer dan 4 000 Marie Curie-beurzen toegewezen aan onderzoekers in 50 landen, die meer dan 90 nationaliteiten vertegenwoordigen. Tot dusver is bijna 780 miljoen euro toegekend aan individuele beurzen; een beurs bedroeg gemiddeld ongeveer 195 000 euro. Normaliter dekt de beurs een salaris voor twee jaar, een mobiliteitstoelage, onderzoekskosten en vaste kosten van de gastorganisatie. Ongeveer 37 % van de begunstigden zijn vrouwen. De belangrijkste bestemmingen voor Marie Curie-bursalen zijn het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 75 andere landen hebben eveneens Marie Curie-bursalen ontvangen.

Hoe functioneren de individuele beurzen?

Individuele onderzoekers dienen in overleg met hun geplande gastorganisatie aanvragen in voor financiering. Onafhankelijke deskundigen selecteren de onderzoekers die financiering zullen ontvangen op basis van hun kwaliteiten, innovatief onderzoek en opleidingsaanpak; ook worden de door de gastorganisatie verleende steun en de loopbaanvooruitzichten van de onderzoeker in aanmerking genomen.

Er worden drie soorten individuele beurzen toegekend:

  • intra-Europese beurzen (IEF) ondersteunen onderzoekers bij de verwerving van kennis en nieuwe vaardigheden in een ander Europees land;

  • beurzen voor Europese wetenschappers buiten Europa (IOF) bieden onderzoekers de mogelijkheid nieuwe kennis te verwerven bij een gerenommeerde organisatie buiten Europa. Een van de voorwaarden voor deze beurzen is dat de onderzoekers naar Europa moeten terugkeren om deze kennis te delen;

  • beurzen voor wetenschappers uit derde landen in Europa (IIF) bieden onderzoekers van buiten Europa de kans te worden opgeleid bij een in Europa gevestigde gastorganisatie.

Wat zal er na 2014 met de individuele beurzen gebeuren?

De individuele beurzen blijven bestaan in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties, die een onderdeel vormen van Horizon 2020, inclusief de mogelijkheid om een periode in een ander soort organisatie door te brengen (bv. een onderneming). De lidstaten en het Europees Parlement voeren nog overleg over de details van het programma. De Europese Commissie verwacht dat ze eind 2013 de eerste nieuwe oproep voor aanvragen voor individuele beurzen zal publiceren.

Meer informatie

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter: @VassiliouEU

Marie Curie-acties en KP7

Innovatie-Unie en Europa 2020-strategie

Uitvoerend Agentschap onderzoek

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar