Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. martā

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības: Komisija aicina pieteikties pētniecības stipendijām 227 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija aicina iesniegt priekšlikumus pēdējā Marijas Kirī stipendiju kārtā pašreizējās Septītās pētniecības pamatprogrammas (2007–2013) ietvaros. Šogad aptuveni 1000 pieredzējušiem pētniekiem tiks piešķirta vislielākā naudas summa, kas jebkad ir piešķirta no Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību fonda, — aptuveni 227 miljoni eiro. Pieteikumu iesniegšana ilgs līdz 2013. gada 14. augustam.

Par Marijas Kirī vārdā nosaukto fondu atbildīgā Eiropas komisāre Andrula Vasiliu norādīja: “Šajos stingras budžeta disciplīnas laikos valsts finansējums jānovirza politikas pasākumiem, kas iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai dod vislielāko labumu. Ar Marijas Kirī stipendijām mēs atbalstām izcilu pētniecisko darbu tādās jomās kā veselības aprūpe, kurās veiktie atklājumi spēj mainīt dzīvi miljoniem cilvēku. Piemēram, neseni šo stipendiju saņēmēji ir veikuši revolucionārus pētījumus ar mērķi izskaust C hepatītu un malāriju.”

Marijas Kirī individuālās stipendijas atbalsta pētnieku mobilitāti Eiropā un citur pasaulē, kā arī palīdz piesaistīt darbam Eiropas Savienībā labākos ārvalstu pētniekus. “Pieteikties mani pamudināja Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību prestižs un lieliskās priekšrocības, ko tās sniedz. Es guvu iespēju strādāt Londonā un izveidot plašu starptautiskās sadarbības tīklu,” pauda Armando Ariass Estebans (Armando Arias Esteban) no Madrides, kurš ieguva stipendiju Eiropas pētniekiem Eiropā divu gadu darbam Impērijas koledžā.

Individuālās stipendijas tiks piešķirtas arī turpmāk — no jaunajām Marijas Sklodovskas-Kirī darbībām programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, kas sāk darboties 2014. gadā.

Pieteikties var šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

Konteksts

Kas ir Marijas Kirī darbības?

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības veicina zinātnisko karjeru Eiropā ar finansēšanas shēmām, kas ir Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūras pārziņā. Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 2007.–2013. gada budžets sasniedz 4,7 miljardus eiro. Teju puse finansējuma (48 %) tiek piešķirta pētnieku mācībām doktorantūrā, un 24 % tiek izlietoti stipendijās pētniekiem, kuriem ir vairāk nekā četru gadu darba pieredze pēc maģistra grāda iegūšanas. Ar atlikušo finansējumu tiek atbalstītas uzņēmumu un augstskolu partnerības, profesionālā integrācija (pētniekiem, kuri atgriežas ES), apmaiņas programmas un īpaši atbalsta pasākumi, piemēram, ES Zinātnieku nakts.

Kopš 2007. gada ir piešķirtas vairāk nekā 4000 Marijas Kirī stipendijas pētniekiem, kuri strādā 50 valstīs un pārstāv vairāk nekā 90 tautību. Līdz šim individuālajās stipendijās ir piešķirti gandrīz 780 miljoni eiro, un stipendijas vidējais apmērs ir aptuveni 195 000 eiro. Šī stipendija parasti sedz divu gadu algu, mobilitātes pabalstu, pētniecības izmaksas un papildu administratīvās izmaksas, kas rodas uzņēmējiestādei. Apmēram 37 % saņēmēju ir sievietes. Marijas Kirī stipendiāti galvenokārt dodas uz Apvienoto Karalisti, ASV, Franciju, Vāciju un Šveici. Marijas Kirī stipendiātus uzņem arī 75 citas valstis.

Individuālās stipendijas

Individuāli pētnieki iesniedz finansējuma pieteikumus, sadarbojoties ar iecerēto uzņēmējorganizāciju. Neatkarīgi eksperti izvēlas, kuriem pētniekiem piešķirt finansējumu, pamatojoties uz šo pētnieku izcilību, izpētes un mācību metožu novitāti un ņemot vērā arī uzņēmējorganizācijas piedāvāto atbalstu un pētnieka nākotnes karjeras izredzes.

Tiek piešķirtas trīs veidu individuālās stipendijas:

  • stipendijas Eiropas pētniekiem Eiropā (IEF) atbalsta pētniekus, kas zināšanas un jaunās prasmes iegūst citā Eiropas valstī;

  • stipendijas Eiropas pētniekiem ārvalstīs (IOF) dod pētniekiem iespēju iegūt jaunas zināšanas augsta līmeņa organizācijā ārpus Eiropas. Stipendijas līgums paredz, ka pētniekiem jāatgriežas Eiropā un jādalās iegūtajās zināšanās;

  • stipendijas ārvalstu pētniekiem Eiropā (IIF) ļauj pētniekiem no citām pasaules valstīm izglītoties kādā Eiropas iestādē.

Kas ar individuālajām stipendijām notiks pēc 2014. gada?

Individuālās stipendijas tiks saglabātas Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto pasākumu ietvaros atbilstīgi pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”, un tiks paredzēta iespēja kādu laiku darboties cita veida organizācijā (piemēram, uzņēmumā). Programmas nianses vēl apspriež dalībvalstis un Eiropas Parlaments. Eiropas Komisija līdz 2013. gada beigām plāno publicēt pirmo jauno uzaicinājumu iesniegt pieteikumus par individuālās stipendijas saņemšanu.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu tviterī @VassiliouEU

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības un Septītā pamatprogramma

Inovācijas savienība un stratēģija “Eiropa 2020”

Pētniecības izpildaģentūra

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar