Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.3.2013

Komissio käynnistää Marie Curie -toimien apurahahakukierroksen - jaossa yhteensä 227 miljoonaa euroa

Euroopan komissio käynnistää viimeistä nykyisen seitsemännestä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta (2007–2013) jaettavaa Marie Curie -apurahojen erää koskevan hakumenettelyn. Tänä vuonna noin 1 000 kokeneelle tutkijalle jaetaan kautta aikojen suurin yksittäinen Marie Curie -toimien apurahoista myönnettävä summa, yhteensä noin 227 miljoonaa euroa. Hakumenettely päättyy 14. elokuuta 2013.

“Näinä tiukan budjettikurin aikoina julkiset menot on kohdennettava toimiin, joista on eniten hyötyä kansalaisille ja koko Euroopan taloudelle”, totesi Marie Curie -rahastosta vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Marie Curie -apurahoilla tuetaan huipputason tutkimusta muun muassa terveydenhuollossa, mikä voi johtaa miljoonien ihmisten elämän muuttaviin läpimurtoihin. Esimerkkinä mainittakoon, että hiljattain Marie Curie -apurahan saaneet tutkijat ovat tehneet uraauurtavaa tutkimusta hepatiitti C:n ja malarian torjumisessa.”

Henkilökohtaisilla Marie Curie -apurahoilla tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella sekä houkutellaan parhaita ulkomaisia tutkijoita työskentelemään EU:n alueelle. ”Hain apurahaa Marie Curie -toimien arvostuksen ja niiden tarjoaman erinomaisen kokonaisuuden vuoksi. Apurahan ansiosta sain mahdollisuuden työskennellä Lontoossa ja luoda laajan kansainvälisten kontaktien verkoston”, totesi madridilainen Armando Arias Esteban, joka teki tutkimusta tutkijoiden urakehitystä Euroopassa tukevien Maria Curie -apurahojen turvin kahden vuoden ajan Imperial Collegessa.

Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään jatkossa uusien Marie Skłodowska-Curie -toimien kautta osana Horisontti 2020 -ohjelmaa, joka käynnistyy vuonna 2014.

Lisätietoja hakumenettelystä on sivustolla

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

Taustaa

Mitä Marie Curie -toimet ovat?

Marie Curie -toimilla tuetaan tutkijanuria Euroopassa rahoitusohjelmilla, joita hallinnoi Euroopan komission tutkimuksen toimeenpanovirasto. Marie Curie -toimien talousarvio vuosille 2007–2013 on 4,7 miljardia euroa. Likimain puolet rahoituksesta (48 prosenttia) menee tutkijoiden tohtorikoulutuksen tukemiseen, ja tästä 24 prosenttia myönnetään tutkijoille, joilla on korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu yli neljän vuoden työkokemus. Loput osoitetaan yritysten ja tiedelaitosten yhteisten toimintamuotojen tukemiseen, työuran täydentämiseen tarkoitettuihin apurahoihin (suunnattu EU:hun palaaville tutkijoille), vaihto-ohjelmiin ja erityisiin tukitoimiin, kuten EU:n Tutkijoiden yöhön.

Vuodesta 2007 lähtien Marie Curie -apurahaa on myönnetty yli 4 000:lle 50:ssä eri maassa työskentelevälle tutkijalle, jotka edustavat yli 90 eri kansallisuutta. Tähän mennessä henkilökohtaisia apurahoja on jaettu lähes 780 miljoonalla eurolla. Apuraha on keskimäärin noin 195 000 euroa. Tuki kattaa yleensä kahden vuoden palkan, liikkumiskorvauksen, tutkimuskustannukset sekä vastaanottavan laitoksen yleiskustannukset. Noin 37 prosenttia apurahan saajista on naisia. Marie Curie -stipendiaattien suosituin kohde on Yhdistynyt kuningaskunta, jota seuraavat Yhdysvallat, Ranska, Saksa ja Sveitsi. Myös 75 muuta maata vastaanottaa Marie Curie -apurahan saajia.

Miten henkilökohtaiset apurahat toimivat?

Yksittäiset tutkijat tekevät rahoitusehdotuksen yhteistyössä vastaanottavan organisaation kanssa. Riippumattomat asiantuntijat valitsevat rahoitusta saavat tutkijat näiden laadukkuuden, innovatiivisen tutkimusotteen ja koulutusstrategian sekä vastaanottavan organisaation tarjoaman tuen ja tutkijan uranäkymien perusteella.

Henkilökohtaisia apurahoja on kolmentyyppisiä:

  • Tutkijan urakehitykseen Euroopassa myönnettävillä apurahoilla (Intra-European Fellowships, IEF) tuetaan tutkijoita osaamisen ja taitojen hankkimisessa jossakin toisessa Euroopan maassa.

  • Eurooppalaisille tutkijoille myönnettävät kansainväliset apurahat (International Outgoing Fellowships, IOF) tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden hankkia uutta osaamista Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa korkeatasoisissa organisaatioissa. Apurahasopimuksen saaminen edellyttää, että tutkijat palaavat Eurooppaan ja jakavat hankittua osaamista.

  • Ulkomaisten tutkijoiden apurahojen (International Incoming Fellowships, IIF) turvin Euroopan ulkopuolelta tulevat tutkijat voivat saada jatkokoulutusta jossakin eurooppalaisessa instituutiossa.

Mitä henkilökohtaisille apurahoille tapahtuu vuoden 2014 jälkeen?

Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään jatkossakin, nyt Marie Skłodowska-Curie -toimien kautta Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Uutuutena tutkijoille tarjotaan myös mahdollisuus työskennellä tietyn ajan jossakin toisessa organisaatiossa (esim. yrityksessä). Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti keskustelevat parhaillaan ohjelman yksityiskohdista. Komissio aikoo julkaista ensimmäisen uusia henkilökohtaisia apurahahakemuksia koskevan ehdotuspyynnön vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Koulutus (englanniksi)

Androulla Vassilioun verkkosivusto (englanniksi)

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Marie Curie -toimet ja tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemäs puiteohjelma

Innovaatiounioni ja Eurooppa 2020 -strategia

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (englanniksi)

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar