Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. märts 2013

Marie Curie nimelised meetmed: Euroopa Komisjon ootab pakkumusi teadusuuringute rahastamiseks 227 miljoni euro ulatuses

Euroopa Komisjon ootab pakkumusi, et rahastada praeguse seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi (2007–2013) viimasest osast jagatavaid stipendiume. Marie Curie meetmete fondist on sellel aastal kavas eraldada umbes 1 000 kogenud teadlasele 227 miljonit eurot, mis on suurim sellest rahastust eraldatud ühekordne summa. Taotluste menetlemine kestab 14. augustini 2013.

Marie Curie fondi eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou ütles: Eelarvelise ranguse ajal tuleb riiklikke kulutusi suunata sellistele poliitikameetmetele, mis on Euroopa kodanikele ja majandusele kõige kasulikumad. Marie Curie stipendiumitoetustega tagatakse abi sellises tipptaseme teadusuuringute valdkonnas nagu tervishoid, milles murrangulise pöörde tulemusel võib muutuda miljonite inimeste elu. Marie Curie meetmete hiljutised stipendiaadid on saavutanud läbimurdelisi teadustulemusi näiteks C-hepatiidi ja malaaria uuringutes.”

Marie Curie meetmete individuaalsete stipendiumidega toetatakse teadlaste liikuvust Euroopas ja väljaspool seda ning aidatakse maailma tippteadlasi Euroopa Liitu tööle meelitada. „Mind ajendas taotlust esitama Marie Curie meetmete mõjukus ja meetmete raames pakutud suurepärane pakett. Sain võimaluse teha tööd Londonis ja luua ulatusliku rahvusvahelise koostöövõrgu,” lisas Madridist pärit Armando Arias Esteban, kes sai Euroopa sisese stipendiumi alusel töötada kaks aastat Imperial Colleges.

Marie Skłodowska-Curie meetmetes 2014. aastal algava programmi Horisont 2020 raames jätkatakse individuaalsete stipendiumide andmist.

Taotlemisteave veebilehel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding

Taustteave

Mis on Marie Curie meetmed?

http://ec.europa.eu/mariecurieactions on vahend teadlaste karjääri edendamiseks Euroopas meetmete kaudu, mida haldab Euroopa Komisjon Research Executive Agency. Ajavahemikuks 2007–2013 on Marie Curie meetmete eelarve 4,7 miljardit eurot. Peaaegu pool sellest rahast (48%) on ette nähtud doktoriõppe toetuseks, millest 24% jaotatakse teadlastele, kellel on pärast magistrikraadi omandamist rohkem kui nelja aasta teadustöö kogemused. Ülejäänud vahenditest toetatakse tööstus- ja akadeemiliste ringkondade partnerlust, karjääri-integratsiooni meetmeid (ELi naasvatele teadlastele), vahetusprogramme ja selliseid eritoetusmeetmeid nagu Euroopa Liidu projekt „Teadlaste öö”.

Alates 2007. aastast on rohkem kui 4 000 Marie Curie teadusstipendiumi antud enam kui 90 rahvuse esindajale 50 riigist. Ligikaudu 780 miljonit eurot on seni eraldatud individuaalseteks stipendiumideks, igaühele keskmiselt 195 000 eurot. Tavaliselt kaetakse toetusest kahe aasta palk, sõidukulud, teadusuuringute kulud ja vastuvõtva asutuse üldkulud, mis on seotud võõrustatava teadlasega. Ligikaudu 37% meetmetes osalejatest on naised. Marie Curie meetmete teadusstipendiumi kasutamisel on soovituimad sihtriigid Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveits. Marie Curie meetmete teadusstipendiumiga seotud õppeprogrammis osalejaid võtab vastu veel 75 riiki.

Kuidas toimivad individuaalsed stipendiumid?

Koostöös võõrustava asutusega esitavad üksikteadlased rahastamisettepanekud. Sõltumatud eksperdid valivad välja uuendusmeelsed teadlased ja õppejõud, kellele antakse stipendiumid – valiku aluseks on võetud teadlaste tipptasemel tegevus teadusuuringute ja õppetöö vallas, aga ka võõrustava asutuse pakutud rahastamine ja teadlase karjääriväljavaated.

Toetust antakse kolme liiki individuaalseteks stipendiumideks:

  • Euroopa siseste stipendiumidega toetatakse teadlasi, kes omandavad teadmisi ja uusi oskusi mõnes muus Euroopa riigis;

  • Euroopast välja suunatud rahvusvaheliste stipendiumidega pakutakse teadlastele võimalust omandada uusi teadmisi kõrgetasemelises organisatsioonis väljaspool Euroopat; toetuslepingus on ette nähtud, et teadlased peavad Euroopasse tagasi pöörduma ja oma teadmisi edasi andma;

  • Euroopasse suunatud rahvusvaheliste stipendiumidega võimaldatakse väljastpoolt Euroopat pärit teadlastel saada koolitust mõnes Euroopa institutsioonis.

Mis toimub individuaalsete stipendiumidega pärast 2014. aastat?

Marie Skłodowska-Curie meetmetes programmi Horisont 2020 raames säilivad individuaalsed stipendiumid, millega antakse võimalus veeta teatav ajavahemik muud tüüpi organisatsioonis (nt ettevõttes). Selle programmi üksikasju arutatakse endiselt liikmesriikides ja Euroopa Parlamendis. Euroopa Komisjon kavatseb avaldada 2013. aasta lõpuks esimese üleskutse uute individuaalsete stipendiumide taotluste saamiseks.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Education and training

Androulla Vassiliou's website

Jälgi Androulla Vassiliout Twitteris @VassiliouEU

Marie Curie Actions ja FP7

Innovation Union ja Europe 2020 Strategy

Research Executive Agency

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar