Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. marts 2013

Marie Curie-aktioner: Kommissionen udbyder 227 mio. EUR i forskningstilskud

Europa-Kommissionen udbyder sidste rate af de Marie Curie-stipendier, der tildeles som led i det igangværende syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7, 2007-2013). Der vil i år blive tildelt ca. 227 mio. EUR til omkring 1 000 erfarne forskere, hvilket er det største enkeltbeløb, der er stillet til rådighed gennem Marie Curie-fonden. Der kan indgives ansøgninger indtil den 14. august 2013.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for Marie Curie-fonden, udtalte: "I tider med budgetstramninger må de offentlige udgifter rettes mod politikker, som skaber store fordele for borgerne og den europæiske økonomi. Vores Marie Curie-stipendier sikrer støtte til fremragende forskning på områder som f.eks. sundhed, som kan føre til gennembrud, der forandrer tilværelsen for millioner af mennesker. Forskere, som for nylig har modtaget Marie Curie-stipendier, har f.eks. udført banebrydende forskning til bekæmpelse af hepatitis C and malaria."

De individuelle Marie Curie-stipendier gør forskerne mere mobile i og uden for Europa - og er samtidig med til at tiltrække de bedste udenlandske forskere til at arbejde i EU. Armando Arias Esteban fra Madrid, der har tilbragt to år som EU-stipendiat ved Imperial College i London, havde følgende kommentar: "Det, der motiverede min ansøgning, var Marie Curie-aktionernes prestige og den udmærkede samlede pakke, de tilbyder. De gjorde det muligt for mig at arbejde i London og få etableret et stort netværk af internationale samarbejdspartnere".

Der vil fortsat blive ydet individuelle stipendier under de nye Marie Skłodowska-Curie-aktioner som led i Horisont 2020-programmet, der starter i 2014.

Se her, hvis du ønsker at søge om et stipendium:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

Baggrund:

Hvad er Marie Curie-aktioner?

Marie Curie-aktionerne fremmer forskeres karriere i Europa ved hjælp af finansieringsordninger, der forvaltes af Research Executive Agency, Europa-Kommissionens Forvaltningsorgan for Forskning. Budgettet for Marie Curie-aktioner er i perioden 2007-2013 på 4,7 mia. EUR. Næsten halvdelen af midlerne (48 %) går til ph.d.-uddannelser for forskere, og 24 % til stipendier for forskere med over fire års erfaring efter kandidatuddannelsen. De resterende midler går til partnerskaber mellem erhvervslivet og den akademiske verden, karriereintegrationsstipendier (for forskere, der vender tilbage til EU), udvekslingsordninger og særlige støtteaktioner som f.eks. den europæiske forskernat.

Siden 2007 er der blevet tildelt over 4 000 Marie Curie-stipendier til forskere, der arbejder i 50 lande og repræsenterer over 90 nationaliteter. Der er hidtil blevet tildelt næsten 780 mio. EUR i individuelle stipendier, og et gennemsnitligt tilskud andrager ca. 195 000 EUR. Tilskuddet dækker normalt to års løn, et mobilitetstillæg, forskningsudgifter og generalomkostninger for værtsinstitutionen. Ca. 37 % af modtagerne er kvinder. De førende destinationer for Marie Curie-stipendiater er Det Forenede Kongerige efterfulgt af USA, Frankrig, Tyskland og Schweiz. 75 andre lande er også vært for Marie Curie-stipendiater.

Hvordan fungerer de individuelle stipendier?

Individuelle forskere indsender forslag til finansiering i samråd med deres påtænkte værtsorganisation. Uafhængige eksperter udvælger de forskere, der får tilskud, på grundlag af deres ekspertise, innovative forskningsarbejde og uddannelsestilgang samt den støtte, værtsorganisationen tilbyder, og forskernes fremtidige karrieremuligheder.

Der er tre former for individuelle stipendier:

  • Europæiske stipendier (IEF), der støtter forskere, som erhverver viden og nye kvalifikationer i et andet land i Europa.

  • Internationale rejsestipendier (IOF), der giver forskere mulighed for at erhverve ny viden i en fremtrædende organisation uden for Europa. Som led i tilskudsaftalen skal forskerne vende tilbage til Europa og dele deres viden.

  • Internationale modtagelsesstipendier (IIF), der giver forskere fra lande uden for Europa mulighed for at blive uddannet i Europa.

Hvad sker der med de individuelle stipendier efter 2014?

De individuelle stipendier opretholdes ved Marie Skłodowska-Curie-aktionerne under Horisont 2020, og der bliver mulighed for ophold i en anden form for organisation (f.eks. en virksomhed). Enkelthederne i programmet er stadig til drøftelse i medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Europa-Kommissionen agter at offentliggøre den første nye indkaldelse af ansøgninger om individuelle stipendier ved udgangen af 2013.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Education and training

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Marie Curie-aktioner og FP7

Innovation Union og Europa 2020-strategien

Research Executive Agency (Forvaltningsorganet for Forskning)

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar