Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. martā

Jauna ES politika, lai uzlabotu uzturu visā pasaulē un izglābtu miljoniem dzīvību

Eiropas Savienība pastiprina centienus, lai cīnītos pret badu pasaulē, pārtikas trūkumu un nepietiekamu uzturu. Šis ir Eiropas Komisijas nesen pieņemtās jaunās politikas mērķis, kas vērsta uz māšu un bērnu uztura uzlabošanu, lai samazinātu mirstību un slimības, kā arī novērstu šķēršļus augšanai un attīstībai, ko rada uztura nepietiekamība.

Ar jauno politiku, kas izklāstīta paziņojumā “Mātes un bērna uztura uzlabošana – ārējā palīdzība: ES politikas programma” iepazīstinās 14. un 15. martā uztura uzlabošanas kustības (SUN) sanāksmē Briselē.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Uztura nepietiekamība ir lielākais drauds cilvēku veselībai jaunattīstības valstīs, izraisot vismaz vienu trešdaļu no visiem bērnu nāves gadījumiem un piekto daļu no māšu nāves gadījumiem. Šī šokējošā un apkaunojošā realitāte liek īstenot uzlabotu, globālu un izlēmīgu rīcību. ES ir cieši apņēmusies līdz 2025. gadam par septiņiem miljoniem samazināt to bērnu skaitu, kuri cieš no kavētas augšanas. Lielāka starptautiskā mobilizācija ir izšķiroša. Tādēļ šodien aicinu arī citus lielākos atbalsta sniedzējus un attīstības dalībniekus pievienoties mums šajā pasaules mēroga kustībā un uzņemties savas saistības”.

“Galēja nabadzība, klimata pārmaiņu postošā ietekme un pieaugošais katastrofu biežums un intensitāte palielina badacietēju skaitu. Nepietiekama uztura ietekme uz bērniem ir jo īpaši liela un īpaši traģiska. Eiropas Savienība, būdama pasaulē lielākā humānās palīdzības sniedzēja, jau glābj miljoniem dzīvību. Tomēr ilgtspējīgiem risinājumiem vajadzīga gan humāno, gan attīstības dalībnieku apņemšanās un sadarbība. Līdz ar to mēs plānojam darboties kopā, lai nodrošinātu, ka šajā pārpilnības un attīstības gadsimtā miljoniem cilvēku nākotni vairs neaizēno nepietiekams uzturs, teica ES starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva.

Jaunās politikas prioritātes

Jaunās politikas mērķis ir samazināt tādu par pieciem gadiem jaunāku bērnu skaitu, kas cieš no kavētas augšanas (neliels augums savam vecumam un traucēta garīgā attīstība). Tas tiks panākts, īstenojot ES apņemšanos palīdzēt partnervalstīm līdz 2025. gadam samazināt kavētu augšanu šajā vecuma grupā par vismaz 10 % (septiņi miljoni). Jaunā politika risinās arī jautājumu par bērnu novājēšanu (kas nozīmē, ka tie nepietiekama uztura dēļ ir pārāk tievi savam augumam).

Šis paziņojums paredz piešķirt vairāk līdzekļu uztura un pārtikas atbalstam no ES humānās palīdzības un attīstības budžetiem, kā arī šā atbalsta efektīvāku un atbildīgāku izmantošanu. Tiks pievērsta uzmanība gan nepietiekama uztura galvenajiem cēloņiem, gan sekām.

Piemēram, ES plāno veicināt bērna barošanu ar krūti un citas pārmaiņas uzvedībā, nodrošināt būtiskos mikroelementus, piemēram, dzelzi, un atbalstīt tādus pasākumus kā attārpošana, papildu un terapeitiskā barošana (piemēram, to bērnu ārstēšana, kuri cieš no akūta pārtikas trūkuma). Nepietiekams uzturs arī tiks mazināts, veicot ieguldījumus lauku attīstības, ilgtspējīgas lauksaimniecības, sabiedrības veselības, ūdensapgādes un sanitārijas, sociālās aizsardzības un izglītības jomās.

Jaunā politika paredz arī intensīvāku sadarbību ar privāto sektoru, kas var sniegt ieguldījumu tādās darbībās kā produktu drošuma kontrole, pārtikas bagātināšana ar minerālvielām un vitamīniem, kā arī informētības palielināšana, izmantojot sociālo tirgvedību.

Uztura uzlabošanas augsta līmeņa sanāksme

Uztura uzlabošanas (SUN) kustība ir 2010. gadā izveidota pasaules mēroga platforma, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar pārtikas nepietiekamību un nepietiekamu uzturu, un kurā aktīvi līdzdarbojas Eiropas Komisija. Komisija un Entonijs Leiks, kas ir UNICEF izpilddirektors, 14. un 15. martā kopīgi rīko otro SUN sanāksmi. Tajā būs gaidīti dalībnieki no valdībām, atbalsta sniedzējiem un starptautiskajām organizācijām.

Vispārīga informācija

Paziņojums par uzturu papildinās ES pastāvošo pārtikas nodrošinājuma politiku, jo īpaši 2010. gada pārtikas nodrošinājuma politiku, 2011. gada politiku attiecībā uz pārtikas palīdzību un pagājušā gada paziņojumu par ES nostāju attiecībā uz izturētspēju. Uzturs un izturētspēja ir savstarpēji cieši saistīti tādos reģionos kā Sāhela un Āfrikas Rags, kur izturētspēja ir vadošais princips AGIR (Alliance Globale pour l’Initiative Resilience) un SHARE (Supporting the Horn of Africa’s Resilience) īstenotās vairāku partneru iniciatīvās, lai risinātu pārtikas un uztura krīzes.

Vairāk informācijas

Communication "Enhancing Maternal and Child Nutrition in external assistance: an EU policy framework":

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf

MEMO/13/205: EU action on nutrition in development cooperation

Komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Komisāres Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas humānā palīdzība un civilā aizsardzība:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar