Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 март 2013 г.

Нова политика на ЕС за подобряване на храненето в целия свят и за спасяване на живота на милиони хора

Европейският съюз увеличава усилията си за борба със световния глад, продоволствената несигурност и недохранването. Такава е амбицията на току-що приетата от Европейската комисия нова политика, чрез която се цели подобряване на храненето при майките и децата, за да се намалят смъртността и заболяванията, както и причинените от недохранването спънки пред растежа и развитието.

Новата политика, изложена в съобщението „Подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ: рамка за политиката на ЕС“, ще бъде представена на 14 и 15 март по време на срещата на Движението за подобряване на храненето (Scaling up Nutrition SUN) в Брюксел.

Комисарят по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс заяви: ”Недохранването е най-голямата заплаха за здравето на хората в развиващия се свят, като причинява най-малко една трета от случаите на детска смъртност и една пета от случаите на майчина смъртност. Тази шокираща и срамна действителност изисква по-добър, глобален и решителен отговор. ЕС е твърдо решен до 2025 г. да намали броя на недоразвитите деца със 7 милиона. Повишената международна мобилизация е от съществено значение. Ето защо днес призовавам и другите основни донори и участници от областта на развитието да се присъединят към нас в това глобално движение и да поемат своите ангажименти.“

„Крайната бедност, унищожителното въздействие на изменението на климата и нарастващата честота и интензитет на бедствията увеличават броя на гладуващите хора. Недохранването засяга децата особено силно и особено трагично. Като най-голям донор на хуманитарна помощ в света, Европейският съюз вече спасява живота на милиони хора. Но за намирането на устойчиви решения са необходими ангажирането и сътрудничеството на участниците от областта на хуманитарната помощ и развитието. И ние възнамеряваме да работим заедно, за да гарантираме, че през този век на изобилие и напредък бъдещето на милиони хора няма да бъде помрачено от недохранването", заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Приоритети на новата политика

Чрез новата политика се цели да бъде намален броят на децата под петгодишна възраст със забавен растеж (с нисък ръст за възрастта си и с увредено умствено развитие). Това ще бъде постигнато чрез изпълняване на ангажимента на ЕС да се помогне на държавите партньори да намалят до 2025 г. случаите на забавяне на растежа в тази възрастова група най-малко с 10 % (7 милиона). Слабеенето на децата (което означава, че поради неправилно хранене те са твърде слаби за ръста си) също ще бъде предмет на новата политика.

В съобщението се предвижда да бъдат отпуснати повече средства за храненето и хранителната помощ от бюджетите на ЕС за хуманитарна помощ и развитие, както и тази помощ да бъде насочена по-ефективно и отговорно. Ще бъдат взети под внимание както последиците от недохранването, така и първопричините за него.

Например ЕС възнамерява да насърчи кърменето и други промени в поведението, да осигури основни хранителни микроелементи като желязото и да подкрепи дейности като обезпаразитяването и допълнителното и терапевтичното хранене (като лечението на тежко недохранените деца). Недохранването ще бъде овладяно и чрез инвестиции в развитието на селските райони, устойчивото селско стопанство, общественото здравеопазване, водоснабдяването и хигиенните условия, социалната закрила и образованието.

Новата политика предвижда също така по-активно сътрудничество с частния сектор, което може да допринесе за дейности като контрола на безопасността на продуктите, обогатяването на храните с минерали и витамини и повишаването на осведомеността посредством социален маркетинг.

Срещата на високо равнище за подобряване на храненето

Движението за подобряване на храненето (SUN) е глобална платформа за справяне с предизвикателството на недохранването и неправилното хранене, създадена през 2010 г. с активното участие на Европейската комисия. На 14 и 15 март Комисията осигурява домакинството на втората среща на SUN съвместно с Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ. Ще участват представители на правителствата, донорите и международните организации.

Контекст

Чрез Съобщението относно храненето се допълва съществуващата политика на ЕС за продоволствена сигурност, по-специално политиката в областта на продоволствената сигурност от 2010 г., политиката за продоволствено подпомагане от 2011 г. и миналогодишното Съобщение за подхода на ЕС към устойчивостта към кризи. Храненето и устойчивостта са тясно обвързани в региони като Сахел и Африканския рог, където изграждането на устойчивост е водещият принцип в инициативите с участието на няколко партньори AGIR („Световен алианс за инициативата за устойчивост“) и SHARE („Подкрепа на устойчивостта в региона на Африканския рог“) за справяне с продоволствената и хранителната криза.

За повече информация

Communication "Enhancing Maternal and Child Nutrition in external assistance: an EU policy framework":

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf

MEMO/13/205: EU action on nutrition in development cooperation

Уебсайт на комисар Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar