Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 mars 2013

Den växande marknaden för olaglig narkotika i EU är en effekt av den ekonomiska krisen

Den ekonomiska krisen väntas få en avsevärd effekt på narkotikamarknaden, t.ex. genom ökad efterfrågan på olaglig narkotika, enligt en undersökning som offentliggörs idag av Europeiska kommissionen. Dagens undersökning avslöjar att allt fler ungdomar väntas sälja eller till och med tillverka droger – i synnerhet cannabis som odlas hemma – för att tjäna pengar. Men den ekonomiska krisen väntas också leda till minskade anslag för narkotikapolitiken, särskilt för att behandla missbrukare och minska skadorna av narkotika.

Dagens undersökning är en väckarklocka för Europa: för att minska tillgången till narkotika och bekämpa narkotikahandeln måste vi minska antalet missbrukare, genom förebyggande åtgärder, men även med hjälp av behandling, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor. Utbudet följer efterfrågan, och den olagliga narkotikamarknaden växer i takt med det ökande antalet missbrukare. Därför ska jag lägga fram förslag om en striktare lagstiftning avseende nya psykoaktiva ämnen och den olagliga narkotikahandeln senare i år. Vi måste agera på EU-nivå och skydda våra barn.

Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är nya psykoaktiva ämnen ett allt större problem. Totalt 49 nya psykoaktiva ämnen anmäldes officiellt för första gången 2011 via EU:s system för tidig varning. Det är fråga om det största antalet ämnen som någonsin rapporterats under ett enda år, en ökning med 41 ämnen 2010 och 24 2009. Och preliminära uppgifter för 2012 visar inga tecken på en minskning, eftersom man redan upptäckt 50 nya ämnen.

Medan bruket av ”traditionella droger”, t.ex. kokain, heroin och ecstasy, generellt är stabilt matas den olagkiga narkotikamarknaden med nya droger då narkotikahandlare utnyttjar internaitonellt oreglerade kemikalier. Det blir allt lättare att få tag på dessa droger via internet och de har spritt sig snabbt i många EU-länder, som nu har problem med att hindra försäljningen av dem.

Fler nya droger kommer in på marknaden. Under de två senaste åren har ett nytt narkotiskt ämne dykt upp varje vecka. EU-länderna kan inte själva förhindra att drogerna sprids: tillslag på nationell nivå kanske bara tvingar kriminella att flytta produktionen till grannländer eller välja andra smugglingsvägar.

I januari föreslog kommissionen ett EU-förbud mot den amfetaminliknande drogen ”4-MA” (se IP/13/75), efter att med framgång ha förbjudit den ecstacyliknande drogen mefedron 2010 (se MEMO/10/646). Den 25 oktober 2011 tillkännagav Europeiska kommissionen en översyn av EU-reglerna för att bekämpa olaglig narkotika, särskilt nya psykoaktiva ämnen som imiterar effekterna av farliga droger som ecstasy och är ett växande problem (IP/11/1236). Ett förslag till lagstiftning om detta väntas under 2013.

Dagens undersökning visar också hur den politik som rör narkotikamissbruk påverkar tillgången på narkotika och hur den olagliga narkotikamarknaden i EU fungerar. Internet blir allt viktigare för narkotikadistributionen. I undersökningen finns också en detaljerad analys av marknadens storlek för vissa olagliga narkotikatyper och en utvärdering av den vinst som de genererar. I EU uppskattas marknaden för cannabis, den narkotika som européerna använder mest, ha uppgått till mellan 7 och 10 miljarder euro 2010. Regelbundna cannabisanvändare utgör en mycket liten del av cannabisanvändarna (mellan 5  och 25 % beroende på land), men de använder merparten (mellan 55  och 77 %) av den totala cannabismängd som konsumeras årligen. Undersökningen bekräftar också att brottsbekämpande åtgärder mot produktionen och distributionen av cannabis dramatiskt ökar priset på denna narkotika. Det beror på att tillverkare och narkotikahandlare kräver att kompenseras för risken att gripas, fängslas eller att skadas allvarligt, att narkotikan beslagtas och för kostnaderna att bedriva dold verksamhet.

Bakgrund

Undersökningen är en uppföljning till en tidigare undersökning från EU-kommissionen där en analys av den globala narkotikamarknadens utveckling, narkotikarelaterade problem och narkotikapolitikens respons under perioden 19982007 lades fram.

Undersökningen utfördes av Trimbos Institute och Rand Europe och finansierades inom ramen för programmet för Förebyggande och bekämpande av brott (ISEC). ISECs budget för perioden 2007–2013 är 600 miljoner euro och bidrar till medborgarnas säkerhet med hjälp av projekt för att förebygga och bekämpa brott.

Ansvaret för narkotikapolitiken ligger främst hos de nationella myndigheterna i EU, eftersom de har de bästa förutsättningarna att välja de alternativ som lämpar sig bäst för den lokala kulturen och rådande socioekonomiska förhållanden. Men EU-länderna kan inte ensamma angripa narkotikaproblemet på ett effektivt sätt. Därför har kommissionen en central roll när det gäller att samordna åtgärder för att minska användningen av olaglig narkotika och bekämpa den olagliga narkotikahandeln.

EU:s insatser i kampen mot narkotika anges i EU:s narkotikastrategi 2005-2012, 2013-2020 och EU:s handlingsplan mot narkotika för perioden 2009-2012.

Mer information

Rapport: Fler aspekter av marknaden för olaglig narkotika i EU:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm

Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar