Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 13. marca 2013

Rastoči trg prepovedanih drog v EU odraža posledice krize

Rezultati raziskave, ki jo bo danes objavila Evropska komisija, kažejo, da bo gospodarska kriza po pričakovanjih pomembno vplivala na trg drog, na primer tako, da se bo povečalo povpraševanje po prepovedanih drogah. Raziskava razkriva, da naj bi po pričakovanjih več mladih zato, da bi zaslužili denar, začelo prodajati in celo proizvajati droge, predvsem doma vzgojeno marihuano. Po drugi strani pa naj bi gospodarska kriza po pričakovanjih povzročila zmanjšanje proračunov za ukrepe na področju drog, zlasti tiste, ki so namenjeni zdravljenju in zmanjšanju škodljivih posledic.

„Današnja raziskava je resno opozorilo za Evropo: za zmanjšanje ponudbe in za zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami moramo zmanjšati število uživalcev drog tako s preventivnimi ukrepi kot tudi z zdravljenjem“, je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Ponudba sledi povpraševanju, z vedno večjim številom uživalcev drog pa raste tudi trg prepovedanih drog. Zato nameravam še letos predlagati strožjo zakonodajo o novih psihoaktivnih snoveh in o trgovini s prepovedanimi drogami. Ukrepati moramo na ravni EU in s tem zaščititi naše otroke.“

Po podatkih EMCDDA – Evropskega centra za nadzor nad drogami in odvisnostjo od drog, čedalje večjo težavo predstavljajo nove substance. V letu 2011 je bilo v okviru sistema EU za zgodnje opozarjanje prvič uradno prijavljenih 49 novih psihoaktivnih substanc To je največje število substanc, ki so bile kadarkoli prijavljene v enem samem letu, po tem ko je bilo leta 2010 prijavljenih 41, leta 2009 pa 24 substanc. Prvi podati za leto 2012 ne kažejo upada tega trenda, saj je bilo do sedaj odkritih že 50 substanc.

Uživanje „tradicionalnih drog“, kot so kokain, heroin in ekstazi, je na splošno stabilno, vendar pa na trg s prepovedanimi drogami vstopajo nove droge, ker trgovci izkoriščajo mednarodno neurejen trg kemikalij. Te droge so vse bolj dostopne prek interneta in se hitro širijo v mnogih državah članicah, ki se soočajo s težavami pri preprečevanju njihove prodaje.

Na trg vstopa vse več novih drog. V zadnjih dveh letih se je nova substanca pojavila vsaka dva tedna. Države članice niso sposobne same zaustaviti širjenja drog: preprečevanje na nacionalni ravni lahko kriminalce zgolj prisili, da proizvodnjo drog preselijo v sosednje države ali da prilagodijo tihotapske poti.

Januarja je Komisija predlagala vseevropsko prepoved amfetaminu podobno drogo „4-MA“ (glej IP/13/75), po tem ko je leta 2010 uspešno prepovedala ekstaziju podobno drogo mefedon (glej MEMO/10/646). Evropska komisija je 25. oktobra 2011 napovedala prenovo predpisov EU za boj proti prepovedanim drogam, zlasti novih psihoaktivnih substanc, ki posnemajo učinke nevarnih drog, kot so ekstazi ali kokain in ki postajajo vse večja težava (IP/11/1236). Zakonodajni predlog naj bi bil pripravljen v letu 2013.

Današnja raziskava ponuja tudi vpogled v učinke, ki jih imajo politike proti uživanju in preprodaji drog, in v delovanje trga prepovedanih drog v EU ter razkriva, da ima internet čedalje pomembnejšo vlogo pri razpečevanju drog. Podaja tudi podrobno analizo velikosti trga nekaterih prepovedanih drog in oceno dobička, ki se pri tem ustvari. Velikost trga EU z marihuano, drogo, ki jo Evropejci najpogosteje uživajo, je v raziskavi ocenjena na vrednost med 7 in 10 milijardami EUR v letu 2010. Intenzivni uporabniki pomenijo le majhen delež uživalcev marihuane (od 5 % do 25 %, odvisno od države), vendar zaužijejo večino (od 55 % do 77 %) skupne letne porabe marihuane. Raziskava potrjuje tudi domnevo, da izvajanje zakonov proti proizvodnji in distribuciji marihuane bistveno zvišuje ceno te droge. To je posledica dejstva, da proizvajalci in preprodajalci zaračunavajo nadomestilo za tveganja, povezana z aretacijo, zaporom, zasegom in poškodbami, kot tudi za stroške, ki jih imajo z delom na skrivaj.

Ozadje

Ta raziskava je nadaljevanje predhodne raziskave Evropske komisije, ki obravnava analizo razvoja globalnega trga prepovedanih drog, vprašanja povezana z drogami in odzive politike na ta vprašanja v obdobju 1998–2007.

Raziskavo sta naročila inštitut Trimbos (Trimbos Institute) in RAND Europe, financirana pa je bila v okviru programa Preprečevanje kriminala in boj proti njemu (ISEC). Program ISEC ima za obdobje 2007–2013 na voljo proračun v višini 600 milijonov EUR in prispeva k varnosti državljanov s projekti za preprečevanje kriminala in boj proti njemu.

Politika na področju drog je večinoma v pristojnosti državnih organov, ki so najbolj primerni, da sprejemajo odločitve, ki so primerne za posamezne lokalne kulture in družbeno-ekonomske pogoje. Vendar države članice niso sposobne same učinkovito obvladati problema prepovedanih drog. Komisija ima zato osrednjo vlogo pri usklajevanju ukrepov za zmanjševanje uporabe prepovedanih drog in boj proti trgovini z njimi.

Odziv EU na problematiko drog je zapisan v Strategiji EU na področju drog 2005–2012, EU Drugs Strategy 2013-2020 in v Akcijskem načrtu EU za boj proti drogam za obdobje 2009–2012.

Več informacij

Poročilo: Podrobni vpogled v vidike trga s prepovedanimi drogami v EU:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Evropska komisija – politika nadzora nad drogami:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sl.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Spremljajte podpredsednico na Twitterju: @VivianeRedingEU.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar