Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 maart 2013

EU-markt voor illegale drugs groeit als gevolg van crisis

De economische crisis zal waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de drugsmarkt. De vraag naar illegale drugs zal toenemen, zo blijkt uit een studie die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. De studie wijst uit dat meer jongeren drugs – met name zelfgekweekte cannabis – zullen gaan verkopen of produceren om geld te verdienen. Maar door de economische crisis zal er waarschijnlijk ook worden bezuinigd op het drugsbeleid, met name op behandelingsmogelijkheden en schadebeperkende maatregelen.

“Deze studie moet Europa wakker schudden: om het drugsaanbod terug te dringen en drugshandel tegen te gaan, moeten we het aantal drugsgebruikers verminderen, zowel door middel van preventie als door behandeling”, zei vicevoorzitter Reding, EU‑commissaris voor Justitie. “Het aanbod volgt de vraag en met steeds meer drugsgebruikers groeit de markt voor illegale drugs. Daarom wil ik later dit jaar strengere wetgeving voorstellen over nieuwe psychoactieve stoffen en illegale drugshandel. We moeten op EU-niveau maatregelen nemen om onze kinderen te beschermen.”

Volgens het EWDD zijn nieuwe psychoactieve stoffen in toenemende mate een probleem. In 2011 werden 49 nieuwe psychoactieve stoffen gemeld via het EU‑waarschuwingssysteem. Nooit eerder werden zoveel stoffen gemeld in één jaar; in 2010 waren het er nog 41, in 2009 24. En de voorlopige cijfers voor 2012 wijzen niet op een kentering, want de teller staat nu op 50.

Het gebruik van “traditionele” drugs zoals cocaïne, heroïne en ecstasy is redelijk stabiel, maar er komen steeds nieuwe stoffen op de illegale drugsmarkt, doordat de handelaars gebruikmaken van internationaal nog niet gereglementeerde stoffen. Deze drugs zijn op steeds grotere schaal beschikbaar via internet en verspreiden zich snel in veel lidstaten, omdat het moeilijk blijkt de verkoop ervan tegen te gaan.

Er komen steeds meer nieuwe drugs op de markt. De afgelopen twee jaar is er elke week een nieuwe stof bijgekomen. Afzonderlijk kunnen de lidstaten de verspreiding van drugs geen halt toeroepen: maatregelen op nationaal niveau kunnen ertoe leiden dat criminelen de drugsproductie gewoon verplaatsen naar een buurland of de drugsroutes verleggen.

In januari heeft de Commissie een EU-wijd verbod voorgesteld op de amfetamine-achtige drug “4-MA” (zie IP/13/75), nadat zij in 2010 met succes een verbod had ingesteld op de ecstasy-achtige drug mephedrone (zie MEMO/10/646). Op 25 oktober 2011 kondigde de Europese Commissie een grondige herziening aan van de EU-regelgeving inzake de strijd tegen drugs, met name tegen nieuwe psychoactieve stoffen die een soortgelijke werking hebben als gevaarlijke drugs zoals ecstasy of cocaïne (IP/11/1236). In 2013 wordt een wetgevingsvoorstel verwacht.

De studie die vandaag is gepresenteerd, biedt ook inzicht in het effect van beleid dat bedoeld is om drugsgebruik tegen te gaan en het aanbod van drugs terug te dringen, en in de werking van de illegale drugsmarkt in de EU. Zo blijkt internet een steeds belangrijkere rol te spelen bij de verspreiding van drugs. De studie bevat ook een uitvoerige analyse van de omvang van de markt voor bepaalde illegale drugs en van de winst die deze drugs opleveren. De EU-markt voor cannabis, de meest gebruikte drug in Europa, wordt geraamd op 7 - 10 miljard euro (2010). Intensieve gebruikers vormen maar een klein deel van de cannabisgebruikers (5%-25%, afhankelijk van het land), maar nemen wel het grootste deel van het totale jaarlijkse cannabisverbruik voor hun rekening (55%-77%). De studie wijst ook uit dat de prijs van cannabis sterk stijgt als de wetgeving tegen de productie en distributie van deze drug strikt wordt toegepast. Producenten en handelaars willen dan immers worden gecompenseerd voor het risico op arrestatie, gevangenisstraf, inbeslagname en letsel, alsook voor de extra kosten die zij moeten maken omdat zij heimelijk te werk moeten gaan.

Achtergrond

Deze studie is een vervolg op een eerdere studie van de Europese Commissie, waarin een analyse werd gemaakt van de ontwikkeling van de werelddrugsmarkten, de drugsproblemen en het drugsbestrijdingsbeleid in de periode 1998-2007.

De studie werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Rand Europe, en gefinancierd uit het programma Preventie en bestrijding van criminaliteit. Voor dit programma is 600 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2007-2013. Het heeft ten doel de veiligheid van de burgers te vergroten door middel van projecten ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

Het drugsbeleid valt grotendeels onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten, die het best kunnen beoordelen welke maatregelen goed aansluiten bij de nationale cultuur en de sociaaleconomische omstandigheden. Maar alleen kunnen de EU-lidstaten het drugsprobleem niet effectief aanpakken. Daarom speelt de Commissie een centrale rol bij de coördinatie van de maatregelen die het gebruik van drugs moeten beperken en de drugshandel moeten bestrijden.

Het EU-beleid op het gebied van drugs wordt uiteengezet in de EU‑drugsstrategie 2005‑2012, 2013-2020 en het EU-drugsactieplan voor de periode 2009-2012.

Nadere informatie

Verslag: “Further insights into aspects of the EU illicit drugs market”:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Europese Commissie – Beleid inzake drugsbestrijding:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_nl.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar