Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. martā

Augošais ES nelegālo narkotiku tirgus liecina par krīzes ietekmi

Paredzams, ka ekonomiskā krīze būtiski ietekmēs narkotiku tirgu, piemēram, palielināsies pieprasījums pēc nelegālajām narkotikām – tā secināts pētījumā, ko šodien publicē Eiropas Komisija. Kā liecina šis pētījums, paredzams, ka vairāk jauniešu tirgos vai pat izgatavos narkotikas – īpaši pievēršoties kaņepju audzēšanai mājas apstākļos, – lai nopelnītu. Paredzams arī, ka ekonomiskās krīzes dēļ budžetā tiks atvēlēts mazāk līdzekļu narkotiku apkarošanas politikai, īpaši ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas pasākumiem.

“Šodien publicētais pētījums ir brīdinājums Eiropai – lai samazinātu narkotiku piedāvājumu un to tirdzniecību, mums nepieciešams samazināt narkotiku lietotāju skaitu, izmantojot gan profilakses, gan arī ārstēšanas pasākumus,” sacīja ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Piedāvājumu nosaka pieprasījums, un, tā kā narkotiku lietotāju kļūst arvien vairāk, nelegālo narkotiku tirgus aug. Tādēļ mans nolūks ir šā gada laikā ierosināt stingrākus tiesību aktus par jaunām psihoaktīvām vielām un par narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību. Mums jārīkojas ES līmenī un jāaizsargā mūsu bērni.”

Kā liecina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra dati, jaunas psihoaktīvās vielas rada arvien vairāk problēmu. Ar ES agrīnās brīdināšanas sistēmas starpniecību 2011. gadā pirmo reizi tika oficiāli paziņots par veselām 49 jaunām psihoaktīvām vielām. Tas ir lielākais vielu skaits, par kādu ziņots gada laikā, salīdzinājumam – 2010. gadā tika ziņots par 41 vielu, bet 2009. gadā – par 24 vielām. Pašlaik pieejamie dati par 2012. gadu liecina, ka šis skaits nemazinās – atklātas jau ir vairāk kā 50 vielas.

“Tradicionālo” narkotiku, piemēram, kokaīna, heroīna un ecstasy, lietošanas apmērs kopumā ir nemainīgs, toties nelegālo narkotiku tirgu piepilda jaunas narkotikas, jo tirgotāji izmanto to, ka attiecībā uz šīm ķīmiskajām vielām trūkst starptautiska regulējuma. Šīs narkotikas kļūst arvien plašāk pieejamas internetā un ir strauji izplatījušās daudzās dalībvalstīs, kas saskaras ar grūtībām, cenšoties nepieļaut to tirdzniecību.

Tirgū ienāk arvien jaunas narkotikas. Pēdējo divu gadu laikā katru nedēļu ir radies pa kādai jaunai vielai. Dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, nespēj apturēt narkotiku izplatību – ierobežojumi valstu līmenī var vienkārši likt noziedzniekiem pārcelt narkotiku ražošanu uz kaimiņvalstīm vai mainīt kontrabandas maršrutus.

Janvārī Komisija aicināja visā ES aizliegt amfetamīnam līdzīgo narkotiku “4-MA” (skat. IP/13/75), savukārt 2010. gadā tika sekmīgi aizliegts mefedrons, kura iedarbība līdzinās ecstasy iedarbībai (skat. MEMO/10/646). 2011. gada 25. oktobrī Eiropas Komisija paziņoja, ka tiks pārstrādāti ES noteikumi attiecībā uz cīņu pret nelegālām narkotikām, jo īpaši jaunām psihoaktīvām vielām, kuras imitē tādu bīstamu narkotiku ietekmi kā ecstasy vai kokaīns un ir kļuvušas par arvien lielāku problēmu (IP/11/1236). Tiesību akta priekšlikumu paredzēts izstrādāt 2013. gadā.

Šodien publicētais pētījums sniedz būtisku ieskatu par tās politikas ietekmi, kuras risināmie jautājumi ir narkotiku lietošana un narkotiku piedāvājums, un par darbībām ES nelegālo narkotisko vielu tirgū, nākot pie atziņas, ka internets kļūst arvien svarīgāks narkotiku izplatīšanas kanāls. Pētījumā arī sniegta sīka analīze par dažu nelegālo narkotisko vielu tirgus apmēriem un aplēsta to radītā peļņa. Tiek lēsts, ka Eiropas narkotiku lietotāju iecienītākās vielas – marihuānas – tirgus apmērs ES 2010. gadā bija 7 līdz 10 miljardi eiro. Intensīvi marihuānu lieto tikai neliela daļa lietotāju (5–25 % atkarībā no valsts), taču tieši viņi katru gadu patērē lielāko daļu šīs narkotikas (55–77 %). Pētījums arī apstiprina, ka, tiesiski vēršoties pret marihuānas ražošanu un izplatīšanu, krasi pieaug šīs narkotikas cena. Tas tādēļ, ka ražotāji un tirgotāji pieprasa atlīdzību par aizturēšanas, brīvības atņemšanas, konfiskācijas un miesas bojājumu risku, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar nepieciešamību darboties slepeni.

Vispārīga informācija

Šis pētījums ir turpinājums iepriekšējam Eiropas Komisijas pētījumam, kurā tika sniegts pārskats par attīstības tendencēm pasaules nelegālo narkotiku tirgos, ar narkotikām saistītajām problēmām un narkotiku apkarošanas politikas risinājumiem laikposmā no 1998. līdz 2007. gadam.

Pētījumu pasūtīja Trimbos Institute un Rand Europe, un tas tika finansēts programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" (ISEC) ietvaros. ISEC budžets laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ir 600 miljoni eiro, un ar tās starpniecību īstenotie noziedzības novēršanas un apkarošanas projekti veicina pilsoņu drošību.

Narkotiku novēršanas un apkarošanas politika lielā mērā ir ES dalībvalstu valsts iestāžu atbildība, jo tās var vislabāk izlemt, kādi pasākumi ir vispiemērotākie vietējiem kultūras un sociāli ekonomiskajiem apstākļiem. Taču, rīkojoties atsevišķi, ES valstis nespēj efektīvi stāties pretī narkotiku problēmai. Tādēļ Komisijai ir centrālā loma to pasākumu koordinēšanā, kuru mērķis ir mazināt nelegālo narkotiku lietošanu un apkarot narkotiku tirdzniecību.

ES rīcība narkotiku novēršanas un apkarošanas jomā ir izklāstīta ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2005.-2012. gadam, 2013-2020 un ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plānā, kas attiecas uz laikposmu no 2009. gada līdz 2012. gadam.

Papildu informācija

Ziņojums „Sīkāks ieskats par ES nelegālo narkotiku tirgus aspektiem”:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Eiropas Komisija – Narkotiku kontroles politika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_lv.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar