Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 13 d.

Dėl krizės auga ES neteisėtų narkotikų rinka

Šiandien Europos Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, manoma, kad ekonomikos krizė turės didelės įtakos narkotikų rinkai, pvz., didės neteisėtų narkotikų paklausa. Tyrimo duomenimis, taip pat manoma, kad daugiau jaunimo parduos ir net gamins narkotikus (visų pirma namuose užaugintas kanapes), kad užsidirbtų. Tačiau taip pat manoma, kad dėl ekonomikos krizės bus mažiau skiriama biudžeto lėšų kovos su narkotikais politikai, visų pirma gydymo ir žalos mažinimo priemonėms.

„Atsižvelgdama į šiandien paskelbtus tyrimo duomenis, Europa turi nedelsdama imtis veiksmų: siekdami mažinti narkotikų pasiūlą ir kovoti su prekyba narkotikais, turime mažinti narkotikų vartotojų skaičių, imdamiesi prevencinių, taip pat gydymo priemonių, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Paklausa skatina pasiūlą ir daugėjant narkotikų vartotojų, auga neteisėtų narkotikų rinka. Todėl vėliau šiais metais ketinu pasiūlyti griežtesnius teisės aktus dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų ir neteisėtos prekybos narkotikais. Turime imtis ES lygmens veiksmų ir apsaugoti savo vaikus.“

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenimis, dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų kyla vis daugiau problemų. 2011 m. per ES ankstyvojo perspėjimo sistemą pirmą kartą iš viso pranešta apie 49 naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Tai didžiausias toks skaičius per vienus metus: 2010 m. pranešta apie 41 medžiagą, o 2009 m. – apie 24. 2012 m. preliminariais duomenimis, tokių medžiagų nemažėja – jų jau nustatyta daugiau negu 50.

Vadinamųjų įprastinių narkotikų, kaip antai kokaino, heroino ir ekstazio, vartojimas daugiausia stabilus, tačiau neteisėtų narkotikų rinkai tiekiami nauji narkotikai, nes prekybininkai naudojasi tuo, kad cheminės medžiagos nereglamentuojamos tarptautiniu lygmeniu. Atsiranda vis daugiau galimybių šių narkotikų įsigyti internetu, jie sparčiai plinta daugelyje valstybių narių, kurioms sudėtinga užkirsti kelią prekybą jais.

Rinkai tiekiama daugiau naujų narkotikų. Per pastaruosius dvejus metus kas savaitę atsirasdavo po vieną naują medžiagą. Valstybės narės negali vienos pačios sustabdyti narkotikų plitimo: dėl nacionalinio lygmens draudimų nusikaltėliai gali tiesiog perkelti narkotikų gamybą į kaimynines šalis arba pakeisti prekybos maršrutus.

Sausio mėn. Komisija pasiūlė visoje ES uždrausti į amfetaminą panašų narkotiką 4-MA (žr. IP/13/75) po to, kai sėkmingai uždraudė į ekstazį panašų narkotiką mefedroną (žr. MEMO/10/646). 2011 m. spalio 25 d. Europos Komisija paskelbė peržiūrėsianti ES teisės nuostatas dėl kovos su neteisėtais narkotikais, ypač naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, veikiančiomis panašiai kaip pavojingi narkotikai ekstazis ar kokainas ir keliančiomis vis daugiau problemų (IP/11/1236). Tikimasi, kad 2013 m. bus paskelbtas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Šiandien skelbiami tyrimo duomenys suteikia svarbios informacijos apie kovos su narkotikų vartojimu ar pasiūla politikos poveikį ir ES neteisėtų narkotikų rinkos veikimą ir rodo, kad internetas tampa vis svarbesne narkotikų platinimo priemone. Taip pat išsamiai išnagrinėtas tam tikrų neteisėtų narkotikų rinkos apimtis ir įvertintas atitinkamas pelnas. Tyrimu nustatyta, kad ES kanapių – europiečių plačiausiai vartojamo narkotiko – rinkos vertė 2010 m. siekė 7–10 mlrd. EUR. Aktyvūs vartotojai sudaro tik mažą dalį visų kanapių vartotojų (5–25 proc., priklausomai nuo šalies), tačiau kasmet suvartoja didžiąją dalį šio narkotiko (55–77 proc.). Tyrimas taip pat patvirtina, kad dėl kovos su kanapių gamyba ir platinimu teisės aktų įgyvendinimo labai padidėja šio narkotiko kaina. Taip yra dėl to, kad gamintojai ir prekiautojai reikalauja kompensacijos už tai, kad jiems gresia suėmimas, įkalinimas, narkotikų konfiskavimas ir smurtiniai kūno sužalojimai, taip pat išlaidos dėl būtinybės veikti slapta.

Pagrindiniai faktai

Šiuo tyrimu atsižvelgiama į ankstesnį Europos Komisijos tyrimą, kuriame pateikta pasaulinės neteisėtų narkotikų rinkos pokyčių, su narkotikais susijusių problemų ir kovos su narkotikais politikos 1998–2007 m. laikotarpiu analizė.

Tyrimas atliktas institutų „Trimbos“ ir „RAND Europe“ užsakymu, naudojant programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ lėšas. Pagal šią programą, kurios biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiu yra 600 mln. EUR, vykdomais nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo projektais siekiama didinti piliečių saugumą.

Už kovos su narkotikais politiką iš esmės atsakingos ES nacionalinės institucijos, kurios gali priimti tinkamiausius sprendimus, atsižvelgdamos į vietos kultūrą ir socialines bei ekonomines sąlygas. Tačiau ES šalys negali vienos pačios veiksmingai kovoti su narkotikų problema. Todėl Komisija yra pagrindinė neteisėtų narkotikų vartojimo mažinimo ir kovos su prekyba narkotikais priemonių koordinatorė.

ES kova su narkotikais išdėstyta 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje, 2013-2020 ir 2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plane.

Daugiau informacijos

Ataskaita „Papildomos įžvalgos apie įvairius ES neteisėtų narkotikų rinkos aspektus“

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Europos Komisija. Narkotikų kontrolės politika

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. (32-2) 296 74 56


Side Bar