Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. maaliskuuta 2013

Talouskriisi näkyy EU:n laittomien huumausainemarkkinoiden kasvuna

Talouskriisin odotetaan vaikuttavan voimakkaasti huumemarkkinoihin, koska se muun muassa kasvattaa laittomien huumeiden kysyntää. Tämä ilmenee Euroopan komission tänään julkaisemasta tutkimuksesta. Sen mukaan on odotettavissa, että yhä useammat nuoret alkavat kaupata tai jopa tuottaa huumeita (erityisesti kotona kasvatettua kannabista) hankkiakseen rahaa. Talouskriisin arvioidaan myös johtavan huumeiden vastaisiin toimiin osoitettavien määrärahojen leikkauksiin, jotka koskevat erityisesti hoitoa ja terveyshaittojen vähentämistä.

”Tämänpäiväinen tutkimus ravistelee eurooppalaisia havahtumaan tilanteeseen: huumeiden tarjonnan ja huumekaupan hillitsemiseksi meidän on ennen kaikkea vähennettävä huumeidenkäyttäjien lukumäärää sekä ennaltaehkäisevillä toimilla että hoidolla”, EU:n oikeuskomissaari ja varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. ”Tarjonta seuraa kysyntää, ja kun käyttäjiä on enemmän, laittomien huumeiden markkinat kasvavat. Tämän vuoksi aion myöhemmin tänä vuonna ehdottaa tiukempaa lainsäädäntöä uusien psykoaktiivisten aineiden ja laittoman huumekaupan säätelemiseksi. Meidän on toimittava EU:n tasolla ja suojeltava lapsiamme”, Reding jatkoi.

EMCDDA:n mukaan uudet psykoaktiiviset aineet ovat kasvava ongelma. EU:n varhaisvaroitusjärjestelmän kautta ilmoitettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa yhteensä 49 uudesta psykoaktiivisesta aineesta. Tämä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana. Vuonna 2010 vastaava määrä oli 41, ja vuonna 2009 aineita ilmoitettiin 24. Vuoden 2012 alustavat tiedot, joiden mukaan 50 ainetta on jo havaittu, eivät osoita suuntauksen muuttuvan.

Ns. perinteisten huumeiden, kuten kokaiinin, heroiinin ja ekstaasin, käyttö pysyy vakaana, mutta laittomille huumausainemarkkinoille tulee uusia huumeita, kun huumekauppiaat haluavat hyödyntää puuttuvaa sääntelyä. Niitä on tarjolla yhä enemmän internetin kautta, ja ne ovat levinneet nopeasti moniin jäsenvaltioihin, joiden on vaikea estää niiden kauppaa.

Markkinoille tulee yhä enemmän uusia huumausaineita. Viimeisten kahden vuoden aikana joka viikko on tuotettu yksi uusi aine. Jäsenvaltiot eivät yksin pysty estämään huumeiden leviämistä. Yhdessä jäsenvaltiossa saavutettu edistys voi pakottaa rikolliset siirtämään tuotantonsa toisiin jäsenvaltioihin tai muuttamaan kauppareittejä.

Komissio ehdotti tammikuussa EU:n laajuista kieltoa amfetamiinia muistuttavalle 4-MA-aineelle (katso IP/13/75) sen jälkeen, kun se oli menestyksekkäästi kieltänyt ekstaasia muistuttavan mefedronin vuonna 2010 (katso MEMO/10/646). Komissio ilmoitti 25. lokakuuta 2011 uusista säännöistä laittomien huumausaineiden torjumiseksi EU:ssa. Niillä säännellään erityisesti uusia synteettisiä huumausaineita, jotka jäljittelevät ekstaasin tai kokaiinin tapaisten vaarallisten huumeiden vaikutuksia ja ovat kasvava ongelma (katso IP/11/1236). Asiasta on määrä ehdottaa lainsäädäntöä vuoden 2013 aikana.

Tänään julkaistussa tutkimuksessa valotetaan myös huumeiden käyttöä rajoittavien toimien vaikutuksia tarjontaan ja EU:n laittomien huumemarkkinoiden toimintaa. Internetistä on tulossa yhä tärkeämpi huumeiden välityskanava. Tutkimuksessa analysoidaan yksityiskohtaisesti joidenkin laittomien huumeiden markkinoiden kokoa ja niiden tuottamia voittoja. EU:ssa yleisimmin käytetyn huumausaineen kannabiksen markkinoiden arvellaan olleen 7–10 miljardia euroa vuonna 2010. Maasta riippuen kannabiksen säännöllisten käyttäjien osuus kaikista käyttäjistä on vain 5–25 prosenttia, mutta he käyttävät vuosittain suuren osan (55–77 prosenttia) kannabiksen kokonaismäärästä. Tutkimuksesta ilmenee myös, että kannabiksen tuotantoon ja jakeluun kohdistetut lainvalvontatoimet nostavat sen hintaa huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että tuottajat ja kauppiaat haluavat kompensoida salaisesta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia sekä riskejä, jotka liittyvät pidätyksiin, vankeusrangaistuksiin, huumeiden takavarikointiin ja väkivaltaan.

Tausta

Tämä tutkimus on jatkoa Euroopan komission aiemmalle tutkimukselle, jossa analysoitiin laittomien huumeiden maailmanmarkkinoiden, huumeongelmien ja huumeiden vastaisten toimien kehitystä vuosina 1998–2007.

Tutkimuksen tekivät Trimbos Institute ja Rand Europe, ja se rahoitettiin osana rikosten ennalta ehkäisyä ja torjuntaa koskevaa erityisohjelmaa (ISEC). ISEC-ohjelman talousarvio vuosiksi 2007–2013 on 600 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy rikosten ennalta ehkäisyyn ja torjuntaan liittyviä toimia, joilla parannetaan kansalaisten turvallisuutta.

Huumepolitiikka on suureksi osaksi EU:n kansallisten viranomaisten vastuulla, koska niillä on parhaat edellytykset tehdä paikalliseen kulttuuriin soveltuvia valintoja. EU:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan yksinään pysty puuttumaan huumeongelmaan tehokkaasti. Komissiolla on keskeinen rooli huumeidenkäytön vähentämistä ja huumeiden salakuljetuksen torjumista koskevien toimien koordinoimisessa.

EU:n huumepolitiikan linjaukset on esitetty EU:n huumausainestrategiassa 2005–2012, 2013-2020 ja EU:n huumeidenvastaisessa toimintasuunnitelmassa, joka kattaa vuodet 2009–2012.

Lisätietoja

Euroopan komissio – huumevalvontapolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_fi.htm

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Seuraa Viviane Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar