Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. märts 2013

ELi uimastituru kasv on märk majanduskriisi mõjust

Euroopa Komisjon avaldas täna uuringu, mille prognooside kohaselt on majanduskriisil oluline mõju uimastiturule näiteks seepärast, et suureneb nõudlus ebaseaduslike narkootikumide järele. Uuringust ilmneb, et tõenäoliselt hakkavad noored senisest enam müüma või isegi tootma narkootikume (eriti kodus kasvatatud kanepit), et sedasi raha teenida. Samal ajal võib aga oletada, et majanduskriisi tõttu vähendatakse uimastipoliitika eelarvet eriti selles osas, mis puudutab ravi ja kahjulike tagajärgede vähendamist.

"Täna avaldatud uuring peaks avama Euroopa silmad: selleks, et vähendada narkootikumide pakkumist ja narkokaubandust, peame vähendama uimastikasutajate arvu, olgu siis ennetustegevuse või raviga," sõnas komisjoni asepresident ja õigusvolinik Viviane Reding. "Pakkumine lähtub nõudmisest ning narkomaanide lisandumine toob kaasa narkootikumide turu kasvu. Seepärast kavatsengi teha sel aastal ettepaneku muuta uusi psühhoaktiivseid aineid ja ebaseaduslikku narkokaubandust käsitlevad õigusnormid rangemaks. Selleks, et kaitsta oma lapsi, peame tegutsema ELi tasandil."

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse andmetel muutuvad uued psühhoaktiivsed ained üha suuremaks probleemiks. 2011. aastal teatati ELi varajase hoiatamise süsteemi kaudu ametlikult 49 uuest psühhoaktiivsest ainest. Nii paljudest uutest ainetest ei ole ühe aasta jooksul kunagi varem teatatud – 2010. aastal teatati 41 ja 2009. aastal 24 ainest. Esialgsed andmed 2012. aasta kohta näitavad, et kasvutendents jätkub: juba on teatatud enam kui 50 ainest.

Nn traditsiooniliste uimastite, nt kokaiini, heroiini ja ecstasy kasutamine on üldiselt stabiilne, kuid kaubitsejad kasutavad ära asjaolu, et kõigi keemiliste ühendite staatus ei ole rahvusvaheliselt reguleeritud ja seetõttu jõuavad uimastiturule uued narkootilised ained. Selliseid aineid on internetis üha lihtsam kätte saada ning nad on levinud paljudesse liikmesriikidesse, kus on raske nende müüki takistada.

Turule tuleb aina uusi narkootilisi aineid. Viimase kahe aasta jooksul on igal nädalal välja ilmunud uus narkootikum. Üksi ei suuda liikmesriigid nende levikut peatada. Kui ühes riigis kehtestatakse piirangud, kolivad kurjategijad narkootikumide tootmise lihtsalt naaberriiki või muudavad oma kauplemiskanaleid.

Arvestades, et 2010. aastal oli edukalt ära keelatud ecstasy-laadne uimasti mefedroon (vt MEMO/10/646), esitas komisjon selle aasta jaanuaris ettepaneku keelata kogu ELis amfetamiinilaadne uimasti 4-MA (vt IP/13/75). 25. oktoobril 2011 teatas Euroopa Komisjon, et korraldab ümber ELi eeskirjad, mis käsitlevad võitlust ebaseaduslike uimastitega, eriti uut tüüpi sünteetiliste ainetega, mis toimivad samamoodi nagu näiteks ecstasy ja kokaiin. Uut tüüpi uimastite levik on üha süvenev probleem (IP/11/1236). Sellekohase õigusakti ettepanek esitatakse eeldatavasti 2013. aasta jooksul.

Täna avaldatud uuringust leiab teavet ka selle kohta, milline on narkootiliste ainete tarbimist ja pakkumist käsitlevate meetmete mõju ja mis toimub ebaseaduslike narkootikumide turul. Lisaks selgub, et internet muutub üha olulisemaks narkootikumide levitamise kanaliks. Uuringus on põhjalikult analüüsitud teatavate ebaseaduslike narkootiliste ainete turgude suurust ja seal saadavat kasumit. Eurooplaste seas kõige levinuma narkootikumi – kanepi – turu suurus ELis oli 2010. aastal hinnanguliselt 7–10 miljardit eurot. Olenevalt riigist on regulaarseid kasutajaid kanepitarbijate seas vaid murdosa (5–25%), kuid just nende arvele läheb suurem osa igal aastal tarbitavast kanepist (55–77%). Uuring kinnitas, et kanepi tootmise ja levitamise vastaste õigusnormide jõustamine tõstab märkimisväärselt kanepi hinda. Hinnatõus tuleneb sellest, et tootjad ja kauplejad tahavad kompensatsiooni ohtude eest, mis seotud arreteerimise, vanglakaristuse, kauba konfiskeerimise ja vägivallaga, ning oma tegevuse varjamisega kaasnevate kulude eest.

Taust

Tehtud uuring on järg Euroopa Komisjoni varasemale uuringule, milles analüüsiti üleilmse ebaseaduslike uimastite turu, narkoprobleemide ja uimastipoliitika vastumeetmete arengusuundi aastatel 1998–2007.

Kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise eriprogrammi (ISEC) alusel rahastatud uuringu koostasid Trimbos Institute ja Rand Europe. Eriprogrammi eelarve aastatel 2007–2013 on 600 miljonit eurot ning selle eesmärk on suurendada inimeste turvalisust kuritegevuse vältimisele ja sellega võitlemisele suunatud programmide kaudu.

Valdavalt tegelevad uimastipoliitikaga ELi liikmesriikide ametiasutused, kes on kõige pädevamad tegema otsuseid, mis sobivad kohaliku kultuuri ja sotsiaalmajanduslike tingimustega. Kuid üksi ei suuda ELi liikmesriigid narkootikumide probleemiga tulemuslikult toime tulla. Seega on komisjonil oluline ülesanne koordineerida meetmeid, mis vähendaksid narkootikumide kasutamist ja aitaksid võidelda narkokaubandusega.

ELi lähenemist narkootikumidega võitlemisele on kirjeldatud ELi uimastistrateegias (2005–2012), 2013-2020 ja aastaid 2009–2012 hõlmavas ELi narkootikumidealases tegevuskavas.

Lisateave

ELi ebaseaduslike narkootikumide turu eri aspekte käsitlev uurimus:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Euroopa Komisjoni uimastite vastase võitluse poliitika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar