Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. marts 2013

Det voksende EU-marked for ulovlige narkotika viser krisens indvirkning

Den økonomiske krise forventes at få omfattende indvirkning på narkotikamarkedet, f.eks. via en stigning i efterspørgslen efter ulovlige narkotika, viser resultaterne af en undersøgelse, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag. Den nye undersøgelse viser, at flere unge mennesker forventes at sælge eller oven i købet producere narkotika - specielt hjemmedyrket cannabis - for at tjene penge. Men krisen forventes også at føre til nedskæringer i budgetter for narkotikapolitikker, særligt vedrørende behandling og skadesbegrænsningsforanstaltninger.

"Den nye undersøgelse er en advarsel til Europa: For at skære ned på udbuddet af narkotika samtidig med, at vi slår ned på handelen, er det nødvendigt at reducere antallet af stofmisbrugere ved hjælp af forebyggelse, men også ved hjælp af behandling", udtaler EU's næstformand Reding, kommissær for retlige anliggender. "Udbuddet følger efterspørgslen, og med det stigende antal stofmisbrugere vokser markedet for ulovlige narkotika. Det er årsagen til, at jeg har til hensigt at fremsætte forslag til strammere lovgivning om nye psykoaktive stoffer og ulovlig narkotikahandel senere i år. Det er nødvendigt, at vi handler på EU-niveau og beskytter vores børn".

Ifølge Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) er nye psykoaktive stoffer et stadigt større problem. Der blev i 2011 officielt anmeldt 49 nye psykoaktive stoffer gennem EU's varslingssystem. Det er det største antal stoffer, der nogensinde er blevet anmeldt inden for et enkelt år. I 2010 og 2009 var det tilsvarende tal henholdsvis 41 og 24. De foreløbige tal for 2012 indikerer ikke nogen nedgang, idet der for det år allerede er fundet 50 nye stoffer.

Mens indtagelsen af "traditionelle narkotika" såsom kokain, heroin og ecstasy generelt er stabil, kommer der nye narkotika på det ulovlige marked, idet forhandlerne drager fordel af den manglende internationale lovgivning om kemiske substanser. Disse stoffer er i stigende grad tilgængelige på internettet, og de spreder sig hurtigt i mange medlemsstater, som har vanskeligt ved at forhindre, at de bliver solgt.

Der kommer flere nye narkotika på markedet. I løbet af de seneste to år er der kommet et nyt stof frem hver uge. Medlemsstaterne kan ikke forhindre stofferne i at sprede sig alene: Hvis vi slår ned på nationalt plan, vil det blot få de kriminelle til at flytte deres narkotikaproduktion til nabolandende eller ændre handelsruter.

I januar indførte Kommissionen et forbud i hele EU mod det amfetaminlignende stof "4-MA", (se IP/13/75) efter med succes at have forbudt det ecstasy-lignende stof mephedron (se MEMO/10/646). Den 25. oktober 2011 annoncerede Kommissionen en revision af EU-reglerne til bekæmpelse af ulovlige narkotika, særligt nye psykoaktive stoffer, der har en virkning, der ligner den, man oplever ved farlige stoffer som ecstasy eller kokain, og som er et stadigt voksende problem(IP/11/1236). Der forventes et lovforslag I løbet af 2013.

Den nye undersøgelse giver også indblik i, hvilken indflydelse politikker rettet mod narkotikamisbrug eller -salg har på udbuddet af narkotika, og i, hvordan EU's ulovlige narkotikamarked fungerer. Det fremgår, at internettet bliver mere og mere centralt i handelen med narkotika. Den indeholder også en detaljeret analyse af størrelsen af markedet for visse ulovlige stoffer, og de indtægter, som disse stoffer genererer, bliver evalueret. Undersøgelsen anslår, at EU's marked for cannabis, der er det stof, som anvendes mest af europæere, lå på mellem 7 og 10 mia. EUR i 2010. Stormisbrugerne udgør en lille del af cannabismisbrugerne (mellem 5 og 25 % afhængigt af landet), men denne gruppe står for den største mængde cannabis (mellem 55 og 77 %), der bliver indtaget på årsbasis. Undersøgelsen bekræfter ligeledes, at håndhævelse af lovgivning om produktion og distribution af cannabis i høj grad presser prisen på dette stof i vejret. Dette skyldes, at producenter og forhandlere kræver kompensation for den risiko, de løber for at blive arresteret, fængslet, tilbageholdt og komme til skade som følge af voldshandlinger, samt for de omkostninger, der er forbundet med nødvendigheden af at arbejde i det skjulte.

Baggrund:

Denne undersøgelse er en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra Europa-Kommissionen, der præsenterede udviklingen på de globale markeder for ulovlige narkotika, narkotikaproblemerne og narkotikapolitikkerne i perioden 1998-2007.

Arbejdet blev bestilt af Trimbos Institute og Rand Europe, og det blev finansieret under særprogrammet vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet (ISEC-programmet). ISEC har et budget på 600 mio. EUR for perioden 2007-2013 og bidrager til borgernes sikkerhed gennem projekter, der forebygger og bekæmper kriminalitet.

Det er hovedsagelig medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige for narkotikapolitik, da de har forudsætningerne for at træffe de valg, der passer bedst til den lokale kultur og de socioøkonomiske forhold. Men EU's medlemsstater er ikke i stand til at klare narkotikaproblemet effektivt på egen hånd. EU-Kommissionen spiller således en central rolle i koordineringen af foranstaltningerne til bekæmpelse af narkotikamisbrug og narkotikahandel.

EU's reaktion på narkotika beskrives i EU's narkotikastrategi 2005-2012, 2013-2020 og EU's narkotikahandlingsplan, der omfatter perioden 2009-2012.

Yderligere oplysninger

Rapport: Further insights into aspects of the EU illicit drugs market:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Europa-Kommissionen – narkotikapolitik:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_da.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar