Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. března 2013

Rostoucí nelegální obchod s drogami v EU jako důsledek krize

Hospodářská krize se pravděpodobně významně projeví na trhu s drogami, mimo jiné v podobě zvýšené poptávky po nelegálních drogách. To vyplývá ze studie, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Uvádí se v ní, že prodávat či dokonce vyrábět drogy, zejména marihuanu z podomácku vypěstovaného konopí, bude zřejmě více mladých lidí. A počítat lze i s tím, že hospodářská krize omezí výši finančních prostředků vynakládaných na protidrogová opatření, a to především v oblasti léčby a zmírňování škodlivých následků.

„Studie, která byla dnes zveřejněna, je pro Evropu varovným signálem. Abychom dokázali potlačit obchod s drogami a omezit jejich nabídku, musíme snížit počet uživatelů drog, a to nejen prevencí, ale i léčbou,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová, a dodala: „S rostoucím počtem uživatelů drog roste poptávka po omamných látkách, a s tím i tento nelegální trh. Hodlám proto ještě letos navrhnout přísnější a důslednější právní předpisy, které se budou týkat nových psychoaktivních látek a nelegálního obchodu s drogami. Musíme jednat na úrovni EU, a chránit tak naše děti.“

Podle agentury EMCDDA představují nové psychoaktivní látky stále větší problém. Prostřednictvím systému EU pro včasné varování bylo v roce 2011 oficiálně oznámeno celkem 49 nových psychoaktivních látek. Do té doby nebylo během jednoho roku nikdy ohlášeno více látek, přičemž s 24 látkami ohlášenými v roce 2009 a 41 látkami v roce 2010 lze v tomto ohledu pozorovat vzestupný trend. A předběžné údaje za rok 2012, podle kterých bylo v tomto roce odhaleno minimálně 50 látek, nenaznačují, že by se tento vývoj měl obrátit.

Množství užívaných „tradičních drog“, jako je kokain, heroin či extáze, se sice obecně pohybuje na stabilní úrovni, avšak trh s nelegálními drogami zaplavují nové drogy, neboť obchodníci využívají chemické látky, které nejsou mezinárodně regulované. Tyto drogy jsou čím dál snadněji dostupné po internetu a rychle se šíří v mnoha členských státech, kterým se nedaří účinně zabránit jejich prodeji.

Na trh vstupuje větší množství nových drog. Jen za poslední dva roky se každý týden objevila jedna nová látka. Členské státy nemohou šíření drog zabránit na vlastní pěst. Omezující opatření přijatá na vnitrostátní úrovni zločinecké gangy pravděpodobně jen přinutí přemístit výrobu do sousedních zemí nebo přesměrovat distribuční kanály.

Poté, co Komise v roce 2010 prosadila celoevropský zákaz mefedronu, drogy podobné extázi (viz MEMO/10/646), navrhla v lednu celoevropský zákaz drogy „4-MA“ podobné amfetaminu (viz IP/13/75). Dne 25. října 2011 oznámila Evropská komise revizi předpisů EU pro boj s nedovolenými drogami, zejména s novými psychoaktivními látkami, které imitují účinky nebezpečných drog, jako je extáze nebo kokain, a představují rostoucí problém (IP/11/1236). Legislativní návrh se očekává v průběhu roku 2013.

Studie, která byla dnes zveřejněna, rovněž popisuje, jaký dopad na nabídku drog mají opatření proti užívání omamných látek, a nastiňuje, jakým způsobem trh s nelegálními drogami v EU funguje, přičemž uvádí, že stále významnější roli sehrává v distribuci drog internet. Na základě podrobné analýzy studie odhaduje i velikost trhu s některými nelegálními drogami a zisk, který tento obchod vynáší. Například objem evropského trhu s marihuanou, kterou Evropané užívají ze všech drog nejčastěji, dosahoval v roce 2010 podle odhadů 7 až 10 miliard EUR. Mezi uživateli marihuany je sice jen málo těch (5 až 25 %, podle konkrétní země), kteří tuto drogu užívají intenzivně, ale jejich spotřeba si vyžádá převážnou většinu (55 až 77 %) z celkového množství marihuany, které se každý rok spotřebuje. Dále studie potvrzuje, že díky důslednému prosazování zákonů proti výrobě a distribuci marihuany cena této drogy výrazně stoupá. Výrobci a obchodníci si tak totiž kompenzují riziko zatčení, trestního stíhání, zabavení věcí a újmy na zdraví při násilných akcích, stejně jako zvýšené náklady spojené s nutným utajením.

Souvislosti

Tato studie navazuje na dřívější studii Evropské komise věnovanou vývoji globálního trhu s nelegálními drogami, drogové problematice a výsledkům protidrogových opatření v letech 1998 až 2007.

Byla vypracována z podnětu výzkumných středisek Trimbos Institute a Rand Europe a financována v rámci programu Předcházení trestné činnosti a boj proti ní (ISEC). Program ISEC přispívá k bezpečnosti občanů prostřednictvím projektů pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní a na období 2007–2013 je na něj vyhrazen rozpočet ve výši 600 milionů EUR.

Odpovědnost za opatření v oblasti drog leží z větší části na orgánech jednotlivých členských států, které nejlépe dokáží posoudit, jaké kroky jsou s ohledem na jejich místní kulturu a sociální a ekonomické podmínky nejvhodnější. Budou-li však země EU postupovat samostatně, nebudou schopny se drogovou problematikou vypořádat účinně. Při koordinaci opatření, která mají omezit užívání nelegálních drog, a v boji proti obchodu s drogami tak Komise sehrává centrální roli.

Opatření EU zaměřená na drogovou problematiku jsou vymezena v protidrogové strategii EU pro období 2005–2012, 2013-2020 a v protidrogovém akčním plánu EU, který platí pro období 2009–2012.

Další informace

Zpráva: Bližší informace o trhu s nelegálními drogami v EU:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Evropská komise - Politika pro kontrolu drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar