Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 март 2013 г.

Растящият пазар на забранени наркотични вещества в ЕС свидетелства за въздействието на кризата

Според заключенията на изследване, публикувано днес от Европейската комисия, се очаква икономическата криза да окаже голямо въздействие върху пазара на наркотици, например чрез увеличаване на търсенето на забранени наркотични вещества. От изследването става ясно, че се очаква по-голям брой млади хора да участват в разпространението и дори производството на наркотици — особено като отглеждат канабис в дома си,— за да печелят пари. Очаква се обаче икономическата криза също така да доведе до намаляване на бюджетите за политиката за борба с наркотиците, особено за лечение и за мерки за намаляване на вредите.

„Публикуваното днес изследване е предупредителен сигнал за Европа: за да намалим предлагането на наркотици и да противодействаме на трафика на наркотици, ние трябва да намалим броя на лицата, които ги употребяват, чрез превенция, но също и чрез лечение,“ заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Предлагането отговаря на търсенето и с увеличаването на броя на употребяващите наркотици расте и пазарът на забранени наркотични вещества. Ето защо възнамерявам по-късно тази година да предложа по-строго законодателство за новите психотропни вещества и за трафика на забранени наркотични вещества. Трябва да предприемем действия на равнище ЕС и да защитим своите деца.“

Според Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) новите психотропни вещества се превръщат във все по-голям проблем. През 2011 г. чрез системата за ранно предупреждение на ЕС за първи път официално е подадена информация за общо 49 нови психотропни вещества. Това представлява най-големият брой вещества, за които някога е докладвано в рамките на една-единствена година, и е повишение от 41 на брой наркотични вещества, за които е докладвано през 2010 г., и 24 на брой — през 2009 г. Същевременно предварителните данни за 2012 г. не дават признаци за спад, като вече са открити над 50 вещества.

Докато употребата на „традиционни наркотици“ като кокаин, хероин и екстази като цяло остава на същите нива, пазарът на забранени наркотични вещества се снабдява с нови наркотици, като търговците се възползват от наличието на химикали, които не подлежат на регулиране чрез международна нормативна рамка. Тези наркотици стават все по-достъпни чрез интернет и бързо се разпространиха в много държави членки, които срещат трудности при предотвратяването на тяхната продажба.

На пазара навлизат още нови наркотици. През последните две години всяка седмица се е появявало ново наркотично вещество. Държавите членки не са в състояние сами да спрат разпространението на наркотиците: мерките за противодействие на национално равнище могат да принудят престъпниците просто да преместят производството на наркотици в съседните държави или да променят маршрутите на незаконния трафик.

През януари Комисията предложи в целия ЕС да бъде забранен амфетаминоподобният наркотик 4-MA (вж. IP/13/75), след като през 2010 г. успешно наложи забрана на подобното на екстази наркотично вещество мефедрон (вж. MEMO/10/646). На 25 октомври 2011 г. Европейската комисия обяви модернизиране на правилата на ЕС за борба със забранените наркотични вещества, по-специално с новите психотропни вещества, чиито ефекти наподобяват ефектите на опасни наркотици като екстази или кокаин и които представляват все по-голям проблем (IP/11/1236). Очаква се през 2013 г. да бъде представено законодателно предложение.

В публикуваното днес изследване се съдържа също информация относно въздействието на политиките, насочени към употребата или предлагането на наркотици, както и относно функционирането на пазара на забранени наркотични вещества в ЕС. В него се посочва и нарастващата важност на интернет за разпространението на наркотици. Направен е и подробен анализ на обема на пазара на определени забранени наркотични вещества, както и оценка на печалбите, които се генерират от тяхната продажба. Според изследването в ЕС пазарът на канабис, който е най-употребяваният от европейците наркотик, през 2010 г. е бил на стойност между 7 и 10 милиарда евро. Лицата, които интензивно употребяват наркотици, представляват малък дял от употребяващите канабис (между 5 % и 25 % в различните държави), но употребяват по-голямата част (между 55 % и 77 %) от общото количество канабис, което се консумира годишно. Изследването също така потвърждава, че прилагането на закони за борба с отглеждането и разпространението на канабис силно увеличава цената на този наркотик. Това се дължи на факта, че лицата, които го отглеждат, и тези, които извършват трафика му, изискват компенсация за риска от задържане и затвор, изземване и нараняване, който поемат, както и за разходите, свързани с необходимостта да осъществяват дейността си тайно.

Контекст

Това изследване е продължение на предишно изследване на Европейската комисия, в което бе представен анализ на тенденциите на световните пазари на забранени наркотични вещества, проблемите, свързани с наркотиците, и ответните мерки в рамките на политиката относно наркотиците в периода 1998—2007 г.

Работата по проекта беше възложена на института Trimbos и на Rand Europe и беше финансирана по линия на програмата „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC). Програмата „Предотвратяване и борба с престъпността“ разполага с бюджет от 600 милиона евро за периода 2007—2013 г. и допринася за сигурността на гражданите чрез проекти за предотвратяване на престъпността и борба с нея.

Политиката по отношение на наркотиците до голяма степен е отговорност на националните органи на държавите от ЕС, които са в най-добра позиция да вземат най-подходящите решения с оглед на културата и социално-икономическите условия на място. Въпреки това държавите от ЕС не могат сами ефективно да се борят с проблема с наркотиците. По тази причина Комисията играе централна роля за координиране на мерките за намаляване на употребата на забранени наркотични вещества и борба с трафика на наркотици.

Отговорът на ЕС на проблема с наркотиците е очертан в Стратегията на ЕС за наркотиците за периода 2005—2012 г., 2013-2020 r. и в Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците, който обхваща периода 2009—2012 г.

Допълнителна информация

Доклад „Нови данни за определени аспекти на пазара на забранени наркотични вещества в ЕС“ (Further insights into aspects of the EU illicit drugs market):

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm

Европейска комисия — политика за контрол на наркотиците:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar