Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 mars 2013

Kommissionen föreslår nya rättigheter för flygresenärer

EU-kommissionen föreslår idag ett åtgärdspaket som ska ge flygresenärer nya och bättre rättigheter. Det gäller framförallt rätten till information, omhändertagande och ombokning. Det ska också bli lättare att klaga och dessutom skärps tillsynen för att se till att resenärerna verkligen får det som de har rätt till.

I kommissionens förslag förtydligas juridiska gråzoner och man inför också nya rättigheter där det behövs. Hela listan finns i MEMO/13/203.

– Det är mycket viktigt att passagerarrättigheterna inte bara är en skrivbordsprodukt – vi måste kunna förlita oss på dem när det verkligen gäller, säger transportkommissionär Siim Kallas. Strandsatta resenärer vill i första hand ta sig hem. Därför inriktar vi oss på information, omhändertagande och effektiva ombokningar. Resenärerna ska kunna ta sig dit de vill så fort som möjligt samtidigt som flygbolagen måste få den tid de behöver för att lösa problemen.

I förslaget uppdateras rättigheterna på fyra områden:

1. Förtydligande av gråzoner när det gäller rätten till information om försenade eller inställda flyg, extraordinära omständigheter, rättigheter vid långa förseningar, beredskapsplaner, rätten till ombokning och rättigheter i samband med missade anslutningsflyg.

2. Nya rättigheter i samband med ändrade avgångstider, felstavade namn, skadat bagage och information om hur mycket bagage man får ha med sig.

3. Tillsyn, klagomål och konkurser: Nationella och europeiska myndigheter ska skärpa tillsynen av flygbolagen (övervakning och gemensamma utredningar), flygbolagen ska bli bättre på att behandla klagomål och respektera enskilda resenärers rättigheter (de måste t.ex. svara på klagomål inom två månader) och resenärerna ska få bättre information och skydd om flygbolaget går i konkurs.

4. Orimlig ekonomisk börda: Hjälpen till resenärerna begränsas, särskilt vid regionala flygningar. Flygbolagen ska också lättare kunna söka ersättning från ansvariga tredje parter.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar