Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. marca 2013

Komisija predlaga nove ukrepe za krepitev pravic letalskih potnikov

Evropska komisija je danes napovedala sveženj ukrepov, ki bo letalskim potnikom zagotovil nove in boljše pravice do informacij, oskrbe in preusmeritev, če bodo obtičali na letališčih. Obenem bodo uvedeni boljši pritožbeni postopki in izvršilni ukrepi, ki bodo potnikom omogočili uveljavljanje pravic.

Predlog o pravicah letalskih potnikov pojasnjuje pravne nejasnosti in po potrebi uvaja nove pravice. Za celotni seznam glej MEMO/13/203.

Podpredsednik Siim Kallas je povedal: „Zelo pomembno je, da pravice potnikov ne obstajajo samo na papirju. Zagotovljeno mora biti, da se lahko na njih zanesemo, kadar je to najbolj potrebno, tj. ko gre kaj narobe. Vemo, da je potnikom, ki obtičijo na letališču, pomembno samo to, da se vrnejo domov. Zato je naša pozornost usmerjena na informacije, oskrbo in učinkovito preusmeritev. Naš cilj je čim prej prepeljati potnike tja, kamor želijo, obenem pa letalskim prevoznikom dati na voljo dovolj časa, da rešijo težave.“

S predlogom bodo posodobljene pravice potnikov na štirih ključnih področjih:

1. Pojasnitev nejasnosti: pravice do informacij v primeru zamud ali odpovedi letov; izredne okoliščine; pravice pri dolgih zamudah in zamudah na letališki stezi; načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih; pravice do preusmeritve in pravice na povezovalnih letih.

2. Nove pravice: v primeru spreminjanja časa letov; napačno navedena imena; nove pravice v primeru neustreznega ravnanja s prtljago in zahteve v zvezi s transparentnostjo za ročno in prijavljeno prtljago.

3. Izvrševanje, pritožbeni postopki in kazni: krepitev nadzora nad letalskimi prevozniki s strani nacionalnih in evropskih oblasti (spremljanje in skupne preiskave) ter obravnavanjem pritožb in uveljavljanjem pravic posameznikov (vključno z zahtevo, da morajo letalski prevozniki odgovoriti na pritožbe v dveh mesecih); nesolventnost.

4. Nesorazmerno finančno breme: omejitev pomoči; omejitev za regionalne dejavnosti; delitev ekonomskega bremena.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar