Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja proponuje nowe środki służące wzmocnieniu praw pasażerów linii lotniczych

European Commission - IP/13/219   13/03/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT SK SL BG RO

Komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 13 marca 2013 r.

Komisja proponuje nowe środki służące wzmocnieniu praw pasażerów linii lotniczych

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet przepisów mających na celu wzmocnienie i rozszerzenie praw pasażerów linii lotniczych, zwłaszcza prawa do informacji, opieki i zmiany planu podróży w sytuacji, gdy pasażerowie utkną na lotnisku. Aby pasażerowie naprawdę mogli korzystać z przysługujących im praw, usprawnione zostaną również procedury składania skarg oraz środki egzekwowania prawa.

Nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych usuwają niepewność prawną i w stosownych przypadkach wprowadzają nowe prawa (pełen wykaz: zob. MEMO/13/203).

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Niezwykle istotne jest, aby prawa pasażerów nie istniały tylko na papierze. Wszyscy musimy mieć możliwość odwołania się do nich w momencie, kiedy są nam najbardziej potrzebne, tzn. w przypadku problemów. Wiemy, że prawdziwym priorytetem zablokowanych pasażerów jest po prostu jak najszybszy powrót do domu. Dlatego też kładziemy nacisk na zapewnienie informacji, opieki i skutecznej zmiany planu podróży. Chodzi przede wszystkim o to, aby pasażerowie jak najszybciej dotarli do swojego celu i aby linie lotnicze dysponowały czasem potrzebnym na rozwiązanie problemów”.

Propozycja Komisji aktualizuje prawa pasażerów w czterech ważnych obszarach. Są to:

1. Usunięcie niepewności prawnej: prawo do informacji na temat opóźnienia lub odwołania lotu; nadzwyczajne okoliczności; prawa przysługujące w przypadku dużych opóźnień i opóźnień z powodu przestoju na płycie; ustalenie planu postępowania awaryjnego; prawo do zmiany planu podróży i prawa w zakresie zastępczego połączenia lotniczego.

2. Nowe prawa: w przypadku zmiany rozkładu; błędów ortograficznych w nazwach/nazwiskach; nowe prawa w odniesieniu do niewłaściwej obsługi bagażu i wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących bagażu podręcznego i rejestrowanego.

3. Egzekwowanie prawa, procedury wnoszenia skarg i sankcje wzmocnienie nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi przez organy krajowe i europejskie (monitorowanie i wspólne dochodzenia), a także zwiększenie skuteczności rozpatrywania skarg i egzekwowania indywidualnych praw (w tym wymóg udzielenia przez przewoźnika lotniczego odpowiedzi na skargi w terminie dwóch miesięcy); upadłość.

4. Nieproporcjonalne obciążenia finansowe: ograniczenia w zakresie pomocy; ograniczenia dotyczące działalności regionalnej; podział obciążeń ekonomicznych.

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website