Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 13 marca 2013 r.

Komisja proponuje nowe środki służące wzmocnieniu praw pasażerów linii lotniczych

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet przepisów mających na celu wzmocnienie i rozszerzenie praw pasażerów linii lotniczych, zwłaszcza prawa do informacji, opieki i zmiany planu podróży w sytuacji, gdy pasażerowie utkną na lotnisku. Aby pasażerowie naprawdę mogli korzystać z przysługujących im praw, usprawnione zostaną również procedury składania skarg oraz środki egzekwowania prawa.

Nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych usuwają niepewność prawną i w stosownych przypadkach wprowadzają nowe prawa (pełen wykaz: zob. MEMO/13/203).

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Niezwykle istotne jest, aby prawa pasażerów nie istniały tylko na papierze. Wszyscy musimy mieć możliwość odwołania się do nich w momencie, kiedy są nam najbardziej potrzebne, tzn. w przypadku problemów. Wiemy, że prawdziwym priorytetem zablokowanych pasażerów jest po prostu jak najszybszy powrót do domu. Dlatego też kładziemy nacisk na zapewnienie informacji, opieki i skutecznej zmiany planu podróży. Chodzi przede wszystkim o to, aby pasażerowie jak najszybciej dotarli do swojego celu i aby linie lotnicze dysponowały czasem potrzebnym na rozwiązanie problemów”.

Propozycja Komisji aktualizuje prawa pasażerów w czterech ważnych obszarach. Są to:

1. Usunięcie niepewności prawnej: prawo do informacji na temat opóźnienia lub odwołania lotu; nadzwyczajne okoliczności; prawa przysługujące w przypadku dużych opóźnień i opóźnień z powodu przestoju na płycie; ustalenie planu postępowania awaryjnego; prawo do zmiany planu podróży i prawa w zakresie zastępczego połączenia lotniczego.

2. Nowe prawa: w przypadku zmiany rozkładu; błędów ortograficznych w nazwach/nazwiskach; nowe prawa w odniesieniu do niewłaściwej obsługi bagażu i wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących bagażu podręcznego i rejestrowanego.

3. Egzekwowanie prawa, procedury wnoszenia skarg i sankcje wzmocnienie nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi przez organy krajowe i europejskie (monitorowanie i wspólne dochodzenia), a także zwiększenie skuteczności rozpatrywania skarg i egzekwowania indywidualnych praw (w tym wymóg udzielenia przez przewoźnika lotniczego odpowiedzi na skargi w terminie dwóch miesięcy); upadłość.

4. Nieproporcjonalne obciążenia finansowe: ograniczenia w zakresie pomocy; ograniczenia dotyczące działalności regionalnej; podział obciążeń ekonomicznych.

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar