Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 maart 2013

De Commissie stelt nieuwe maatregelen voor om de rechten van vliegtuigpassagiers te versterken

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen aangekondigd om te garanderen dat vliegtuigpassagiers nieuwe en betere rechten op informatie, verzorging en herroutering krijgen als zij stranden op de luchthaven. Ook de klachtenbehandelingsprocedures en de handhavingsmaatregelen worden verbeterd, zodat passagiers hun rechten ook daadwerkelijk kunnen afdwingen.

Het voorstel inzake rechten van vliegtuigpassagiers verduidelijkt grijze zones en voert waar nodig nieuwe rechten in. Voor de volledige lijst van rechten, zie MEMO/13/203.

Vicevoorzitter Siim Kallas: "Het is zeer belangrijk dat passagiersrechten niet alleen op papier bestaan. Als het erop aan komt, d.w.z. als het fout loopt, moeten we er allemaal op kunnen vertrouwen. . We weten dat gestrande passagiers in de eerste plaats weer thuis willen geraken. Daarom ligt onze focus op informatie, verzorgen en effectieve herroutering. Ons doel is passagiers zo snel mogelijk naar de plaats te brengen waar ze willen zijn en tegelijk de luchtvaartmaatschappijen de tijd te geven die zij nodig hebben om de problemen op te lossen."

Het voorstel zorgt voor een actualisering van de passagiersrechten op vier belangrijke gebieden:

1. Verduidelijking van grijze zones: recht op informatie over vertraagde of geannuleerde vluchten; buitengewone omstandigheden; rechten in verband met langdurige vertragingen en vertragingen op het tarmac; noodplannen; recht op herroutering en recht op aansluitende vluchten.

2. Nieuwe rechten: in geval van verandering van het vluchtschema, verkeerd gespelde namen; nieuwe rechten in verband met slecht behandelde bagage en transparantievoorschriften voor handbagage en ingecheckte bagage.

3. Handhaving, klachtenprocedures en sanctionering: het toezicht op luchtvaartmaatschappijen door nationale en Europese autoriteiten versterken (toezicht en gezamenlijke onderzoeken); klachtenbehandeling en de handhaving van individuele rechten (inclusief de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om binnen twee maanden antwoord te geven op klachten); faillissement.

4. Te hoge kostprijs: bijstand niet langer onbeperkt; beperkingen voor regionale vluchten; verdeling van de economische lasten.

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar