Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. martā

Komisija ierosina jaunus pasākumus aviopasažieru tiesību nostiprināšanai

Eiropas Komisija šodien izsludināja pasākumu bloku, kuri pieņemti, lai nodrošinātu, ka aviopasažieriem ir jaunas un uzlabotas tiesības uz informāciju, aprūpi un maršruta maiņu gadījumos, kad tie iestrēguši kādā lidostā. Tajā pašā laikā būs pieejamas labākas sūdzību izskatīšanas procedūras un izpildes nodrošināšanas pasākumi, kas garantētu, ka pasažieri tiesības, kas tiem pienākas, varētu arī faktiski iegūt.

Šajā priekšlikumā par aviopasažieru tiesībām ir ieviesta lielāka skaidrība tiesību „pelēkajās zonās” un ieviestas jaunas tiesības, ar kuru pilnu sarakstu var iepazīties, izlasot MEMO/13/203

Priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: „Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pasažieru tiesības nepastāvētu tikai uz papīra. Mums visiem ir jāspēj uz šīm tiesībām paļauties, kad tam ir vislielākā nozīme — respektīvi, kad noticis kas neparedzēts. Protams, lidostās iestrēgušu pasažieru patiesā prioritāte ir vienkārši nokļūt savās mājās. Tālab mums ir jāvērš savi centieni uz informēšanu, aprūpi un efektīvu maršrutu maiņu. Izvirzītais mērķis ir pēc iespējas ātrāk nogādāt pasažierus tur, kur tiem jānokļūst, vienlaikus atvēlot aviosabiedrībām pietiekami daudz laika radušos problēmu atrisināšanai.”

Ar priekšlikumu pasažieru tiesības atjaunina šādos četros svarīgākajos aspektos.

1. Skaidrība tiesību „pelēkajās zonās”: tiesības uz informāciju par novēlotiem vai atceltiem lidojumiem; ārkārtēji apstākļi; tiesības saistībā ar ilgu kavēšanos un kavēšanos uz perona vai manevrēšanas zonā; ārkārtas pasākumu plānošana; tiesības uz maršruta maiņu un tiesības saistībā ar savienotajiem lidojumiem.

2. Jaunas tiesības: grafika maiņas gadījumā; ja pieļautas kļūdas pasažiera vārdā vai uzvārdā; jaunas tiesības attiecībā uz nepareizi apkalpotu bagāžu un pārredzamības prasības saistībā ar rokas bagāžu un reģistrēto bagāžu.

3. Izpilde, sūdzību izskatīšanas procedūras un sankcijas: nostiprināt valstu un Eiropas iestāžu īstenoto gaisa pārvadātāju pārraudzību (uzraudzība un kopīgas izmeklēšanas); sūdzību izskatīšana un individuālo tiesību īstenošana (tostarp prasības attiecībā uz aviosabiedrību pienākumu sniegt atbildi uz sūdzību divu mēnešu laikā); maksātnespējas jautājumi.

4. Nesamērīgs finansiāls slogs: ierobežojumi attiecībā uz palīdzību, kas jāsniedz; ierobežojumi attiecībā uz reģionālajiem lidojumiem; ekonomiskā sloga dalīšana.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar