Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 13 d.

Komisija siūlo naujas lėktuvų keleivių teisių stiprinimo priemones

Šiandien Europos Komisija paskelbė apie naujas priemones, kurias taikant oro uostuose įstrigę keleiviai įgytų naujų ir geresnių galimybių gauti informaciją bei pagalbą ir kelionės tikslą pasiekti kitu maršrutu. Taip pat bus patobulintos skundų procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, kad keleiviai galėtų realiai pasinaudoti savo teisėmis.

Lėktuvų keleivių teisių pasiūlyme išaiškinti teisiniai klausimai, kuriais iki šiol trūko aiškumo, ir, kur reikia, numatyta naujų teisių. Visas sąrašas pateikiamas MEMO/13/203

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Svarbu, kad keleivių teisės egzistuotų ne vien popieriuje. Turime būti tikri, kad prireikus, kai reikalai pakrypsta kitaip, nei planuota, galėtume jomis pasinaudoti. Žinome, kad įstrigusiems keleiviams labiausiai rūpi grįžti namo. Todėl daugiausiai dėmesio skyrėme informavimui, pagalbai ir veiksmingam keleivių nukreipimui kitais maršrutais. Siekiame, kad keleiviai kelionės tikslą pasiektų kuo greičiau, o oro vežėjai turėtų pakankamai laiko problemoms išspręsti.“

Pasiūlymu atnaujinamos keturių pagrindinių sričių keleivių teisės:

1. Išaiškinami ginčytini klausimai: teisės gauti informaciją apie vėluojančius arba atšauktus skrydžius; ypatingos aplinkybės; teisės, susijusios su dideliu vėlavimu ir prastovomis keleiviams laukiant lėktuve; nenumatytų atvejų planai; teisės keliauti kitais maršrutais ir teisės, susijusios su jungiamaisiais skrydžiais.

2. Suteikiamos naujos teisės: kai keičiamas skrydžių laikas, suklystama įrašant asmenvardžius ar netinkamai tvarkomas bagažas; nustatomi skaidrumo reikalavimai, taikomi rankiniam ir registruojamam bagažui.

3. Reglamentuojamas vykdymo užtikrinimas, skundai ir sankcijos: griežtėja nacionalinių ir Europos valdžios institucijų vykdoma oro vežėjų priežiūra (numatomas stebėjimas ir bendri tyrimai), skundų tvarkymo nuostatos ir pavienių teisių vykdymo užtikrinimas (pavyzdžiui, oro vežėjai įpareigojami į skundus atsakyti per du mėnesius); aptariami nemokumo atvejai.

4. Vengiama neproporcingos finansinės naštos: ribojama pagalba, ribojama atsakomybė už regioninius skrydžius, padalijama ekonominė našta.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar