Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. maaliskuuta 2013

Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla lujitetaan lentomatkustajien oikeuksia

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle. Samaan aikaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä parannetaan, jotta matkustajat voivat oikeasti käyttää oikeuksiaan.

Lentomatkustajien oikeuksia koskevalla ehdotuksella selkiytetään oikeudellisia epäselvyyksiä ja otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia oikeuksia, ks. koko luettelo taustatiedotteessa MEMO/13/203

Komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin mukaan on erittäin tärkeää, etteivät matkustajien oikeudet ole olemassa vain paperilla. ”Meidän kaikkien on voitava luottaa näihin oikeuksiin, kun ne ovat eniten tarpeen, eli kun asiat menevät pieleen. Tiedämme, että lennolta jääneille matkustajille on tärkeintä vain päästä kotiin. Painopisteemme on siten tiedotuksessa, huolenpidossa ja tehokkaassa uudelleenreitityksessä. Tavoitteena on saada matkustajat perille mahdollisimman nopeasti ja antaa samalla lentoyhtiöille aikaa ratkaista ongelmat”, komissaari totesi.

Ehdotuksessa matkustajien oikeudet saatetaan ajan tasalle neljällä keskeisellä alalla:

1. Oikeudellisten epäselvyyksien selkiyttäminen: oikeus saada tietoa myöhässä olevista tai perutuista lennoista; poikkeukselliset olosuhteet; oikeudet, jos lähtö viivästyy pitkään tai matkustajat joutuvat odottamaan lentokoneessa kenttäalueella; valmiussuunnitelmat; oikeus uudelleenreititykseen ja jatkolennoille.

2. Uudet oikeudet: lentoaikataulun muuttuminen; nimien oikeinkirjoitusvirheet; matkatavaroiden käsittelyvirheisiin liittyvät uudet oikeudet sekä käsimatkatavaroihin ja ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin liittyvät avoimuusvaatimukset.

3. Täytäntöönpanon valvonta, valitusmenettelyt ja seuraamukset: lentoyhtiöiden tiukempi valvonta kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten toimesta (seuranta ja yhteiset tutkinnat); valitusten käsittely ja matkustajien oikeuksien paneminen täytäntöön (lentoyhtiöiden on muun muassa vastattava valituksiin kahden kuukauden kuluessa); maksukyvyttömyys.

4. Taloudellisten rasitteiden kohtuuttomuus: rajoitukset sille, kuinka paljon apua on tarjottava; alueelliseen lentoliikenteeseen liittyvät rajoitukset; taloudellisen rasitteen jakaminen.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar