Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. märts 2013

Komisjon suurendab lennureisijate õigusi

Euroopa Komisjon avalikustas täna meetmepaketi, millega suurendatakse lennujaamas viibima sunnitud reisijate õigusi seoses teavitamise, hoolitsuse pakkumise ja teekonna muutmisega. Samas on kavas kehtestada tõhusam kaebuste menetlemise kord ning jõustamismeetmed, et reisijad saaksid oma õigusi ka tegelikult kasutada.

Lennureisijate õigusi käsitleva eelnõu eesmärk on täita õiguslüngad ning kehtestada vajaduse korral uued õigused (kavandatavate muudatuste täieliku loeteluga tutvumiseks vt MEMO/13/203.)

On ülimalt tähtis, et reisijate õigused ei kehtiks ainult paberil. Meil kõigill peab olema võimalus kasutada oma õigusi siis, kui neid kõige rohkem vajame – siis, kui asjad ei lähe nii, nagu plaanitud. Me teame, et lennujaamas viibima sunnitud reisijale on kõige tähtsam jõuda koju. Seepärast oleme põhitähelepanu pööranud teavitamise, hoolitsuse pakkumise ja teekonna tulemusliku ümbersuunamisega seotud õigustele. Eesmärk on toimetada reisijad nii kiiresti kui võimalik sinna, kuhu nad soovivad minna, ja anda samas lennufirmadele aega tekkinud probleemide kõrvaldamiseks," märkis Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Ettepanekuga ajakohastatakse reisijate õigusi neljas põhivaldkonnas:

1. Õiguslünkade täitmine: reisijate õigus saada teavet lennu hilinemise või tühistamise korral; erakorralised asjaolud; reisijate õigused lennu pikaajalise hilinemise ja lennurajaga seotud hilinemise korral; hädaolukorra lahendamise kavade koostamine; reisijate õigused teekonna muutmise ning ümberistumisega lendude korral.

2. Uute õiguste kehtestamine: lennu ümberkorraldamine; valesti kirjutatud nimed; uued õigused seoses pagasi käitlemise häiretega ning läbipaistvate nõuete kehtestamine käsi- ja registreeritud pagasi suhtes.

3. Jõustamine, kaebuste esitamise kord ning sanktsioonide kohaldamine: riiklike ja üleeuroopaliste ametiasutuste järelevalve tugevdamine lennuettevõtjate üle (kontrollid, ühisuurimiste algatamine); kaebuste esitamise korra tõhustamine ning individuaalsete õiguste jõustamine (sh nõue, et lennuettevõtjad peavad kaebusele hiljemalt kahe kuu jooksul vastama); maksejõuetusega seotud küsimused.

4. Ebaproportsionaalne finantskoormus: piirangute kehtestamine seoses abi osutamisega; piirangute kehtestamine seoses piirkondlike lendudega; majanduskulude jagamine.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar