Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. marca 2013

Zaposlovanje: Komisija predlaga predpise za uresničevanje pobude za zaposlovanje mladih

Evropska komisija je v boju proti brezposelnosti mladih predlagala operativne predpise za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih. Predlog za pobudo je dal Evropski svet na zasedanju 7. in 8. februarja 2013, zanjo pa bo v obdobju 2014–2020 namenjenih 6 milijard evrov.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Kot odgovor na jasen politični signal Evropskega sveta, da je treba podpreti jamstvo za mlade in druge ukrepe za reševanje rekordne stopnje brezposelnosti mladih, je Komisija podala konkreten predlog. Ta bo državam članicam omogočil uporabo sredstev, takoj ko bo stopil v veljavo novi proračunski okvir za obdobje 2014–2020.“

Pobuda za zaposlovanje mladih je namenjena zlasti mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo in ne usposabljajo v regijah Unije, kjer je bila stopnja brezposelnosti mladih v letu 2012 višja od 25 %. Osredotoča se na njihovo vključevanje na trg dela.

Sredstva v okviru pobude za zaposlovanje mladih bodo torej namenjena okrepitvi in pospešitvi izvajanja svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih, sprejetega decembra 2012. Države članice bodo lahko z razpoložljivimi sredstvi v upravičenih regijah financirale zlasti ukrepe za izvajanje priporočila o jamstvu za mlade, sprejetega na zasedanju Sveta ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve 28. februarja (glej MEMO/13/152). V okviru jamstva za mlade bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da mladi v starosti do 25 let dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti.

Pobuda za zaposlovanje mladih bo dopolnjevala druge projekte na nacionalni ravni, tudi tiste s podporo Evropskega socialnega sklada, za vzpostavitev ali izvajanje programov jamstva za mlade, kot so na primer reforme ustreznih institucij in storitev.

Sredstva za uresničevanje pobude v višini 3 milijard evrov bodo dodeljena iz posebne proračunske vrstice za zaposlovanje mladih, poleg tega pa bo iz Evropskega socialnega sklada pobudi namenjenih še najmanj 3 milijarde evrov. Ob upoštevanju trenutnih proračunskih težav držav članic zaradi gospodarske krize bodo države članice morale sofinancirati samo prispevek Evropskega socialnega sklada.

Ozadje

Posledice gospodarske krize še posebej občutijo mladi. Januarja 2013 je bila stopnja brezposelnosti mladih v EU s 23,6 % več kot dvakrat tolikšna kot pri odraslih. Sedem milijonov in pol mladih Evropejcev v starosti od 15 do 24 let ni zaposlenih, se ne izobražuje in ne usposablja. Brezposelnost mladih je še posebej pereča v nekaterih regijah. To ni le težava posameznikov, temveč resna grožnja socialni koheziji v EU, ki pomeni tveganje za dolgoročni negativni učinek na evropski gospodarski potencial in konkurenčnost.

Za zniževanje nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnosti mladih je Komisija 5. decembra 2012 sprejela sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih. Ta vsebuje predlog za priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade, začenja drugo fazo posvetovanja s socialnimi partnerji o okviru za kakovost pripravništev, napoveduje evropsko koalicijo za vajeništva in opisuje načine za zmanjšanje ovir za mobilnost mladih.

Ključni cilj kohezijske politike Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada je ustvarjanje delovnih mest za mlade. Evropski svet pa je šel na zasedanju 7. in 8. februarja v boju proti brezposelnosti mladih še korak dlje in podal predlog pobude za zaposlovanje mladih.

Več informacij

Sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih

Sporočilo za medije: IP/12/1311

Izjava za javnost: MEMO/12/938

Govor: SPEECH/12/910

Video:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=sl&videosId=2619&vl=sl&furtherVideos=yes

Prispevek na spletni strani GD za zaposlovanje:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=sl

Spletna stran o zaposlovanju mladih: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Spletišče komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitterju: https://twitter.com/laszloandoreu

Naročite se na brezplačen elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar