Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 maart 2013

Werkgelegenheid: Commissie stelt regels voor om Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief tot werkelijkheid te maken

De Europese Commissie heeft operationele regels voorgesteld om ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief uit te voeren. Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is door de Europese Raad van 7-8 februari 2013 voorgesteld en beschikt over een budget van 6 miljard EUR voor de periode 2014-20.

László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie verklaarde hierover: "Na de door de Europese Raad afgegeven sterke politieke signalen om de jongerengarantie en andere maatregelen te ondersteunen teneinde de recordniveaus van jeugdwerkloosheid aan te pakken, is de Commissie met de concrete voorstellen gekomen om de lidstaten in staat te stellen de middelen onmiddellijk te beginnen gebruiken zodra het nieuwe begrotingskader 2014-2020 in werking treedt."

Met het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief zouden met name jongeren zonder scholing, werk of stage (NEET's) in de regio's van de Unie waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 25% bedroeg worden ondersteund. Het initiatief zou zich toespitsen op het integreren van de NEET's in de arbeidsmarkt.

Het geld in het kader van het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief zou daarom worden gebruikt voor het versterken en versnellen van maatregelen die in het Jeugdwerkgelegenheidspakket van december 2012 zijn geschetst. Met name zouden de geldmiddelen voor de lidstaten beschikbaar zijn voor het financieren van maatregelen om in de in aanmerking komende regio's de aanbeveling tot invoering van de jongerengarantie uit te voeren die op 28 februari door de Raad van Ministers van Arbeid en Sociale Zaken is overeengekomen (zie MEMO/13/152). In het kader van de jongerengarantie moeten de lidstaten maatregelen invoeren om ervoor te zorgen dat jongeren tot de leeftijd van 25 jaar binnen vier maanden na de school te hebben verlaten of werkloos te zijn geworden een kwaliteitsvol aanbod van werkgelegenheid, permanente educatie, leerling- of stageplaatsen ontvangen.

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief zou andere op nationaal niveau ondernomen projecten, inclusief projecten die door het ESF worden ondersteund, aanvullen met het oog op het instellen of uitvoeren van de jongerengarantieregelingen, zoals hervorming van de relevante instellingen en diensten.

Van de geldmiddelen zou 3 miljard EUR afkomstig zijn van een specifiek begrotingsonderdeel jeugdwerkgelegenheid, aangevuld met ten minste 3 miljard EUR extra uit het Europees Sociaal Fonds. Gezien de huidige begrotingsmoeilijkheden van de lidstaten wegens de economische crisis zouden zij alleen de bijdrage van het Europees Sociaal Fonds met een eigen financiële bijdrage moeten aanvullen.

Achtergrond

Met name jongeren zijn zwaar door de economische crisis getroffen. In januari 2013 waren er in de EU meer dan tweemaal zoveel jongeren (23,6%) als volwassenen werkloos. In de EU zijn 7,5 miljoen jonge Europeanen (van 15-24 jaar) zonder scholing, werk of stage (NEET's). De jeugdwerkloosheid is in bepaalde regio's bijzonder acuut. Dit is niet alleen voor de betrokkenen een probleem, maar vormt ook voor de sociale cohesie in de EU een serieuze bedreiging en houdt voor het economisch potentieel en het concurrentievermogen van Europa risico's in die een negatieve impact hebben op lange termijn.

Om de onaanvaardbaar hoge jeugdwerkloosheid aan te pakken, heeft de Commissie op 5 december 2012 het Jeugdwerkgelegenheidspakket aangenomen. Het omvat een voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot invoering van een jongerengarantie, start een tweede fase op van de raadpleging van de sociale partners over een kwaliteitskader voor stages, kondigt een Europese Alliantie voor leerlingplaatsen aan en schetst manieren om belemmeringen voor mobiliteit voor jongeren te verminderen.

Het creëren van arbeidsplaatsen voor jongeren is een belangrijke doelstelling van het cohesiebeleid, dat zowel door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling als het Europees Sociaal Fonds wordt ondersteund. De Europese Raad van 7-8 februari 2013 heeft besloten een stap verder te zetten in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid door het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief voor te stellen.

Verdere informatie

Jeugdwerkgelegenheidspakket

Persbericht: IP/12/1311

Memo: MEMO/12/938

Toespraak: SPEECH/12/910

video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Website jeugdwerkgelegenheid: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

Website van László Andor's: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Volg László Andor op Twitter: https://twitter.com/laszloandoreu

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar