Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 12 d., Briuselis

Užimtumas. Komisija siūlo Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo taisykles

Komisija pasiūlė taisykles, kad įgyvendintų Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuria siekiama kovoti su jaunimo nedarbu. 2013 m. vasario 7–8 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba 2014–2020 m. laikotarpiui pasiūlė 6 mlrd. EUR Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetą.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Europos Vadovų Tarybai išreiškus tvirtą politinę paramą „Jaunimo garantijų“ iniciatyvai ir kitoms kovos su kaip niekad dideliu jaunimo nedarbu priemonėms, Komisija pateikė konkretų pasiūlymą, kad valstybės narės galėtų pradėti naudoti išteklius, kai tik įsigalios nauja 2014–2020 m. biudžeto programa.“

Jaunimo užimtumo iniciatyva ypač paremtų nesimokantį, nestudijuojantį ir nedirbantį jaunimą Sąjungos regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas 2012 m. viršijo 25 proc. Ja pirmiausia būtų siekiama integruoti nesimokantį, nestudijuojantį ir nedirbantį jaunimą į darbo rinką.

Todėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis būtų stiprinamos ir sparčiau įgyvendinamos priemonės, išdėstytos 2012 m. gruodžio mėn. pasiūlytame jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinyje. Visų pirma valstybės narės šiomis lėšomis galėtų finansuoti priemones, kuriomis reikalavimus atitinkančiuose regionuose įgyvendinama Rekomendacija dėl „jaunimo garantijų" iniciatyvos, dėl kurios vasario 28 d. sutarė ES užimtumo ir socialinių reikalų ministrų taryba (žr. MEMO/13/152). Pagal „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą valstybės narės turėtų įgyvendinti priemones ir užtikrinti, kad per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo jaunuoliai iki 25 metų turėtų galimybę gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę.

Jaunimo užimtumo iniciatyva papildytų kitus nacionalinius projektus, be kita ko, gaunančius ESF paramą, siekiant sukurti ar įgyvendinti jaunimo garantijų schemas, pavyzdžiui, pertvarkyti atitinkamas institucijas ir tarnybas.

3 mlrd. EUR būtų skirta iš specialiai jaunimo užimtumui skirtos biudžeto eilutės ir bent 3 mlrd. EUR iš Europos socialinio fondo. Atsižvelgiant į tai, kad dėl ekonomikos krizės valstybės narės šiuo metu turi su biudžetu susijusių sunkumų, jos turėtų mokėti savo finansinį įnašą tik Europos socialinio fondo atveju.

Pagrindiniai faktai

Ekonomikos krizė ypač paveikė jaunimą. 2013 m. sausio mėn. jaunimo nedarbo lygis ES (23,6 proc.) dvigubai viršijo suaugusiųjų nedarbo lygį. 7,5 mln. jaunų europiečių (15–24 m.) Europos Sąjungoje nei dirba, nei mokosi ar studijuoja. Jaunimo nedarbo problema ypač didelė tam tikruose regionuose. Tai ne tik darbo neturinčių asmenų problema, bet ir didelė grėsmė ES socialinei sanglaudai, galinti turėti ilgalaikį neigiamą poveikį Europos ekonominiam potencialui ir konkurencingumui.

Siekdama spręsti nepriimtinai didelio jaunuolių nedarbo problemą, Komisija 2012 m. gruodžio 5 d. priėmė jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinį. Jį sudaro Tarybos rekomendacijos dėl „jaunimo garantijų“ iniciatyvos nustatymo pasiūlymas, juo pradedamos socialinių partnerių antro etapo konsultacijos dėl stažuočių kokybės sistemos, pristatomas Europos gamybinės praktikos aljansas ir išdėstomi kliūčių jaunuolių judumui mažinimo būdai.

Darbo vietų jaunimui kūrimas – pagrindinis sanglaudos politikos uždavinys, kurį remia ir Europos regioninės plėtros fondas, ir Europos socialinis fondas. 2013 m. vasario 7–8 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba nusprendė sustiprinti kovą su jaunimo nedarbu ir pasiūlė Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

Daugiau informacijos

Jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinys

Pranešimas spaudai – IP/12/1311

Informacinis pranešimas – MEMO/12/938

Kalba – SPEECH/12/910

Vaizdo klipas –

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Jaunimo užimtumo puslapis http://ec.europa.eu/social/youthemployment

László Andoro interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andoro paskyra tinkle „Twitter“ https://twitter.com/laszloandoreu

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar