Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 12.

Foglalkoztatáspolitika: a Bizottság javaslatot tett az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítása érdekében

A fiatalkori munkanélküliség megszüntetése érdekében az Európai Bizottság összeállította javaslatát az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtását szolgáló működési szabályokról. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítására az Európai Tanács 2013. február 7-8.-i ülésén tett javaslatot. A kezdeményezés a 2014–2020 közötti időszakban 6 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezne.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos, így nyilatkozott: Látva, hogy az Európai Tanácsban komoly politikai elhatározás született az ifjúsági garancia és egyéb, a fiatalok példátlan mértékű munkanélküliségét csökkentő intézkedések támogatásáról, a Bizottság összeállított egy konkrét javaslatot, melynek alapján a tagállamok a 2014–20-as költségvetési keret életbe lépése után akár azonnal megkezdhetik a források erre a célra való felhasználását.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elsősorban azokat a NEET-fiatalokat, azaz nem foglalkoztatott és oktatásban vagy képzésben sem részesülő fiatalokat kívánja támogatni, akik az Európai Unió olyan régióiban élnek, melyekben az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben meghaladta a 25%-ot. A kezdeményezés középpontjában a NEET-fiatalok munkaerő-piaci integrációja áll.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetése tehát azon intézkedések megerősítését és felgyorsítását szolgálja, melyeket a 2012 decemberében elfogadott ifjúsági foglalkoztatási csomag körvonalazott. A pénzügyi források segítségével a tagállamok olyan intézkedéseket finanszírozhatnak a támogatható régiókban, amelyek a február 28-án az EU foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácsa által is támogatott (lásd: MEMO/13/152), ifjúsági garanciáról szóló ajánlás céljainak megvalósítását szolgálják. Az ifjúsági garancia keretében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, melyek biztosítják, hogy az a 25 éven alatti fiatal, aki nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesül, a munkahelye elvesztését vagy a tanulás befejezését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot vagy gyakornoki állást kapjon, illetve további oktatásban és képzésben vegyen részt.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az ifjúsági garancia rendszerének létrehozását és működtetését célzó egyéb tagállami projekteket (többek közt az Európai Szociális Alap által támogatott intézkedéseket) egészítené ki, például az érintett intézmények és szolgáltatások megújítása révén.

A kezdeményezés pénzügyi alapját az ifjúsági foglalkoztatásra szánt külön költségvetési tétel (3 milliárd euró) és az Európai Szociális Alap hozzájárulása alkotja (legalább 3 milliárd euró). Figyelembe véve a tagállamoknak a gazdasági válság folytán kialakult költségvetési problémáit, a tagállamok rendkívüli hozzájárulására csak az Európai Szociális Alap által nyújtott összeg biztosításához lenne szükség.

Háttér

A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a fiatal generáció tagjait. A munkanélküli fiatalok aránya az EU-ban 2013 januárjában elérte a 23,6%-ot, amely kétszer olyan magas, mint a felnőttek esetében. Jelenleg a 15–24 év közötti európai fiatalok között 7,5 millió azoknak a száma, akik nemcsak a munka, de az oktatás és a képzés szempontjából is inaktívak (ők az úgynevezett NEET-fiatalok). A helyzet egyes régiókban különösen kritikussá vált. Mindez nemcsak a szóban forgó egyének problémája, hanem az EU társadalmi kohéziójára nézve is komoly kockázatot jelent, hosszú távon pedig negatív hatással lehet Európa gazdaságára és versenyképességére is.

A fiatalokat sújtó munkanélküliség elfogadhatatlanul magas arányának csökkentése érdekében a Bizottság 2012. december 5-én a fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomagot fogadott el. Ebbe beletartozik a Tanács ajánlása az ifjúsági garancia létrehozásáról, emellett a csomag elindítja a szociális partnerek konzultációjának második szakaszát a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, létrehozza a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségét, valamint felvázolja, milyen módon lehetne leküzdeni a fiatalok mobilitását akadályozó tényezőket.

A fiatalok elhelyezkedését szolgáló munkahelyteremtés a kohéziós politika egyik legfőbb célkitűzése, melynek támogatásában az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap is nagy szerepet játszik. Az Európai Tanács 2013. február 7-8-i ülésén úgy határozott, hogy további lépéseket kíván tenni a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem jegyében, ezért útjára indította az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést.

További információk

Az ifjúsági foglalkoztatási csomag

Sajtóközlemény: IP/12/1311 - Feljegyzés: MEMO/12/938 (angol nyelven) - Beszéd: SPEECH/12/910 (angol nyelven)

Videó:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=hu&videosId=2619&vl=hu&furtherVideos=yes

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=hu

Az ifjúsági foglalkoztatásról szóló weboldal:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=hu

Andor László weboldala: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Andor László a Twitteren: https://twitter.com/laszloandoreu

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére, amely a foglalkoztatási és szociális ügyeket, valamint a társadalmi befogadással kapcsolatos témákat tárgyalja: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter (angol nyelven)

Kapcsolat:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar