Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. maaliskuuta 2013

Komissio ehdottaa sääntöjä nuorisotyöllisyysaloitteen toteuttamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut toimintasääntöjä nuorisotyöllisyysaloitteen toteuttamiseksi. Nuorisotyöllisyysaloite, jonka tarkoituksena on torjua nuorten työttömyyttä, on 7. ja 8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ehdotus. Aloitteen budjetti on 6 miljardia euroa vuosina 2014–2020.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor totesi, että "Eurooppa-neuvoston annettua voimakkaan poliittisen viestin nuorisotakuun ja muiden sellaisten toimenpiteiden tukemisesta, joilla puututaan ennätyskorkeaan nuorisotyöttömyyteen, komissio on esittänyt konkreettisen ehdotuksen, jonka turvin jäsenvaltiot voivat ryhtyä käyttämään varoja heti, kun vuosia 2014–2020 koskeva budjettikehys tulee voimaan."

Nuorisotyöllisyysaloitteella tuettaisiin erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria EU:n sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joilla nuorten työttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2012. Aloitteessa keskityttäisiin työllistämään näitä nuoria.

Tästä syystä nuorisotyöllisyysaloitteen varat käytettäisiin lujittamaan ja nopeuttamaan toimenpiteitä, jotka on esitetty joulukuussa 2012 annetussa nuorisotyöllisyyspaketissa. Jäsenvaltiot voisivat erityisesti käyttää näitä varoja rahoittamaan toimenpiteitä, joilla pannaan tukikelpoisilla alueilla täytäntöön nuorisotakuuta koskeva suositus, josta EU:n työ- ja sosiaaliministerit sopivat kokoontuessaan neuvostossa 28. helmikuuta (ks. MEMO/13/152). Nuorisotakuun mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa koulun päättämisestä tai työttömäksi jäämisestä.

Nuorisotyöllisyysaloitteella täydennettäisiin sellaisia muita kansallisen tason hankkeita, mukaan luettuina Euroopan sosiaalirahaston tukemat hankkeet, joilla pyritään ottamaan käyttöön ja toteuttamaan nuorisotakuujärjestelmiä, kuten uudistamalla asianomaisia instituutioita ja palveluja.

Rahoituksesta kolme miljardia euroa tulisi erityisestä nuorisotyöllisyyden budjettikohdasta, ja sitä täydennettäisiin vähintään kolmella miljardilla eurolla Euroopan sosiaalirahaston varoja. Koska jäsenvaltioiden julkisilla talouksilla on vaikeuksia käynnissä olevan talouskriisin vuoksi, jäsenvaltioilla on velvollisuus täydentää omalla rahoitusosuudellaan ainoastaan Euroopan sosiaalirahastolta tulevia varoja.

Taustaa

Talouskriisi on kohdellut kaltoin erityisesti nuoria. Tammikuussa 2013 nuorten työttömyysaste oli EU:ssa 23,6 prosenttia eli yli kaksi kertaa suurempi kuin aikuisten. EU:ssa on 7,5 miljoonaa nuorta (15–24-vuotiasta), joilla ei ole työtä tai koulutuspaikkaa. Nuorisotyöttömyys on erityisen hälyttävää tietyillä EU:n alueilla. Se on paitsi ongelma näille nuorille itselleen myös vakava uhka EU:n sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. On olemassa vaara, että nuorisotyöttömyydellä on pitkäaikainen kielteinen vaikutus EU:n taloudelliseen potentiaaliin ja kilpailukykyyn.

Pyrkiäkseen löytämään ratkaisuja liian korkeisiin nuorisotyöttömyyslukuihin komissio hyväksyi nuorisotyöllisyyspaketin 5. joulukuuta 2012. Pakettiin sisältyy ehdotus neuvoston suositukseksi nuorisotakuun perustamisesta. Lisäksi sillä käynnistetään harjoittelun laatupuitteita koskevan työmarkkinaosapuolten kuulemisen toinen vaihe, julkistetaan eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä ja hahmotellaan keinoja vähentää nuorten liikkuvuuden esteitä.

Työpaikkojen luominen nuorille on yksi EU:n koheesiopolitiikan päätavoitteista. Näitä toimia tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Helmikuun 7. ja 8. päivänä 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto on päättänyt mennä vielä pidemmälle nuorisotyöttömyyden torjumisessa ehdottamalla nuorisotyöllisyysaloitetta.

Lisätietoja

Nuorisotyöllisyyspaketti

Lehdistötiedote: IP/12/1311

Taustatiedote: MEMO/12/938

Puhe: SPEECH/12/910

Video: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Nuorten työllisyyttä käsittelevä verkkosivu: http://ec.europa.eu/social/youthemployment

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: https://twitter.com/laszloandoreu

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Cécile Dubois (+32-2) 295 18 83


Side Bar